Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska arrow Pozvánka na 21. schůzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 5.9.2016, v 18:30 v kulturním domě
Pozvánka na 21. schůzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 5.9.2016, v 18:30 v kulturním domě
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola úkolů z 20. řádného zasedání ZO
4. Směna p.č. 1469/10 za p.č. 1858/1 - záměr obce Provodov č. 01/2016
5. Směna p.č. 79/4, 79/5, 1606/3 za p.č. 79/3 - záměr obce Provodov č. 07/2016
6. Směna p.č. 1702/11,1702/12,1702/14, 1702/16,1616/29 za p.č. 1869/19 - záměr obce Provodov č. 08/2016
7. Dodatek č. 15 ke smlouvě o dílo č. 29/713/02/4O (Technické služby Zlínsko)
8. Diskuze

Poznámka:
- dle § 93 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a doplňků jsou zasedání zastupitelstva veřejná. Podklady k jednotlivým bodům jednání jsou k nahlédnutí v úřední hodiny na Obecním úřadě v Provodově

Vyvěšeno na úřední desce dne: 29.8.2016
Sejmuto z úřední desky dne: 5.9.2016

Ing. Marek Prachař, starosta obce

 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru