Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska arrow Pozvánka na 20. schůzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 1.8.2016, v 18:30 v kulturním domě
Pozvánka na 20. schůzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 1.8.2016, v 18:30 v kulturním domě
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola úkolů z 19. řádného zasedání ZO
4. Žádost o směnu parcel 1869/19 za 1702/14, 1702/12, 1702/11, 1702/16, 1616/29 (pí. Krajčová a Miklová, Provodov 57, 763 45)
5. Žádost o vyjádření ke stavbě „Novostavba rodinného domu v obci Provodov na pozemku parcelní číslo 151/1 a 1869/18 (Pavla Prachařová, Provodov 250, 763 45)
6. Žádost o vyjádření ke stavbě „Garáž – Provodov parc. č. 162/2, 162/5“ (Ondřej Krajčík, Provodov 164, 763 45)
7. Žádost o připojení na obecní vodovod (manželé Palkovi, Provodov 26, 763, 45)
8. Žádost o souhlas s jednorázovým průjezdem závodu „Zlínská 50“
9. Žádost o krátkodobé uskladnění klestu (MěÚ Luhačovice, odbor životního prostředí, státní správa myslivosti a správa městských lesů)
10. DiskuzePoznámka:
- dle § 93 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a doplňků jsou zasedání zastupitelstva veřejná. Podklady k jednotlivým bodům jednání jsou k nahlédnutí v úřední hodiny na Obecním úřadě v Provodově

Vyvěšeno na úřední desce dne: 25.7.2016
Sejmuto z úřední desky dne: 1.8.2016

Ing. Marek Prachař, starosta obce
 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru