Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska arrow Pozvánka na 19. schůzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 27.6.2016, v 18:30 v kulturním domě
Pozvánka na 19. schůzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 27.6.2016, v 18:30 v kulturním domě
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola úkolů z 18. řádného a 3. mimořádného zasedání ZO
4. Prodej p.č. 1869/18 (záměr obce Provodov č. 5/2016)
5. Prodej části p.č. 1846/1 a p.č. 1846/2 (záměr obce Provodov č. 6/2016)
6. Návrh na směnu p.č. 1606/3 a 79/3 (Ladislav Marušák, Provodov 46)
7. Žádost o vyjádření ke stavbě „Provodov paseky, úprava NNv, Žaláková“ a smlouva č.: 1040010589/004 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
8. Diskuze


Poznámka:
- dle § 93 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a doplňků jsou zasedání zastupitelstva veřejná. Podklady k jednotlivým bodům jednání jsou k nahlédnutí v úřední hodiny na Obecním úřadě v Provodově

Vyvěšeno na úřední desce dne: 20.6.2016
Sejmuto z úřední desky dne: 27.6.2016

Ing. Marek Prachař, starosta obce
 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru