Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska arrow Pozvánka na 18. schůzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 6.6.2016, v 18:30 v kulturním domě
Pozvánka na 18. schůzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 6.6.2016, v 18:30 v kulturním domě
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola úkolů ze 17. zasedání ZO
4. Žádost o vyjádření – Vedení 2x110kV Slavičín - Slušovice
5. Žádost o souhlas vlastníka s vybudováním vnitřního vedení procházející nemovitostí a instalací mikrovlnného systému na střeše nemovitostí (První Certifikační Autorita, Česká spořitelna)
6. Žádost o umístění sídla O.S. Provodov na adrese Provodov 28
7. Žádost o odkup pozemku p.č. 1840 (Ivanovský Pavel a Ivanovská Michaela)
8. Žádost o poskytnutí mimořádné dotace 5.000,- Kč (Leluja, z.s., Provodov 277, 763 45)
9. Žádost o vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení - Silnice III 49024 Ludkovice - Provodov (Centroprojekt Group a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín)
10. Žádost o vyjádření - "Stavební úpravy rodinného domu č.p. 174, p.č. 267“ (manželé Ryškovi, Lípa 85, 763 11)
11. Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12146412 (E.ON Distribuce a.s., F. A .Gerstnera 2151/6, 371 49)
12. Změna zřizovací listiny ZŠ a MŠ Provodov, okres Zlín (dodatek č. 2)
13. Nájemní smlouva - sklepní prostory Provodov č.p. 199 (Římskokatolická farnost Provodov, Provodov 200, 763 45)
14. Provozní řád fotbalového hřiště Provodov
15. Provozní řád dětského hřiště u MŠ Provodov
16. Návrh stanov svazku „Čisté Zlínsko“
17. Diskuze

Poznámka:
- dle § 93 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a doplňků jsou zasedání zastupitelstva veřejná. Podklady k jednotlivým bodům jednání jsou k nahlédnutí v úřední hodiny na Obecním úřadě v Provodově

Vyvěšeno na úřední desce dne: 30.5.2016
Sejmuto z úřední desky dne: 6.6.2016

Ing. Marek Prachař, starosta obce
 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru