Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska arrow Pozvánka na 17. schůzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 9.5.2016, v 18:30 v kulturním domě
Pozvánka na 17. schůzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 9.5.2016, v 18:30 v kulturním domě

1.         Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2.         Schválení programu jednání

3.         Kontrola úkolů z 16. zasedání ZO

4.         Žádost o schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření za rok 2015 (ZŠ a MŠ Provodov, okres Zlín)

5.         Výsledek hospodaření, Závěrečný účet a Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Provodov za rok 2015

6.         Smlouva o poskytnutí dotace č. D/1202/2016/KH (Zlínský kraj)

7.         Žádost o souhlas s umístěním stavby na cizím pozemku (Ivana Křižáková, Kamenná 4851, 760 01 Zlín)

8.         Žádost o poskytnutí finanční dotace na rok 2016 (Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, p.o., Na Hrádku 100, 763 16, Fryšták)

9.         Návrh stanov svazku „Čisté Zlínsko“

10.     Diskuze

 

Poznámka:

-       dle § 93 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a doplňků jsou zasedání zastupitelstva veřejná. Podklady k jednotlivým bodům jednání jsou k nahlédnutí v úřední hodiny na Obecním úřadě v Provodově

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 2.5.2016

Sejmuto z úřední desky dne: 9.5.2016

 

  Ing. Marek Prachař, starosta obce

 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru