Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska arrow Pozvánka na 16. schůzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 18.4.2016, v 18:30 v kulturním domě
Pozvánka na 16. schůzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 18.4.2016, v 18:30 v kulturním domě
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola úkolů ze 14. a 15. zasedání ZO
4. Vyhodnocení výběrového řízení a pronájem bufetu v Areálu mládí pro sezónu 2016-2018
5. Žádost o koupi části pozemku p.č. 1869/2 (Pavla Prachařová, Provodov 250, 763 45)
6. Žádost o finanční příspěvek pro obyvatele obce žijící v Domově pro seniory Luhačovice, p.o.

7. Diskuze
 
 
Poznámka:
-    dle § 93 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a doplňků jsou zasedání zastupitelstva veřejná. Podklady k jednotlivým bodům jednání jsou k nahlédnutí v úřední hodiny na Obecním úřadě v Provodově

Vyvěšeno na úřední desce dne: 11.4.2016
Sejmuto z úřední desky dne: 18.4.2016

Ing. Marek Prachař, starosta obce
 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru