Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska arrow Pozvánka na 15. schůzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 14.3.2016, v 18:30 v kulturním domě
Pozvánka na 15. schůzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 14.3.2016, v 18:30 v kulturním domě
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola úkolů ze 14. zasedání ZO
4. Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu obce Provodov na rok 2016
5. Smlouva o zřízení služebnosti (Česká telekomunikační infrastruktura a.s.)
6. Žádost o vyjádření ke stavbě "RD Provodov, Hrubá"
7. Návrh nájemních podmínek pro bufet v Areálu mládí pro sezónu 2016
8. Koupě pozemků p.č. 124/15, 124/50, 124/16, 124/41, 124/7, 1734/4 (Javoříková, Kratochvílová)
9. Koupě pozemků p.č. 1908/22, 1908/21, 1908/19, 1908/16, 1908/18, 1908/17 (Blahošová, Žižková)
10. Dodatek č. 14 ke smlouvě o dílo č. 29/713/02/4O (Technické služby Zlínsko, s.r.o.)
11. Diskuze
 
 
Poznámka:
-    dle § 93 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a doplňků jsou zasedání zastupitelstva veřejná. Podklady k jednotlivým bodům jednání jsou k nahlédnutí v úřední hodiny na Obecním úřadě v Provodově

Vyvěšeno na úřední desce dne: 7.3.2016
Sejmuto z úřední desky dne: 14.3.2016

Ing. Marek Prachař, starosta obce
 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru