Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska arrow Pozvánka na 14. schůzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 15.2.2016, v 18:30 v kulturním domě
Pozvánka na 14. schůzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 15.2.2016, v 18:30 v kulturním domě
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola úkolů z 13. zasedání ZO
4. Žádost o směnu pozemků p.č. 1858/1 a p.č. 1469/10 v k.ú. Provodov na Moravě (Naše lesy s.r.o., Podolská 1045/64, 147 00, Praha 4)
5. Žádost o umístění sídla spolku Český svaz včelařů o.s., základní organizace Provodov
6. Žádost o odkup části pozemků p.č. 1036, 1041/17 (Nadace SOLE, Čiperova 5527, 76001 Zlín)
7. Diskuze
 
 
Poznámka:
-    dle § 93 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a doplňků jsou zasedání zastupitelstva veřejná. Podklady k jednotlivým bodům jednání jsou k nahlédnutí v úřední hodiny na Obecním úřadě v Provodově

Vyvěšeno na úřední desce dne: 8.2.2016
Sejmuto z úřední desky dne: 15.2.2016

Ing. Marek Prachař, starosta obce
 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru