Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska arrow Pozvánka na 13. schůzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 18.1.2015, v 18:30 v kulturním domě
Pozvánka na 13. schůzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 18.1.2015, v 18:30 v kulturním domě
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola úkolů z 12. zasedání ZO
4. Žádost o vyjádření ke studii novostavby RD (Pavel Petráš, Na Drahách 316, 763 26 Pozlovice)
5. Žádost o vyjádření ke stavbě „Dřevěný seník na p.č.1041/18“ (GAFA, a.s., Čiperova 5527, 760 01 Zlín)
6. Žádost o směnu pozemků p.č. 1858/1 a p.č. 1469/10 v k.ú. Provodov na Moravě (Naše lesy s.r.o., Podolská 1045/64, 147 00, Praha 4)
7. Žádost o pronájem části pozemku p.č. 1869/2 v k.ú. Provodov na Moravě (Zdeňka Mokrýšková, Provodov 86, 763 45)
8. Žádost o povolení k vybudování vodovodní přípojky (Zábojník Ivan a Zábojníková Libuše, Provodov 48, 763 45)
9. Nabídka odprodeje části parcely 1616/38 (Andelková Božena, Martina Braxatorisa 2757/14, 90501 Senica, Slovensko)
10. Rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu obce Provodov na rok 2015
11. Diskuze


Poznámka:
-    dle § 93 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a doplňků jsou zasedání zastupitelstva veřejná. Podklady k jednotlivým bodům jednání jsou k nahlédnutí v úřední hodiny na Obecním úřadě v Provodově

Vyvěšeno na úřední desce dne: 11.1.2016
Sejmuto z úřední desky dne: 18.1.2016

Ing. Marek Prachař, starosta obce
 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru