Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska arrow Pozvánka na 12. schůzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 7.12.2015, v 18:30 v kulturním domě
Pozvánka na 12. schůzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 7.12.2015, v 18:30 v kulturním domě
Pozvánka na 12. schůzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 7.12.2015, v 18:30 v kulturním domě Provodov

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Rozpočet obce Provodov na rok 2016
4. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Provodov číslo 9/2015 (FC Rak Provodov)
5. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Provodov číslo 10/2015 (SDH Provodov)
6. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Provodov číslo 11/2015 (MS Rýsov Provodov)
7. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Provodov číslo 12/2015 (Český svaz včelařů o.s., základní organizace Provodov)
8. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Provodov číslo 13/2015 (divadelní ochotnický spolek ProLiDi)
9. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Provodov číslo 14/2015 (O.S. Leluja)
10. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Provodov číslo 15/2015 (DH Provodovjané)
11. Obecně závazná vyhláška obce Provodov č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
12. Cenový výměr č. 1/2015 o stanovení ceny za vodné a stočné pro rok 2016
13. Žádost o směnu pozemků p.č. 1858/1 a p.č. 1469/10 v k.ú. Provodov na Moravě (Naše lesy s.r.o., Podolská 1045/64, 147 00, Praha 4)
14. Žádost o pronájem části pozemku p.č. 1869/2 v k.ú. Provodov na Moravě (Zdeňka Mokrýšková, Provodov 86, 763 45)
15. Žádost o vyjádření ke stavbě „Provodov, Morávková, nová TS, kabel NN, 1030024197“
16. Žádost o umístění sídla spolku FC Rak Provodov
17. Diskuze


Poznámka:
- dle § 93 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a doplňků jsou zasedání zastupitelstva veřejná. Podklady k jednotlivým bodům jednání jsou k nahlédnutí v úřední hodiny na Obecním úřadě v Provodově


Vyvěšeno na úřední desce dne: 30.11.2015
Sejmuto z úřední desky dne: 7.12.2015………………………………………………..
Ing. Marek Prachař, starosta obce
 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru