Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Aktuality arrow Podìkování - Výtìžek za podzimní sbìr železa a papíru, 2014
Podìkování - Výtìžek za podzimní sbìr železa a papíru, 2014
Žáci a uèitelé Základní školy a mateøské školy Provodov

dìkují za ochotu a pomoc všem, kteøí pøispìli železem a starým papírem v podzimním sbìru.

Výtìžek èinil 16.500,- Kè

Výtìžek ze sbìru bude použit na vybavení ZŠ a MŠ Provodov (dle doporuèení školské rady a øeditelky školy - nákup knih do školní knihovny, didaktické a sportovní pomùcky ZŠ, hry a hraèky do MŠ, odpoèinkvý kout s knihovnou).
 
 Sample Image
 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru