Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Aktuality arrow Pozvánka - Hnutí modlitby matek - Spoleèná modlitba za dìti, 14.11.2014, 17:30, kostel Malenisko
Pozvánka - Hnutí modlitby matek - Spoleèná modlitba za dìti, 14.11.2014, 17:30, kostel Malenisko

Sample Image

"Pøestaò hlasitì plakat
a ronit slzy,
vždy tu je mzda za to, co jsi vykonala,
je výrok Hospodinùv,
však oni se vrátí
z nepøátelské zemì.
Je nadìje pro tvé potomstvo,
je výrok Hospodinùv.
Synové se vrátí na své území."


Hnutí
Modlitby matek

zve všechny maminky, babièky, ale i bezdìtné ženy
ke spoleèné modlitbì za dìti.


Setkání se uskuteèní v pátek 14. 11. 2014    

v kostele Panny Marie Snìžné v Provodovì
(poutní kostel)


Program:
17,30 hod. - mše svatá
18,15 hod. - slovo národní koordinátorky MM
19,15 hod. - spoleèná modlitba za naše dìti
Všechny ženy jsou srdeènì zvány!
 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru