Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Aktuality arrow Komunální volby Provodov 2014 - Kandidátní listina "Køesanská a demokratická unie - Ès. str. lid."
Komunální volby Provodov 2014 - Kandidátní listina "Køesanská a demokratická unie - Ès. str. lid."
Kandidát Navrhující
strana
Politická
pøíslušnost
Povolání Bydlištì
poø.
èíslo
pøíjmení, jméno, tituly vìk
1 Prachaø Marek Ing. 30 KDU-ÈSL BEZPP starosta obce Provodov
2 Mikel Miroslav Ing. 32 KDU-ÈSL KDU-ÈSL inženýr kvality Provodov
3 Slovák Alfons DiS. 35 KDU-ÈSL BEZPP manažer poboèky Provodov
4 Družbová Petra 36 KDU-ÈSL BEZPP grafièka Provodov
5 Divoký Vladimír 61 KDU-ÈSL BEZPP zemìdìlec Provodov
6 Nedbálek Lubomír 60 KDU-ÈSL BEZPP dìlník Provodov
7 Zatloukalová Alžbìta Dip. um. 32 KDU-ÈSL BEZPP uèitelka ZUŠ Morava Provodov
8 Strouhalová Vladimíra 37 KDU-ÈSL BEZPP uèitelka MŠ Provodov
9 Èerná Jana Mgr. 50 KDU-ÈSL BEZPP øeditelka ZŠ a MŠ Provodov
 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru