Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Aktuality arrow Pozvánka - Dìtský den, 28.6.2014, Provodov - Areál mládí
Pozvánka - Dìtský den, 28.6.2014, Provodov - Areál mládí
DÌTSKÝ DEN
na Provodovì
 
28.6.2014 od 15.00 hodin
v Areálu mládí (na taneèòáku), za deštivého poèasí v kulturním domì.
 
Pro dìti budou pøichystány hry, soutìže, odmìny. Obèerstvení pro dìti i rodièe zajištìno.
 Sample Image
 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru