Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Aktuality arrow Oznámení o pøerušení dodávky elektrické energie (26.5.2014, 9:00 - 11:00. 11:00 - 13:00)
Oznámení o pøerušení dodávky elektrické energie (26.5.2014, 9:00 - 11:00. 11:00 - 13:00)
Oznámení o pøerušení dodávky elektrické energie

 

 Z dùvodu plánovaných prací na zaøízení distribuèní soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude pøerušena dodávka elektrické energie:  Sample Image
Dne 26.5.2014 od 9:00 do 11:00
Obec         Èást obce
Provodov è.p.: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 67, 68, 69, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 84, 85, 86, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 106, 109, 124, 129, 141, 163, 164, 170, 203, 231, 236, 292, 304
 
 
 
Dne 26.5.2014 od 11:00 do 13:00
Obec         Èást obce
Provodov è.p.: 20, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 42, 46, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 70, 73, 90, 107, 110, 111, 112, 165, 208, 211, 233, 248, 252, 253, 255, 257, 258, 260, 261, 267, 273, 277, 286
 
 
 
 

Dìkujeme Vám za pochopení.

E.ON Èeská republika, s.r.o.

 

 Sample Image

 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru