Menu Content/Inhalt
Návody
(kdy a které èíslo volat, jak správnì nahlásit událost, zneužití tísòových linek)
 
(objekty skladující vìtší zásoby nebezpeèných látek, objekty skladující zápalné a toxické látky a hmoty, povodnì, epidemie a epizootie, živelní pohromy, terorismus)
 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru