Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Krizové řízení arrow Rizika a ohrožení obce Provodov
Přehled možných ohrožení na katastru obce Provodov
Přehled možných ohrožení na katastru obce Provodov

Na základě provedené analýzy ohrožení v ORP Zlín je obec Provodov s velkou pravděpodobností ohrožena těmito typy mimořádných událostí:
- únik nebezpečné látky (zejména při přepravě po silnici),
- přívalovými dešti, které mohou mít za následek vznik tzv. „bleskových“ povodní (tato situace není řešena v povodňovém plánu obce v rámci přirozených povodní – bleskové povodně mohou nastat prakticky kdekoliv na území katastru obce Provodov nezávisle na tom, zda je obec lokalizována v okolí vodních toků),
- vichřice či tornáda,
- požáry (v krajině – lesní, polní, požáry travin; v obci – budovy, infrastruktura),
- dlouhodobé narušení dodávek elektřiny a
- narušení dodávek pitné vody (z důvodu technologické havárie, kontaminace zdrojů pitné vody).
Dále:
- epizootií - obec se nachází v 10 km ochranném pásmu velkochovu drůbeže KELNÍKY (KLEČŮVKA),
- sesuv půdy v pásmu (prostoru, místě Drahy, Podhoří, Rýsov)
- přirozenou povodní vylitím z koryta Ludkovického potoka,
- společností ZAKO Turčín, která pracuje, skladuje (nakládá) s větším množstvím nebezpečných látek apod.,
- lesním požárem lesa,

Na tyto typy událostí jsou vypracovány postupy řešení, které jsou součástí zpracovaného „Plánu činnosti orgánů obce Provodov při vzniku mimořádné události (ORP Zlín)“.
Tento plán je uložen u starosty obce na určeném místě a je k dispozici členům krizového štábu, veliteli zásahu, členům rady a zastupitelům obce a dalším pověřeným a oprávněným osobám na vyžádání.


 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru