Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Krizové řízení arrow Krizové řízení arrow Přehled možných ohrožení na katastru obce Provodov
Přehled možných ohrožení na katastru obce Provodov
Přehled možných ohrožení na katastru obce Provodov

Na základě provedené analýzy ohrožení v ORP Zlín je obec Provodov s velkou pravděpodobností ohrožena těmito typy mimořádných událostí:
- únik nebezpečné látky (zejména při přepravě po silnici),
- přívalovými dešti, které mohou mít za následek vznik tzv. „bleskových“ povodní (tato situace není řešena v povodňovém plánu obce v rámci přirozených povodní – bleskové povodně mohou nastat prakticky kdekoliv na území katastru obce Provodov nezávisle na tom, zda je obec lokalizována v okolí vodních toků),
- vichřice či tornáda,
- požáry (v krajině – lesní, polní, požáry travin; v obci – budovy, infrastruktura),
- dlouhodobé narušení dodávek elektřiny a
- narušení dodávek pitné vody (z důvodu technologické havárie, kontaminace zdrojů pitné vody).
Dále:
- epizootií - obec se nachází v 10 km ochranném pásmu velkochovu drůbeže KELNÍKY (KLEČŮVKA),
- sesuv půdy v pásmu (prostoru, místě Drahy, Podhoří, Rýsov)
- přirozenou povodní vylitím z koryta Ludkovického potoka,
- společností ZAKO Turčín, která pracuje, skladuje (nakládá) s větším množstvím nebezpečných látek apod.,
- lesním požárem lesa,

Na tyto typy událostí jsou vypracovány postupy řešení, které jsou součástí zpracovaného „Plánu činnosti orgánů obce Provodov při vzniku mimořádné události (ORP Zlín)“.
Tento plán je uložen u starosty obce na určeném místě a je k dispozici členům krizového štábu, veliteli zásahu, členům rady a zastupitelům obce a dalším pověřeným a oprávněným osobám na vyžádání.


 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru