Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Farnost arrow Aktuality arrow Poøad bohoslužeb - kvìten 2013
Poøad bohoslužeb - kvìten 2013
Poøad bohoslužeb - kvìten 2013
 
 
Støeda 1.5.
18.30 : -----

Pátek 3.5.
18.30 : Na daný úmysl

Nedìle 5.5. - 6. nedìle velikonoèní
10.15 : Za  živé a +hasièe
14.30 : Za +rodièe Mališkovy, syna Bohumila, živ. a +rodinu

Støeda 8.5.
18.30 : -----

Pátek 10.5.
18.30 : -----

Nedìle 12.5. - Slavnost Nanebevstoupení Pánì
10.15 : Za +Antonína Matulíka, rodièe Slovákovy a živ. rodinu
14.30 :  Za +Marii a Ladislava Slovákovy, dvoje rodièe, dar zdraví pro ž.r.

Støeda 15.5.
18.30 : Za +Ludmilu a Karla Kuželovy, dvoje rodièe a živou a +rodinu

Pátek 17.5.
18.30 : Na daný úmysl

Nedìle 19.5. - Slavnost Seslání Ducha Svatého

10.15 : Za farnost
14.30 : Za +Aloise Mikuláška, rodièe Mikuláškovy

Støeda 22.5. 
18.30 : Za +Martu Jedlièkovu a její rodièe

Pátek 24.5.
18.30 : Za živé a +èlenky živého rùžence

Nedìle 26.5. - Slavnost Nejsvìtìjší Trojice
10.15 : Za dìti, které jdou k 1. svatému pøijímání a jejich rodièe
14.30 : Za +rodièe Malaníkovy, dìti, rodinu Plecovu a ž.r.

Støeda 29.5. 
18.30 : Za +rodièe Pláškovy, Oldøicha Pláška, prarodièe Mokrošovy a Pláškovy a ž.r.

Pátek 31.5.
18.30 : Na daný úmysl

Nedìle 2.6. - Tìla a Krve Kristovy
10.15 : Za farnost – mše svatá na venkovním oltáøi
14.30 : Za +rodinu Macíkovu a Miklovu a ž.r. 
 
Sample Image
 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru