Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Program rozvoje obce arrow Pozvánka - Veøejné projednání výsledkù 2. dotazníkového šetøení (Program rozvoje obce Provodov)
Pozvánka - Veøejné projednání výsledkù 2. dotazníkového šetøení (Program rozvoje obce Provodov)

Realizaèní tým Programu rozvoje obce Provodov Vás srdeènì zve na

 

Veøejné projednání výsledkù 2. dotazníkového šetøení

a návrh øešení v dokumentu Program rozvoje obce Provodov

 

dne 19.4.2013 od 18:00 v kulturním domì Provodov


Po skonèení programu/prezentace bude následovat neformální diskuze s pøítomnými obèany, kde mohou vznést své námìty èi pøipomínky.

Ing. Marek Prachaø
starosta obce Provodov

 

 Sample Image Sample Image
 Sample Image
 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru