Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Dokumenty
Filtr 
Termíny svozu SKO, Provodov 2018 (směsný komunální odpad) 260
Termíny svozu SKO, Provodov 2017 (smìsný komunální odpad) 550
Informaèní leták "Provodovjan" è.2 (1Q/2016) 911
Termíny svozu SKO, Provodov 2016 (smìsný komunální odpad) 779
Informaèní leták "Provodovjan" è.1 (3Q/2015) 925
Termíny svozu SKO, Provodov 2014 (smìsný komunální odpad) 1128
Provodovské noviny roèník 2013, XIX. vydání 1132
Provodovské noviny roèník 2012, XVIII. vydání 1186
Termíny svozu SKO, Provodov 2013 (smìsný komunální odpad) 1216
Termíny svozu SKO, Provodov 2012 (smìsný komunální odpad) 855
Provodovské noviny roèník 2011, XVII. vydání 1493
Program èinnosti Zastupitelstva obce Provodov na období 2010-2014 1511
Støednìdobý rozpoètový výhled obce Provodov na roky 2011-2015 1668
Rozpoèet obce Provodov na rok 2011 1573
Provodovské noviny roèník 2010, XVI. vydání 1598
Termíny svozu SKO, Provodov 2011 1483
Územní plán Obce Provodov (2010) 2405
Usnesení č. 44 ze schůze OZ - dne 12.4.2010 1020
Usnesení č. 43 ze schůze OZ - dne 1.3.2010 1425
Usnesení č. 42 ze schůze OZ - dne 8.2.2010 1432
Provodovské noviny ročník 2009, XV. vydání 1772
Provodovské noviny ročník 2008, XIV. vydání 2028
Provodovské noviny ročník 2007, XIII. vydání 1728
Usnesení č. 31 ze schůze OZ - dne 14.4.2009 895
Usnesení č. 32 ze schůze OZ - dne 4.5.2009 1308
Usnesení č. 33 ze schůze OZ - dne 1.6.2009 909
Usnesení č. 34 ze schůze OZ - dne 15.6.2009 1409
Usnesení č. 35 ze schůze OZ - dne 17.8.2009 966
Usnesení č. 36 ze schůze OZ - dne 7.9.2009 1361
Usnesení č. 37 ze schůze OZ - dne 5.10.2009 1365
Usnesení č. 38 ze schůze OZ - dne 2.11.2009 1390
Usnesení č. 39 ze schůze OZ - dne 7.12.2009 1312
Usnesení č. 30 ze schůze OZ - dne 23.3.2009 628
Usnesení č. 29 ze schůze OZ - dne 23.3.2009 1298
Usnesení č. 14 ze schůze OZ - dne 3.12.2007 1733
Usnesení č. 16 ze schůze OZ - dne 3.3.2008 806
Usnesení č. 17 ze schůze OZ - dne 10.3.2008 1305
Usnesení č. 18 ze schůze OZ - dne 7.4.2008 823
Usnesení č. 19 ze schůze OZ - dne 5.5.2008 941
Usnesení č. 21 ze schůze OZ - dne 4.8.2008 894
Usnesení č. 22 ze schůze OZ - dne 1.9.2008 1417
Usnesení č. 23 ze schůze OZ - dne 6.10.2008 879
Usnesení č. 25 ze schůze OZ - dne 1.12.2008 815
Usnesení č. 26 ze schůze OZ - dne 12.1.2009 798
Usnesení č. 28 ze schůze OZ - dne 16.3.2009 787
Usnesení č. 13 ze schůze OZ - dne 5.11.2007 1175
Usnesení č. 12 ze schůze OZ - dne 1.10.2007 1720
Usnesení č. 11 ze schůze OZ - dne 13.8.2007 1651
Usnesení č. 10 ze schůze OZ - dne 2.7.2007 1791
Schválený rozpočet obce na rok 2007 1839
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru