Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Dokumenty
Filtr 
Termíny svozu SKO, Provodov 2018 (směsný komunální odpad) 344
Termíny svozu SKO, Provodov 2017 (smìsný komunální odpad) 614
Informaèní leták "Provodovjan" è.2 (1Q/2016) 976
Termíny svozu SKO, Provodov 2016 (smìsný komunální odpad) 840
Informaèní leták "Provodovjan" è.1 (3Q/2015) 981
Termíny svozu SKO, Provodov 2014 (smìsný komunální odpad) 1175
Provodovské noviny roèník 2013, XIX. vydání 1181
Provodovské noviny roèník 2012, XVIII. vydání 1239
Termíny svozu SKO, Provodov 2013 (smìsný komunální odpad) 1279
Termíny svozu SKO, Provodov 2012 (smìsný komunální odpad) 886
Provodovské noviny roèník 2011, XVII. vydání 1543
Program èinnosti Zastupitelstva obce Provodov na období 2010-2014 1566
Støednìdobý rozpoètový výhled obce Provodov na roky 2011-2015 1721
Rozpoèet obce Provodov na rok 2011 1624
Provodovské noviny roèník 2010, XVI. vydání 1654
Termíny svozu SKO, Provodov 2011 1529
Územní plán Obce Provodov (2010) 2654
Usnesení č. 44 ze schůze OZ - dne 12.4.2010 1041
Usnesení č. 43 ze schůze OZ - dne 1.3.2010 1469
Usnesení č. 42 ze schůze OZ - dne 8.2.2010 1478
Provodovské noviny ročník 2009, XV. vydání 1831
Provodovské noviny ročník 2008, XIV. vydání 2076
Provodovské noviny ročník 2007, XIII. vydání 1794
Usnesení č. 31 ze schůze OZ - dne 14.4.2009 918
Usnesení č. 32 ze schůze OZ - dne 4.5.2009 1348
Usnesení č. 33 ze schůze OZ - dne 1.6.2009 935
Usnesení č. 34 ze schůze OZ - dne 15.6.2009 1458
Usnesení č. 35 ze schůze OZ - dne 17.8.2009 997
Usnesení č. 36 ze schůze OZ - dne 7.9.2009 1411
Usnesení č. 37 ze schůze OZ - dne 5.10.2009 1429
Usnesení č. 38 ze schůze OZ - dne 2.11.2009 1457
Usnesení č. 39 ze schůze OZ - dne 7.12.2009 1364
Usnesení č. 30 ze schůze OZ - dne 23.3.2009 647
Usnesení č. 29 ze schůze OZ - dne 23.3.2009 1335
Usnesení č. 14 ze schůze OZ - dne 3.12.2007 1786
Usnesení č. 16 ze schůze OZ - dne 3.3.2008 831
Usnesení č. 17 ze schůze OZ - dne 10.3.2008 1348
Usnesení č. 18 ze schůze OZ - dne 7.4.2008 846
Usnesení č. 19 ze schůze OZ - dne 5.5.2008 975
Usnesení č. 21 ze schůze OZ - dne 4.8.2008 907
Usnesení č. 22 ze schůze OZ - dne 1.9.2008 1472
Usnesení č. 23 ze schůze OZ - dne 6.10.2008 911
Usnesení č. 25 ze schůze OZ - dne 1.12.2008 840
Usnesení č. 26 ze schůze OZ - dne 12.1.2009 815
Usnesení č. 28 ze schůze OZ - dne 16.3.2009 809
Usnesení č. 13 ze schůze OZ - dne 5.11.2007 1204
Usnesení č. 12 ze schůze OZ - dne 1.10.2007 1771
Usnesení č. 11 ze schůze OZ - dne 13.8.2007 1698
Usnesení č. 10 ze schůze OZ - dne 2.7.2007 1855
Schválený rozpočet obce na rok 2007 1907
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru