Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Dokumenty
Filtr 
Termíny svozu SKO, Provodov 2018 (směsný komunální odpad) 147
Termíny svozu SKO, Provodov 2017 (smìsný komunální odpad) 473
Informaèní leták "Provodovjan" è.2 (1Q/2016) 836
Termíny svozu SKO, Provodov 2016 (smìsný komunální odpad) 708
Informaèní leták "Provodovjan" è.1 (3Q/2015) 865
Termíny svozu SKO, Provodov 2014 (smìsný komunální odpad) 1066
Provodovské noviny roèník 2013, XIX. vydání 1066
Provodovské noviny roèník 2012, XVIII. vydání 1127
Termíny svozu SKO, Provodov 2013 (smìsný komunální odpad) 1139
Termíny svozu SKO, Provodov 2012 (smìsný komunální odpad) 821
Provodovské noviny roèník 2011, XVII. vydání 1431
Program èinnosti Zastupitelstva obce Provodov na období 2010-2014 1445
Støednìdobý rozpoètový výhled obce Provodov na roky 2011-2015 1597
Rozpoèet obce Provodov na rok 2011 1512
Provodovské noviny roèník 2010, XVI. vydání 1534
Termíny svozu SKO, Provodov 2011 1410
Územní plán Obce Provodov (2010) 2243
Usnesení č. 44 ze schůze OZ - dne 12.4.2010 991
Usnesení č. 43 ze schůze OZ - dne 1.3.2010 1359
Usnesení č. 42 ze schůze OZ - dne 8.2.2010 1368
Provodovské noviny ročník 2009, XV. vydání 1706
Provodovské noviny ročník 2008, XIV. vydání 1954
Provodovské noviny ročník 2007, XIII. vydání 1662
Usnesení č. 31 ze schůze OZ - dne 14.4.2009 859
Usnesení č. 32 ze schůze OZ - dne 4.5.2009 1245
Usnesení č. 33 ze schůze OZ - dne 1.6.2009 868
Usnesení č. 34 ze schůze OZ - dne 15.6.2009 1336
Usnesení č. 35 ze schůze OZ - dne 17.8.2009 934
Usnesení č. 36 ze schůze OZ - dne 7.9.2009 1297
Usnesení č. 37 ze schůze OZ - dne 5.10.2009 1290
Usnesení č. 38 ze schůze OZ - dne 2.11.2009 1321
Usnesení č. 39 ze schůze OZ - dne 7.12.2009 1239
Usnesení č. 30 ze schůze OZ - dne 23.3.2009 606
Usnesení č. 29 ze schůze OZ - dne 23.3.2009 1235
Usnesení č. 14 ze schůze OZ - dne 3.12.2007 1666
Usnesení č. 16 ze schůze OZ - dne 3.3.2008 776
Usnesení č. 17 ze schůze OZ - dne 10.3.2008 1243
Usnesení č. 18 ze schůze OZ - dne 7.4.2008 795
Usnesení č. 19 ze schůze OZ - dne 5.5.2008 899
Usnesení č. 21 ze schůze OZ - dne 4.8.2008 867
Usnesení č. 22 ze schůze OZ - dne 1.9.2008 1348
Usnesení č. 23 ze schůze OZ - dne 6.10.2008 847
Usnesení č. 25 ze schůze OZ - dne 1.12.2008 789
Usnesení č. 26 ze schůze OZ - dne 12.1.2009 766
Usnesení č. 28 ze schůze OZ - dne 16.3.2009 764
Usnesení č. 13 ze schůze OZ - dne 5.11.2007 1143
Usnesení č. 12 ze schůze OZ - dne 1.10.2007 1653
Usnesení č. 11 ze schůze OZ - dne 13.8.2007 1586
Usnesení č. 10 ze schůze OZ - dne 2.7.2007 1720
Schválený rozpočet obce na rok 2007 1767
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru