Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úøad arrow Dokumenty
Dokumenty
Jméno položky Shlédnutí
Termíny svozu SKO, Provodov 2017 (smìsný komunální odpad) 413
Informaèní leták "Provodovjan" è.2 (1Q/2016) 786
Termíny svozu SKO, Provodov 2016 (smìsný komunální odpad) 662
Informaèní leták "Provodovjan" è.1 (3Q/2015) 811
Termíny svozu SKO, Provodov 2014 (smìsný komunální odpad) 1016
Provodovské noviny roèník 2013, XIX. vydání 1020
Termíny svozu SKO, Provodov 2013 (smìsný komunální odpad) 1085
Provodovské noviny roèník 2012, XVIII. vydání 1078
Termíny svozu SKO, Provodov 2012 (smìsný komunální odpad) 790
Provodovské noviny roèník 2011, XVII. vydání 1378
Program èinnosti Zastupitelstva obce Provodov na období 2010-2014 1399
Støednìdobý rozpoètový výhled obce Provodov na roky 2011-2015 1552
Rozpoèet obce Provodov na rok 2011 1454
Provodovské noviny roèník 2010, XVI. vydání 1485
Termíny svozu SKO, Provodov 2011 1357
Územní plán Obce Provodov (2010) 2188
Usnesení č. 44 ze schůze OZ - dne 12.4.2010 958
Usnesení č. 43 ze schůze OZ - dne 1.3.2010 1315
Usnesení č. 42 ze schůze OZ - dne 8.2.2010 1322
Provodovské noviny ročník 2009, XV. vydání 1654
Provodovské noviny ročník 2008, XIV. vydání 1904
Provodovské noviny ročník 2007, XIII. vydání 1606
Usnesení č. 31 ze schůze OZ - dne 14.4.2009 827
Usnesení č. 32 ze schůze OZ - dne 4.5.2009 1199
Usnesení č. 33 ze schůze OZ - dne 1.6.2009 836
Usnesení č. 34 ze schůze OZ - dne 15.6.2009 1276
Usnesení č. 35 ze schůze OZ - dne 17.8.2009 900
Usnesení č. 36 ze schůze OZ - dne 7.9.2009 1242
Usnesení č. 37 ze schůze OZ - dne 5.10.2009 1234
Usnesení č. 38 ze schůze OZ - dne 2.11.2009 1260
Usnesení č. 39 ze schůze OZ - dne 7.12.2009 1181
Usnesení č. 30 ze schůze OZ - dne 23.3.2009 592
Usnesení č. 29 ze schůze OZ - dne 23.3.2009 1190
Usnesení č. 28 ze schůze OZ - dne 16.3.2009 742
Usnesení č. 14 ze schůze OZ - dne 3.12.2007 1616
Usnesení č. 16 ze schůze OZ - dne 3.3.2008 746
Usnesení č. 17 ze schůze OZ - dne 10.3.2008 1194
Usnesení č. 18 ze schůze OZ - dne 7.4.2008 764
Usnesení č. 19 ze schůze OZ - dne 5.5.2008 855
Usnesení č. 21 ze schůze OZ - dne 4.8.2008 844
Usnesení č. 22 ze schůze OZ - dne 1.9.2008 1289
Usnesení č. 23 ze schůze OZ - dne 6.10.2008 807
Usnesení č. 25 ze schůze OZ - dne 1.12.2008 764
Usnesení č. 26 ze schůze OZ - dne 12.1.2009 737
Usnesení č. 13 ze schůze OZ - dne 5.11.2007 1109
Usnesení č. 12 ze schůze OZ - dne 1.10.2007 1602
Usnesení č. 11 ze schůze OZ - dne 13.8.2007 1533
Usnesení č. 10 ze schůze OZ - dne 2.7.2007 1660
Schválený rozpočet obce na rok 2007 1706
Skladba poplatku za kabelovou televizi + cenová nabídka na rok 2007 1734
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru