Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska
Filtr 
Aktualizace územního plánu obce Provodov 84
Pozvánka na 29. schůzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 22.5.2017, v 18:30 v kulturním domě 67
Pozvánka na 28. schůzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 10.4.2017, v 18:30 v kulturním domě 176
Rozhodnutí o schválení jednoduchých pozemkových úprav v katastrálním území Provodov na Moravě 274
Usnesení o ustanovení opatrovníka - jednoduché pozemkové úpravy v katastrálním území Provodov na Mor 204
Záměr obce Provodov č. 05/2017 (směna parcel v lokalitě „Podhoří“) 220
Záměr obce Provodov č. 04/2017 (směna p.č. 1918/4 a 580/4 za 1809/5) 200
Záměr obce Provodov č. 03/2017 (pronájem p.č. 740) 148
Záměr obce Provodov č. 02/2017 (prodej p.č. 1799/11) 204
Záměr obce Provodov č. 01/2017 (prodej p.č. 1802/2) 201
Pozvánka na 27. schůzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 13.3.2017, v 18:30 v základní škole 220
Pozvánka - Závěrečné jednání - Jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Provodov na Mor., 1.3.2017, 15:00 240
Pozvánka na 26. schůzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 6.2.2017, v 18:30 v základní škole 271
OZV obce Provodov č. 1/2016 o nočním klidu 325
Oznámení o vystavení návrhu jedn. pozemkových úprav v k.ú. Provodov na Moravě, Za Nivami a Březy 322
Pozvánka na 25. schůzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 16.1.2017, v 18:30 v základní škole 253
Záměr obce Provodov č. 04/2016 (prodej p.č. 1840) 276
Rozpočet obce Provodov na rok 2017 324
Pozvánka na 24. schůzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 12.12.2016, v 18:30 v základní škole 364
Návrh rozpočtu obce Provodov na rok 2017 415
Pozvánka na 23. schůzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 7.11.2016, v 18:30 v kulturním domě 361
Záměr obce Provodov č. 10/2016 (směna parcel v lokalitě Malenisko) 464
Pozvánka na 22. schůzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 10.10.2016, v 18:30 v kulturním domě 478
Volby do zastupitelstev krajů 2016 - Oznámení o dni a místě konání voleb do zastupitelstev krajů 505
Záměr obce Provodov č. 09/2016 (směna p.č. 1036/2 za p.č. 1035/9, 1041/31) 353
Verejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvesticní dotace z rozpoctu obce Provodov císlo 9/2015 11
Pozvánka na 21. schůzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 5.9.2016, v 18:30 v kulturním domě 413
Volby do zastupitelstev krajů 2016 - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Provodov 295
Záměr obce Provodov č. 08/2016 (směna p.č. 1702/11,1702/12,1702/14, 1702/16,1616/29 za p.č. 1869/19) 461
Záměr obce Provodov č. 01/2016 (směna p.č. 1469/10 za p.č. 1858/1) 406
Volby do zastupitelstev krajů 2016 - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 267
Záměr obce Provodov č. 07/2016 (směna p.č. 79/4, 79/5, 1606/3 za p.č. 79/3) 564
Pozvánka na 20. schůzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 1.8.2016, v 18:30 v kulturním domě 553
Pozvánka na 19. schůzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 27.6.2016, v 18:30 v kulturním domě 562
Záměr obce Provodov č. 06/2016 (prodej p.č. 1846/2) 673
Záměr obce Provodov č. 05/2016 (prodej p.č. 1869/18) 655
Jednoduché pozemkové úpravy k.ú. Provodov na Moravě, Za nivami a Březy – oznámení o vyložení soupisu 526
Jednoduché pozemkové úpravy k.ú. Provodov na Moravě, Za nivami a Březy – pozvánka na úvodní jednání 465
Pozvánka na 18. schůzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 6.6.2016, v 18:30 v kulturním domě 536
Opatření obecné povahy o vydání programu zlepšování kvality ovzduší zóna střední Morava - CZ07 559
Mikroregion Luhačovské Zálesí - závěrečný účet, zpráva auditora (2015) 492
Záměr obce Provodov č. 03/2016 (prodej p.č. 1869/18) 631
Pozvánka na 17. schůzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 9.5.2016, v 18:30 v kulturním domě 518
Výsledek hospodaření, Závěrečný účet a Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Provodov za rok 2015 537
Pozvánka na 16. schůzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 18.4.2016, v 18:30 v kulturním domě 497
Záměr obce Provodov č. 01/2016 (pronájem bufetu v Areálu mládí) 582
Pozvánka na 15. schůzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 14.3.2016, v 18:30 v kulturním domě 526
Vyhláška - ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE ZLÍNSKÉHO KRAJE v uplynulém období 2012-2016 666
Pozvánka na 14. schůzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 15.2.2016, v 18:30 v kulturním domě 562
Oznámení o vydání opatření obecné povahy – veřejná vyhláška povodí Labe, Odry a Dunaje 693
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru