Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska
Filtr 
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na poz. komunikacích 44
Záměr obce Provodov č. 12/2017 (směna dílu „c“ (vznikl z p.č.1637) za díl „d“ (vznikl z p.č.1651/3)) 32
Záměr obce Provodov č. 11/2017 (směna dílu „a“ (vznikl z p.č.1649) za díl „b“ (vznikl z p.č.1651/3)) 35
Záměr obce Provodov č. 10/2017 (směna p.č.91/2 (vznik z p.č.91) za p.č.1869/20 (vznik z p.č.1869/1)) 38
Informace o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017 89
Pozvánka na 34. schůzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 9.10.2017, v 18:30 v kulturním domě 107
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017 22
Pozvánka na 33. schůzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 11.9.2017, v 18:30 v kulturním domě 176
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny 2017 13
Pozvánka na 32. schůzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 14.8.2017, v 18:30 v kulturním domě 265
Záměr obce Provodov č. 08/2017 (pronájem p.č. 160/1 a 161/1) 288
SPÚ - Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, JPÚ v k.ú. Provodov, Za nivami a Březy 231
Oznámení - Ukončení zjišťovacího řízení (EIA) - Lakovna ZAKO Turčín spol. s r.o. Provodov 300
Nařízení SVS - africký mor prasat - chov domácích prasat k domácí porážce 203
Rozpočtové opatření č.4 rozpočtu obce Provodov na rok 2017 187
Pozvánka na 31. schůzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 10.7.2017, v 18:30 v kulturním domě 231
Nařízení SVS - k zamezení šíření nebezpečné nákazy afrického moru prasat ve Zlínském kraji 315
Schválený Závěrečný účet obce Provodov za rok 2016 236
Střednědobý výhled rozpočtu obce Provodov na roky 2019 – 2023 243
Záměr obce Provodov č. 07/2017 (pronájem p.č. 1090/1 a 1091/1) 269
Záměr obce Provodov č. 06/2017 (pronájem p.č. 162/1) 290
Výzva - podávání žádostí o změnu územního plánu obce Provodov 324
Závěrečný účet Mikroregionu Luhačovské Zálesí a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodařen za rok 2016 234
Pozvánka na 30. schůzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 12.6.2017, v 18:30 v kulturním domě 249
Rozpočtové opatření č.3 rozpočtu obce Provodov na rok 2017 114
Veřejná vyhláška – oznámení o uložení písemnosti – Jakub Král 240
Pozvánka na 5. mimořádnou schůzi zast. obce Provodov konanou dne 5.6.2017, v 18:30 v kulturním domě 239
Záhájení zjišťovacího řízení (EIA) - Lakovna ZAKO Turčín spol. s r.o. Provodov 358
Výsledek hospodaření, Závěrečný účet a Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Provodov za rok 2016 286
Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu obce Provodov na roky 2019 - 2023 175
Aktualizace územního plánu obce Provodov 328
Pozvánka na 29. schůzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 22.5.2017, v 18:30 v kulturním domě 239
Účetní závěrka a výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Provodov za rok 2016 27
Rozpočtové opatření č.2 rozpočtu obce Provodov na rok 2017 106
Pozvánka na 28. schůzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 10.4.2017, v 18:30 v kulturním domě 336
Rozhodnutí o schválení jednoduchých pozemkových úprav v katastrálním území Provodov na Moravě 425
Usnesení o ustanovení opatrovníka - jednoduché pozemkové úpravy v katastrálním území Provodov na Mor 343
Záměr obce Provodov č. 05/2017 (směna parcel v lokalitě „Podhoří“) 377
Záměr obce Provodov č. 04/2017 (směna p.č. 1918/4 a 580/4 za 1809/5) 350
Záměr obce Provodov č. 03/2017 (pronájem p.č. 740) 288
Záměr obce Provodov č. 02/2017 (prodej p.č. 1799/11) 357
Záměr obce Provodov č. 01/2017 (prodej p.č. 1802/2) 348
Pozvánka na 27. schůzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 13.3.2017, v 18:30 v základní škole 377
Rozpočtové opatření č.1 rozpočtu obce Provodov na rok 2017 99
Pozvánka - Závěrečné jednání - Jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Provodov na Mor., 1.3.2017, 15:00 399
Pozvánka na 26. schůzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 6.2.2017, v 18:30 v základní škole 433
OZV obce Provodov č. 1/2016 o nočním klidu 498
Oznámení o vystavení návrhu jedn. pozemkových úprav v k.ú. Provodov na Moravě, Za Nivami a Březy 487
Pozvánka na 25. schůzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 16.1.2017, v 18:30 v základní škole 424
Záměr obce Provodov č. 04/2016 (prodej p.č. 1840) 434
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru