Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska
Filtr 
Zahájení zjišťovacího řízení - Vedení elektrické energie 2x110 kV Slavičín - Slušovice 227
Pozvánka na 6. mimořádnou schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 13.8.2018, v 18:30 v KD 121
Pozvánka na 44. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 30.7.2018, v 18:30 v kulturním domě 97
Informace o volbách do zastupitelstva obce Provodov 185
4. Výzva MAS Luhačovské Zálesí pro předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova 137
Pozvánka na 43. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 2.7.2018, v 18:30 v kulturním domě 163
Pozvánka na 42. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 4.6.2018, v 18:30 v kulturním domě 176
Záměr obce Provodov č. 05/2018 (prodej 1870/9 - vznikl oddělením z p.č. 1870/2) 233
Záměr obce Provodov č. 04/2018 (prodej 1870/8 - vznikl oddělením z p.č. 1870/2) 200
Záměr obce Provodov č. 03/2018 (prodej 1799/13 - vznikl oddělením z p.č. 1799/7) 170
Záměr obce Provodov č. 02/2018 (prodej 1799/12 - vznikl oddělením z p.č. 1799/7) 186
Pozvánka na 41. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 14.5.2018, v 18:30 v kulturním domě 206
Veřejná vyhláška - Návrh aktualizace č. 2 Zásad úz. rozvoje Zlínského kr. a ozn o konání veř. proj. 151
Mikroregion LUhačovské Zálesí - Závěrečný účet, zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2017 119
Záměr obce Provodov č. 01/2018 (směna 950/76 a 950/82 za 1850/1 a 1850/27) 203
Pozvánka na 40. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 3.4.2018, v 18:30 v kulturním domě 269
Výsledek hospodaření, Závěrečný účet a Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Provodov za rok 2017 284
Pozvánka na 39. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 12.3.2018, v 18:30 v kulturním domě 285
Nařízení Státní veterinární správy – opatření v rozšířené zamořené oblasti (africký mor prasat) 474
OZV obce Provodov č. 1/2018, o nočním klidu 364
Pozvánka na 38. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 12.2.2018, v 18:30 v kulturním domě 369
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na poz. komunikacích 432
Rozpočtové opatření č.1 rozpočtu obce Provodov na rok 2018 209
Rozpočtové opatření č.8 rozpočtu obce Provodov na rok 2017 199
Nařízení SVS - Mimořádná veterinární opatření (soupis chovů prasat domácích) 337
Pozvánka na 37. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 15.1.2018, v 18:30 v kulturním domě 245
Informace o době a místě konání volby prezidenta České republiky 357
Záměr obce Provodov č. 13/2017 (pronájem části prostor ordinace Provodov č.p. 28) 354
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Provodov, okres Zlín na roky 2019 – 2022 334
Rozpočet ZŠ a MŠ Provodov, okres Zlín na rok 2018 261
Rozpočtové opatření č.7 rozpočtu obce Provodov na rok 2017 268
Rozpočet obce Provodov na rok 2018 289
Oznámení o svolání prvního zasedání Okrskové volební komise Provodov 190
Pozvánka na 36. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 11.12.2017, v 18:30 v kulturním domě 382
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta České republiky 149
Veřejná vyhláška – návrh aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje 467
Návrh rozpočtu obce Provodov na rok 2018 (vč. plnění rozpočtu 2017 k 10/2017) 531
ZŠ a MŠ Provodov - Návrh rozpočtu 2018, Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019-2022 353
Veøejná vyhláška - Návrh opatøení obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na poz. komunik. 444
Pozvánka na 35. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 6.11.2017, v 18:30 v kulturním domì 457
Veøejná vyhláška - Opatøení obecné povahy - stanovení pøechodné úpravy provozu na poz. komunikacích 532
Zámìr obce Provodov è. 12/2017 (smìna dílu „c“ (vznikl z p.è.1637) za díl „d“ (vznikl z p.è.1651/3)) 677
Zámìr obce Provodov è. 11/2017 (smìna dílu „a“ (vznikl z p.è.1649) za díl „b“ (vznikl z p.è.1651/3)) 451
Zámìr obce Provodov è. 10/2017 (smìna p.è.91/2 (vznik z p.è.91) za p.è.1869/20 (vznik z p.è.1869/1)) 431
Rozpoètové opatøení è.6 rozpoètu obce Provodov na rok 2017 264
Informace o dobì a místì konání voleb do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky 2017 368
Pozvánka na 34. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 9.10.2017, v 18:30 v kulturním domì 456
Rozpoètové opatøení è.5 rozpoètu obce Provodov na rok 2017 193
Informace o poètu a sídle volebních okrskù pro volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR 2017 269
Pozvánka na 33. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 11.9.2017, v 18:30 v kulturním domì 452
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru