Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska
Filtr 
Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR konané dne 5.10. – 6.10.2018 a 12.10 -.13.10.2018 255
Výsledky voleb do zastupitelstva Obce Provodov 5.10. - 6.10.2018 442
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Provodov a do senátu 152
Pozvánka na 45. schůzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 3.9.2018, v 18:30 v knihovně v ZŠ 254
Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Provodov 135
Záměr obce Provodov č. 08/2018 (prodej dílů „b“ (vznikl oddělením z p.č. 1819/2) a „c“ 133
Záměr obce Provodov č. 07/2018 (směna p.č. 1287/2 za p.č. 1854/4) 108
Záměr obce Provodov č. 06/2018 (směna p.č. 540/11 za p.č. 1834/1) 96
Zahájení zjišťovacího řízení - Vedení elektrické energie 2x110 kV Slavičín - Slušovice 379
Pozvánka na 6. mimořádnou schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 13.8.2018, v 18:30 v KD 228
Pozvánka na 44. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 30.7.2018, v 18:30 v kulturním domě 153
Informace o volbách do zastupitelstva obce Provodov 274
4. Výzva MAS Luhačovské Zálesí pro předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova 189
Pozvánka na 43. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 2.7.2018, v 18:30 v kulturním domě 218
Pozvánka na 42. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 4.6.2018, v 18:30 v kulturním domě 219
Záměr obce Provodov č. 05/2018 (prodej 1870/9 - vznikl oddělením z p.č. 1870/2) 278
Záměr obce Provodov č. 04/2018 (prodej 1870/8 - vznikl oddělením z p.č. 1870/2) 242
Záměr obce Provodov č. 03/2018 (prodej 1799/13 - vznikl oddělením z p.č. 1799/7) 222
Záměr obce Provodov č. 02/2018 (prodej 1799/12 - vznikl oddělením z p.č. 1799/7) 230
Pozvánka na 41. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 14.5.2018, v 18:30 v kulturním domě 245
Veřejná vyhláška - Návrh aktualizace č. 2 Zásad úz. rozvoje Zlínského kr. a ozn o konání veř. proj. 193
Mikroregion LUhačovské Zálesí - Závěrečný účet, zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2017 153
Záměr obce Provodov č. 01/2018 (směna 950/76 a 950/82 za 1850/1 a 1850/27) 251
Pozvánka na 40. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 3.4.2018, v 18:30 v kulturním domě 321
Výsledek hospodaření, Závěrečný účet a Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Provodov za rok 2017 338
Pozvánka na 39. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 12.3.2018, v 18:30 v kulturním domě 315
Nařízení Státní veterinární správy – opatření v rozšířené zamořené oblasti (africký mor prasat) 510
OZV obce Provodov č. 1/2018, o nočním klidu 402
Pozvánka na 38. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 12.2.2018, v 18:30 v kulturním domě 416
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na poz. komunikacích 487
Rozpočtové opatření č.1 rozpočtu obce Provodov na rok 2018 253
Rozpočtové opatření č.8 rozpočtu obce Provodov na rok 2017 244
Nařízení SVS - Mimořádná veterinární opatření (soupis chovů prasat domácích) 378
Pozvánka na 37. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 15.1.2018, v 18:30 v kulturním domě 297
Informace o době a místě konání volby prezidenta České republiky 414
Záměr obce Provodov č. 13/2017 (pronájem části prostor ordinace Provodov č.p. 28) 410
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Provodov, okres Zlín na roky 2019 – 2022 389
Rozpočet ZŠ a MŠ Provodov, okres Zlín na rok 2018 303
Rozpočtové opatření č.7 rozpočtu obce Provodov na rok 2017 307
Rozpočet obce Provodov na rok 2018 325
Oznámení o svolání prvního zasedání Okrskové volební komise Provodov 232
Pozvánka na 36. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 11.12.2017, v 18:30 v kulturním domě 437
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta České republiky 198
Veřejná vyhláška – návrh aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje 525
Návrh rozpočtu obce Provodov na rok 2018 (vč. plnění rozpočtu 2017 k 10/2017) 595
ZŠ a MŠ Provodov - Návrh rozpočtu 2018, Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019-2022 399
Veøejná vyhláška - Návrh opatøení obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na poz. komunik. 496
Pozvánka na 35. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 6.11.2017, v 18:30 v kulturním domì 511
Veøejná vyhláška - Opatøení obecné povahy - stanovení pøechodné úpravy provozu na poz. komunikacích 602
Zámìr obce Provodov è. 12/2017 (smìna dílu „c“ (vznikl z p.è.1637) za díl „d“ (vznikl z p.è.1651/3)) 724
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru