Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska
Úřední deska
Datum Jméno položky Shlédnutí
Pondělí, 24 duben 2017 Rozpoètové opatøení è.2 rozpoètu obce Provodov na rok 2017 172
Pondělí, 03 duben 2017 Pozvánka na 28. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 10.4.2017, v 18:30 v kulturním domì 410
Čtvrtek, 30 březen 2017 Rozhodnutí o schválení jednoduchých pozemkových úprav v katastrálním území Provodov na Moravì 496
Středa, 29 březen 2017 Usnesení o ustanovení opatrovníka - jednoduché pozemkové úpravy v katastrálním území Provodov na Mor 417
Pátek, 24 březen 2017 Zámìr obce Provodov è. 05/2017 (smìna parcel v lokalitì „Podhoøí“) 447
Pátek, 24 březen 2017 Zámìr obce Provodov è. 04/2017 (smìna p.è. 1918/4 a 580/4 za 1809/5) 420
Pátek, 24 březen 2017 Zámìr obce Provodov è. 03/2017 (pronájem p.è. 740) 352
Pátek, 24 březen 2017 Zámìr obce Provodov è. 02/2017 (prodej p.è. 1799/11) 425
Pátek, 24 březen 2017 Zámìr obce Provodov è. 01/2017 (prodej p.è. 1802/2) 410
Pondělí, 06 březen 2017 Pozvánka na 27. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 13.3.2017, v 18:30 v základní škole 445
Čtvrtek, 16 únor 2017 Rozpoètové opatøení è.1 rozpoètu obce Provodov na rok 2017 161
Úterý, 14 únor 2017 Pozvánka - Závìreèné jednání - Jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Provodov na Mor., 1.3.2017, 15:00 462
Pondělí, 30 leden 2017 Pozvánka na 26. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 6.2.2017, v 18:30 v základní škole 492
Úterý, 17 leden 2017 OZV obce Provodov è. 1/2016 o noèním klidu 565
Pátek, 13 leden 2017 Oznámení o vystavení návrhu jedn. pozemkových úprav v k.ú. Provodov na Moravì, Za Nivami a Bøezy 556
Pondělí, 09 leden 2017 Pozvánka na 25. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 16.1.2017, v 18:30 v základní škole 493
Čtvrtek, 29 prosinec 2016 Zámìr obce Provodov è. 04/2016 (prodej p.è. 1840) 511
Úterý, 13 prosinec 2016 Rozpoèet obce Provodov na rok 2017 585
Pondělí, 05 prosinec 2016 Pozvánka na 24. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 12.12.2016, v 18:30 v základní škole 599
Úterý, 08 listopad 2016 Návrh rozpoètu obce Provodov na rok 2017 649
Pondělí, 31 říjen 2016 Pozvánka na 23. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 7.11.2016, v 18:30 v kulturním domì 586
Čtvrtek, 20 říjen 2016 Zámìr obce Provodov è. 10/2016 (smìna parcel v lokalitì Malenisko) 692
Pondělí, 03 říjen 2016 Pozvánka na 22. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 10.10.2016, v 18:30 v kulturním domì 690
Čtvrtek, 22 září 2016 Volby do zastupitelstev krajù 2016 - Oznámení o dni a místì konání voleb do zastupitelstev krajù 721
Středa, 21 září 2016 Zámìr obce Provodov è. 09/2016 (smìna p.è. 1036/2 za p.è. 1035/9, 1041/31) 568
Úterý, 13 září 2016 Verejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvesticní dotace z rozpoctu obce Provodov císlo 9/2015 190
Pondělí, 29 srpen 2016 Pozvánka na 21. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 5.9.2016, v 18:30 v kulturním domì 615
Úterý, 23 srpen 2016 Volby do zastupitelstev krajù 2016 - Informace o poètu a sídlech volebních okrskù v obci Provodov 477
Čtvrtek, 18 srpen 2016 Zámìr obce Provodov è. 08/2016 (smìna p.è. 1702/11,1702/12,1702/14, 1702/16,1616/29 za p.è. 1869/19) 653
Čtvrtek, 18 srpen 2016 Zámìr obce Provodov è. 01/2016 (smìna p.è. 1469/10 za p.è. 1858/1) 578
Pondělí, 08 srpen 2016 Volby do zastupitelstev krajù 2016 - Stanovení minimálního poètu èlenù okrskové volební komise 449
Čtvrtek, 28 červenec 2016 Zámìr obce Provodov è. 07/2016 (smìna p.è. 79/4, 79/5, 1606/3 za p.è. 79/3) 767
Pondělí, 25 červenec 2016 Pozvánka na 20. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 1.8.2016, v 18:30 v kulturním domì 760
Pondělí, 20 červen 2016 Pozvánka na 19. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 27.6.2016, v 18:30 v kulturním domì 738
Pátek, 10 červen 2016 Zámìr obce Provodov è. 06/2016 (prodej p.è. 1846/2) 845
Pátek, 10 červen 2016 Zámìr obce Provodov è. 05/2016 (prodej p.è. 1869/18) 854
Pondělí, 06 červen 2016 Jednoduché pozemkové úpravy k.ú. Provodov na Moravì, Za nivami a Bøezy – oznámení o vyložení soupisu 694
Pondělí, 06 červen 2016 Jednoduché pozemkové úpravy k.ú. Provodov na Moravì, Za nivami a Bøezy – pozvánka na úvodní jednání 646
Pondělí, 30 květen 2016 Pozvánka na 18. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 6.6.2016, v 18:30 v kulturním domì 760
Úterý, 24 květen 2016 Opatøení obecné povahy o vydání programu zlepšování kvality ovzduší zóna støední Morava - CZ07 761
Pátek, 13 květen 2016 Mikroregion Luhaèovské Zálesí - závìreèný úèet, zpráva auditora (2015) 658
Pátek, 13 květen 2016 Zámìr obce Provodov è. 03/2016 (prodej p.è. 1869/18) 823
Pondělí, 02 květen 2016 Pozvánka na 17. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 9.5.2016, v 18:30 v kulturním domì 740
Pátek, 22 duben 2016 Výsledek hospodaøení, Závìreèný úèet a Zpráva o pøezkoumání hospodaøení obce Provodov za rok 2015 727
Pondělí, 11 duben 2016 Pozvánka na 16. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 18.4.2016, v 18:30 v kulturním domì 679
Středa, 30 březen 2016 Zámìr obce Provodov è. 01/2016 (pronájem bufetu v Areálu mládí) 774
Pondělí, 07 březen 2016 Pozvánka na 15. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 14.3.2016, v 18:30 v kulturním domì 679
Pondělí, 22 únor 2016 Vyhláška - ZPRÁVA O UPLATÒOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE ZLÍNSKÉHO KRAJE v uplynulém období 2012-2016 865
Pondělí, 08 únor 2016 Pozvánka na 14. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 15.2.2016, v 18:30 v kulturním domì 757
Čtvrtek, 14 leden 2016 Oznámení o vydání opatøení obecné povahy – veøejná vyhláška povodí Labe, Odry a Dunaje 864
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 Následující > Konec >>
Výsledky 51 - 100 z 296
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru