Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska
Úřední deska
Datum Jméno položky Shlédnutí
Úterý, 18 červenec 2017 Rozpoètové opatøení è.4 rozpoètu obce Provodov na rok 2017 428
Pondělí, 03 červenec 2017 Pozvánka na 31. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 10.7.2017, v 18:30 v kulturním domì 441
Čtvrtek, 29 červen 2017 Naøízení SVS - k zamezení šíøení nebezpeèné nákazy afrického moru prasat ve Zlínském kraji 534
Čtvrtek, 22 červen 2017 Schválený Závìreèný úèet obce Provodov za rok 2016 465
Čtvrtek, 22 červen 2017 Støednìdobý výhled rozpoètu obce Provodov na roky 2019 – 2023 466
Čtvrtek, 22 červen 2017 Zámìr obce Provodov è. 07/2017 (pronájem p.è. 1090/1 a 1091/1) 474
Čtvrtek, 22 červen 2017 Zámìr obce Provodov è. 06/2017 (pronájem p.è. 162/1) 509
Pondělí, 19 červen 2017 Výzva - podávání žádostí o zmìnu územního plánu obce Provodov 560
Pátek, 09 červen 2017 Závìreèný úèet Mikroregionu Luhaèovské Zálesí a Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøen za rok 2016 454
Pondělí, 05 červen 2017 Pozvánka na 30. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 12.6.2017, v 18:30 v kulturním domì 450
Středa, 31 květen 2017 Rozpoètové opatøení è.3 rozpoètu obce Provodov na rok 2017 298
Středa, 31 květen 2017 Veøejná vyhláška – oznámení o uložení písemnosti – Jakub Král 430
Pondělí, 29 květen 2017 Pozvánka na 5. mimoøádnou schùzi zast. obce Provodov konanou dne 5.6.2017, v 18:30 v kulturním domì 432
Pátek, 26 květen 2017 Záhájení zjišovacího øízení (EIA) - Lakovna ZAKO Turèín spol. s r.o. Provodov 584
Pátek, 26 květen 2017 Výsledek hospodaøení, Závìreèný úèet a Zpráva o pøezkoumání hospodaøení obce Provodov za rok 2016 509
Úterý, 23 květen 2017 Návrh - Støednìdobý výhled rozpoètu obce Provodov na roky 2019 - 2023 346
Úterý, 16 květen 2017 Aktualizace územního plánu obce Provodov 575
Pondělí, 15 květen 2017 Pozvánka na 29. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 22.5.2017, v 18:30 v kulturním domì 428
Středa, 03 květen 2017 Úèetní závìrka a výsledek hospodaøení ZŠ a MŠ Provodov za rok 2016 145
Pondělí, 24 duben 2017 Rozpoètové opatøení è.2 rozpoètu obce Provodov na rok 2017 265
Pondělí, 03 duben 2017 Pozvánka na 28. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 10.4.2017, v 18:30 v kulturním domì 502
Čtvrtek, 30 březen 2017 Rozhodnutí o schválení jednoduchých pozemkových úprav v katastrálním území Provodov na Moravì 601
Středa, 29 březen 2017 Usnesení o ustanovení opatrovníka - jednoduché pozemkové úpravy v katastrálním území Provodov na Mor 516
Pátek, 24 březen 2017 Zámìr obce Provodov è. 05/2017 (smìna parcel v lokalitì „Podhoøí“) 536
Pátek, 24 březen 2017 Zámìr obce Provodov è. 04/2017 (smìna p.è. 1918/4 a 580/4 za 1809/5) 512
Pátek, 24 březen 2017 Zámìr obce Provodov è. 03/2017 (pronájem p.è. 740) 451
Pátek, 24 březen 2017 Zámìr obce Provodov è. 02/2017 (prodej p.è. 1799/11) 524
Pátek, 24 březen 2017 Zámìr obce Provodov è. 01/2017 (prodej p.è. 1802/2) 511
Pondělí, 06 březen 2017 Pozvánka na 27. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 13.3.2017, v 18:30 v základní škole 542
Čtvrtek, 16 únor 2017 Rozpoètové opatøení è.1 rozpoètu obce Provodov na rok 2017 253
Úterý, 14 únor 2017 Pozvánka - Závìreèné jednání - Jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Provodov na Mor., 1.3.2017, 15:00 579
Pondělí, 30 leden 2017 Pozvánka na 26. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 6.2.2017, v 18:30 v základní škole 590
Úterý, 17 leden 2017 OZV obce Provodov è. 1/2016 o noèním klidu 661
Pátek, 13 leden 2017 Oznámení o vystavení návrhu jedn. pozemkových úprav v k.ú. Provodov na Moravì, Za Nivami a Bøezy 670
Pondělí, 09 leden 2017 Pozvánka na 25. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 16.1.2017, v 18:30 v základní škole 600
Čtvrtek, 29 prosinec 2016 Zámìr obce Provodov è. 04/2016 (prodej p.è. 1840) 625
Úterý, 13 prosinec 2016 Rozpoèet obce Provodov na rok 2017 705
Pondělí, 05 prosinec 2016 Pozvánka na 24. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 12.12.2016, v 18:30 v základní škole 694
Úterý, 08 listopad 2016 Návrh rozpoètu obce Provodov na rok 2017 765
Pondělí, 31 říjen 2016 Pozvánka na 23. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 7.11.2016, v 18:30 v kulturním domì 689
Čtvrtek, 20 říjen 2016 Zámìr obce Provodov è. 10/2016 (smìna parcel v lokalitì Malenisko) 793
Pondělí, 03 říjen 2016 Pozvánka na 22. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 10.10.2016, v 18:30 v kulturním domì 798
Čtvrtek, 22 září 2016 Volby do zastupitelstev krajù 2016 - Oznámení o dni a místì konání voleb do zastupitelstev krajù 815
Středa, 21 září 2016 Zámìr obce Provodov è. 09/2016 (smìna p.è. 1036/2 za p.è. 1035/9, 1041/31) 674
Úterý, 13 září 2016 Verejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvesticní dotace z rozpoctu obce Provodov císlo 9/2015 282
Pondělí, 29 srpen 2016 Pozvánka na 21. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 5.9.2016, v 18:30 v kulturním domì 707
Úterý, 23 srpen 2016 Volby do zastupitelstev krajù 2016 - Informace o poètu a sídlech volebních okrskù v obci Provodov 560
Čtvrtek, 18 srpen 2016 Zámìr obce Provodov è. 08/2016 (smìna p.è. 1702/11,1702/12,1702/14, 1702/16,1616/29 za p.è. 1869/19) 738
Čtvrtek, 18 srpen 2016 Zámìr obce Provodov è. 01/2016 (smìna p.è. 1469/10 za p.è. 1858/1) 659
Pondělí, 08 srpen 2016 Volby do zastupitelstev krajù 2016 - Stanovení minimálního poètu èlenù okrskové volební komise 527
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 Následující > Konec >>
Výsledky 51 - 100 z 315
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru