Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska
Úřední deska
Datum Jméno položky Shlédnutí
Pondělí, 05 červen 2017 Pozvánka na 30. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 12.6.2017, v 18:30 v kulturním domì 422
Středa, 31 květen 2017 Rozpoètové opatøení è.3 rozpoètu obce Provodov na rok 2017 274
Středa, 31 květen 2017 Veøejná vyhláška – oznámení o uložení písemnosti – Jakub Král 402
Pondělí, 29 květen 2017 Pozvánka na 5. mimoøádnou schùzi zast. obce Provodov konanou dne 5.6.2017, v 18:30 v kulturním domì 402
Pátek, 26 květen 2017 Záhájení zjišovacího øízení (EIA) - Lakovna ZAKO Turèín spol. s r.o. Provodov 542
Pátek, 26 květen 2017 Výsledek hospodaøení, Závìreèný úèet a Zpráva o pøezkoumání hospodaøení obce Provodov za rok 2016 481
Úterý, 23 květen 2017 Návrh - Støednìdobý výhled rozpoètu obce Provodov na roky 2019 - 2023 322
Úterý, 16 květen 2017 Aktualizace územního plánu obce Provodov 516
Pondělí, 15 květen 2017 Pozvánka na 29. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 22.5.2017, v 18:30 v kulturním domì 399
Středa, 03 květen 2017 Úèetní závìrka a výsledek hospodaøení ZŠ a MŠ Provodov za rok 2016 120
Pondělí, 24 duben 2017 Rozpoètové opatøení è.2 rozpoètu obce Provodov na rok 2017 239
Pondělí, 03 duben 2017 Pozvánka na 28. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 10.4.2017, v 18:30 v kulturním domì 472
Čtvrtek, 30 březen 2017 Rozhodnutí o schválení jednoduchých pozemkových úprav v katastrálním území Provodov na Moravì 570
Středa, 29 březen 2017 Usnesení o ustanovení opatrovníka - jednoduché pozemkové úpravy v katastrálním území Provodov na Mor 489
Pátek, 24 březen 2017 Zámìr obce Provodov è. 05/2017 (smìna parcel v lokalitì „Podhoøí“) 510
Pátek, 24 březen 2017 Zámìr obce Provodov è. 04/2017 (smìna p.è. 1918/4 a 580/4 za 1809/5) 484
Pátek, 24 březen 2017 Zámìr obce Provodov è. 03/2017 (pronájem p.è. 740) 420
Pátek, 24 březen 2017 Zámìr obce Provodov è. 02/2017 (prodej p.è. 1799/11) 493
Pátek, 24 březen 2017 Zámìr obce Provodov è. 01/2017 (prodej p.è. 1802/2) 479
Pondělí, 06 březen 2017 Pozvánka na 27. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 13.3.2017, v 18:30 v základní škole 509
Čtvrtek, 16 únor 2017 Rozpoètové opatøení è.1 rozpoètu obce Provodov na rok 2017 227
Úterý, 14 únor 2017 Pozvánka - Závìreèné jednání - Jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Provodov na Mor., 1.3.2017, 15:00 547
Pondělí, 30 leden 2017 Pozvánka na 26. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 6.2.2017, v 18:30 v základní škole 560
Úterý, 17 leden 2017 OZV obce Provodov è. 1/2016 o noèním klidu 630
Pátek, 13 leden 2017 Oznámení o vystavení návrhu jedn. pozemkových úprav v k.ú. Provodov na Moravì, Za Nivami a Bøezy 634
Pondělí, 09 leden 2017 Pozvánka na 25. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 16.1.2017, v 18:30 v základní škole 564
Čtvrtek, 29 prosinec 2016 Zámìr obce Provodov è. 04/2016 (prodej p.è. 1840) 590
Úterý, 13 prosinec 2016 Rozpoèet obce Provodov na rok 2017 673
Pondělí, 05 prosinec 2016 Pozvánka na 24. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 12.12.2016, v 18:30 v základní škole 668
Úterý, 08 listopad 2016 Návrh rozpoètu obce Provodov na rok 2017 731
Pondělí, 31 říjen 2016 Pozvánka na 23. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 7.11.2016, v 18:30 v kulturním domì 658
Čtvrtek, 20 říjen 2016 Zámìr obce Provodov è. 10/2016 (smìna parcel v lokalitì Malenisko) 764
Pondělí, 03 říjen 2016 Pozvánka na 22. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 10.10.2016, v 18:30 v kulturním domì 767
Čtvrtek, 22 září 2016 Volby do zastupitelstev krajù 2016 - Oznámení o dni a místì konání voleb do zastupitelstev krajù 787
Středa, 21 září 2016 Zámìr obce Provodov è. 09/2016 (smìna p.è. 1036/2 za p.è. 1035/9, 1041/31) 642
Úterý, 13 září 2016 Verejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvesticní dotace z rozpoctu obce Provodov císlo 9/2015 259
Pondělí, 29 srpen 2016 Pozvánka na 21. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 5.9.2016, v 18:30 v kulturním domì 675
Úterý, 23 srpen 2016 Volby do zastupitelstev krajù 2016 - Informace o poètu a sídlech volebních okrskù v obci Provodov 531
Čtvrtek, 18 srpen 2016 Zámìr obce Provodov è. 08/2016 (smìna p.è. 1702/11,1702/12,1702/14, 1702/16,1616/29 za p.è. 1869/19) 708
Čtvrtek, 18 srpen 2016 Zámìr obce Provodov è. 01/2016 (smìna p.è. 1469/10 za p.è. 1858/1) 633
Pondělí, 08 srpen 2016 Volby do zastupitelstev krajù 2016 - Stanovení minimálního poètu èlenù okrskové volební komise 498
Čtvrtek, 28 červenec 2016 Zámìr obce Provodov è. 07/2016 (smìna p.è. 79/4, 79/5, 1606/3 za p.è. 79/3) 808
Pondělí, 25 červenec 2016 Pozvánka na 20. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 1.8.2016, v 18:30 v kulturním domì 816
Pondělí, 20 červen 2016 Pozvánka na 19. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 27.6.2016, v 18:30 v kulturním domì 797
Pátek, 10 červen 2016 Zámìr obce Provodov è. 06/2016 (prodej p.è. 1846/2) 905
Pátek, 10 červen 2016 Zámìr obce Provodov è. 05/2016 (prodej p.è. 1869/18) 913
Pondělí, 06 červen 2016 Jednoduché pozemkové úpravy k.ú. Provodov na Moravì, Za nivami a Bøezy – oznámení o vyložení soupisu 745
Pondělí, 06 červen 2016 Jednoduché pozemkové úpravy k.ú. Provodov na Moravì, Za nivami a Bøezy – pozvánka na úvodní jednání 694
Pondělí, 30 květen 2016 Pozvánka na 18. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 6.6.2016, v 18:30 v kulturním domì 817
Úterý, 24 květen 2016 Opatøení obecné povahy o vydání programu zlepšování kvality ovzduší zóna støední Morava - CZ07 818
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 Následující > Konec >>
Výsledky 51 - 100 z 306
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru