Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska
Úřední deska
Datum Jméno položky Shlédnutí
Pondělí, 21 srpen 2017 Stanovení minimálního poètu èlenù okrskové volební komise pro volby do Poslanecké snìmovny 2017 232
Pondělí, 07 srpen 2017 Pozvánka na 32. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 14.8.2017, v 18:30 v kulturním domì 528
Čtvrtek, 27 červenec 2017 Zámìr obce Provodov è. 08/2017 (pronájem p.è. 160/1 a 161/1) 561
Čtvrtek, 20 červenec 2017 SPÚ - Rozhodnutí o výmìnì nebo pøechodu vlastnických práv, JPÚ v k.ú. Provodov, Za nivami a Bøezy 484
Středa, 19 červenec 2017 Oznámení - Ukonèení zjišovacího øízení (EIA) - Lakovna ZAKO Turèín spol. s r.o. Provodov 576
Středa, 19 červenec 2017 Naøízení SVS - africký mor prasat - chov domácích prasat k domácí porážce 478
Úterý, 18 červenec 2017 Rozpoètové opatøení è.4 rozpoètu obce Provodov na rok 2017 456
Pondělí, 03 červenec 2017 Pozvánka na 31. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 10.7.2017, v 18:30 v kulturním domì 461
Čtvrtek, 29 červen 2017 Naøízení SVS - k zamezení šíøení nebezpeèné nákazy afrického moru prasat ve Zlínském kraji 555
Čtvrtek, 22 červen 2017 Schválený Závìreèný úèet obce Provodov za rok 2016 486
Čtvrtek, 22 červen 2017 Støednìdobý výhled rozpoètu obce Provodov na roky 2019 – 2023 483
Čtvrtek, 22 červen 2017 Zámìr obce Provodov è. 07/2017 (pronájem p.è. 1090/1 a 1091/1) 492
Čtvrtek, 22 červen 2017 Zámìr obce Provodov è. 06/2017 (pronájem p.è. 162/1) 530
Pondělí, 19 červen 2017 Výzva - podávání žádostí o zmìnu územního plánu obce Provodov 592
Pátek, 09 červen 2017 Závìreèný úèet Mikroregionu Luhaèovské Zálesí a Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøen za rok 2016 474
Pondělí, 05 červen 2017 Pozvánka na 30. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 12.6.2017, v 18:30 v kulturním domì 470
Středa, 31 květen 2017 Rozpoètové opatøení è.3 rozpoètu obce Provodov na rok 2017 320
Středa, 31 květen 2017 Veøejná vyhláška – oznámení o uložení písemnosti – Jakub Král 448
Pondělí, 29 květen 2017 Pozvánka na 5. mimoøádnou schùzi zast. obce Provodov konanou dne 5.6.2017, v 18:30 v kulturním domì 449
Pátek, 26 květen 2017 Záhájení zjišovacího øízení (EIA) - Lakovna ZAKO Turèín spol. s r.o. Provodov 606
Pátek, 26 květen 2017 Výsledek hospodaøení, Závìreèný úèet a Zpráva o pøezkoumání hospodaøení obce Provodov za rok 2016 531
Úterý, 23 květen 2017 Návrh - Støednìdobý výhled rozpoètu obce Provodov na roky 2019 - 2023 361
Úterý, 16 květen 2017 Aktualizace územního plánu obce Provodov 616
Pondělí, 15 květen 2017 Pozvánka na 29. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 22.5.2017, v 18:30 v kulturním domì 449
Středa, 03 květen 2017 Úèetní závìrka a výsledek hospodaøení ZŠ a MŠ Provodov za rok 2016 166
Pondělí, 24 duben 2017 Rozpoètové opatøení è.2 rozpoètu obce Provodov na rok 2017 283
Pondělí, 03 duben 2017 Pozvánka na 28. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 10.4.2017, v 18:30 v kulturním domì 521
Čtvrtek, 30 březen 2017 Rozhodnutí o schválení jednoduchých pozemkových úprav v katastrálním území Provodov na Moravì 621
Středa, 29 březen 2017 Usnesení o ustanovení opatrovníka - jednoduché pozemkové úpravy v katastrálním území Provodov na Mor 537
Pátek, 24 březen 2017 Zámìr obce Provodov è. 05/2017 (smìna parcel v lokalitì „Podhoøí“) 558
Pátek, 24 březen 2017 Zámìr obce Provodov è. 04/2017 (smìna p.è. 1918/4 a 580/4 za 1809/5) 532
Pátek, 24 březen 2017 Zámìr obce Provodov è. 03/2017 (pronájem p.è. 740) 469
Pátek, 24 březen 2017 Zámìr obce Provodov è. 02/2017 (prodej p.è. 1799/11) 549
Pátek, 24 březen 2017 Zámìr obce Provodov è. 01/2017 (prodej p.è. 1802/2) 535
Pondělí, 06 březen 2017 Pozvánka na 27. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 13.3.2017, v 18:30 v základní škole 560
Čtvrtek, 16 únor 2017 Rozpoètové opatøení è.1 rozpoètu obce Provodov na rok 2017 275
Úterý, 14 únor 2017 Pozvánka - Závìreèné jednání - Jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Provodov na Mor., 1.3.2017, 15:00 606
Pondělí, 30 leden 2017 Pozvánka na 26. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 6.2.2017, v 18:30 v základní škole 616
Úterý, 17 leden 2017 OZV obce Provodov è. 1/2016 o noèním klidu 689
Pátek, 13 leden 2017 Oznámení o vystavení návrhu jedn. pozemkových úprav v k.ú. Provodov na Moravì, Za Nivami a Bøezy 690
Pondělí, 09 leden 2017 Pozvánka na 25. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 16.1.2017, v 18:30 v základní škole 616
Čtvrtek, 29 prosinec 2016 Zámìr obce Provodov è. 04/2016 (prodej p.è. 1840) 647
Úterý, 13 prosinec 2016 Rozpoèet obce Provodov na rok 2017 723
Pondělí, 05 prosinec 2016 Pozvánka na 24. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 12.12.2016, v 18:30 v základní škole 712
Úterý, 08 listopad 2016 Návrh rozpoètu obce Provodov na rok 2017 788
Pondělí, 31 říjen 2016 Pozvánka na 23. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 7.11.2016, v 18:30 v kulturním domì 705
Čtvrtek, 20 říjen 2016 Zámìr obce Provodov è. 10/2016 (smìna parcel v lokalitì Malenisko) 811
Pondělí, 03 říjen 2016 Pozvánka na 22. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 10.10.2016, v 18:30 v kulturním domì 817
Čtvrtek, 22 září 2016 Volby do zastupitelstev krajù 2016 - Oznámení o dni a místì konání voleb do zastupitelstev krajù 834
Středa, 21 září 2016 Zámìr obce Provodov è. 09/2016 (smìna p.è. 1036/2 za p.è. 1035/9, 1041/31) 693
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 Následující > Konec >>
Výsledky 51 - 100 z 321
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru