Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska
Úřední deska
Datum Jméno položky Shlédnutí
Čtvrtek, 23 listopad 2017 Veřejná vyhláška – návrh aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje 589
Středa, 22 listopad 2017 Návrh rozpočtu obce Provodov na rok 2018 (vč. plnění rozpočtu 2017 k 10/2017) 692
Středa, 22 listopad 2017 ZŠ a MŠ Provodov - Návrh rozpočtu 2018, Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019-2022 450
Čtvrtek, 16 listopad 2017 Veøejná vyhláška - Návrh opatøení obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na poz. komunik. 562
Pondělí, 30 říjen 2017 Pozvánka na 35. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 6.11.2017, v 18:30 v kulturním domì 564
Čtvrtek, 19 říjen 2017 Veøejná vyhláška - Opatøení obecné povahy - stanovení pøechodné úpravy provozu na poz. komunikacích 666
Středa, 18 říjen 2017 Zámìr obce Provodov è. 12/2017 (smìna dílu „c“ (vznikl z p.è.1637) za díl „d“ (vznikl z p.è.1651/3)) 765
Středa, 18 říjen 2017 Zámìr obce Provodov è. 11/2017 (smìna dílu „a“ (vznikl z p.è.1649) za díl „b“ (vznikl z p.è.1651/3)) 562
Středa, 18 říjen 2017 Zámìr obce Provodov è. 10/2017 (smìna p.è.91/2 (vznik z p.è.91) za p.è.1869/20 (vznik z p.è.1869/1)) 535
Úterý, 17 říjen 2017 Rozpoètové opatøení è.6 rozpoètu obce Provodov na rok 2017 359
Čtvrtek, 05 říjen 2017 Informace o dobì a místì konání voleb do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky 2017 461
Pondělí, 02 říjen 2017 Pozvánka na 34. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 9.10.2017, v 18:30 v kulturním domì 544
Úterý, 19 září 2017 Rozpoètové opatøení è.5 rozpoètu obce Provodov na rok 2017 253
Úterý, 05 září 2017 Informace o poètu a sídle volebních okrskù pro volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR 2017 362
Pondělí, 04 září 2017 Pozvánka na 33. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 11.9.2017, v 18:30 v kulturním domì 546
Pondělí, 21 srpen 2017 Stanovení minimálního poètu èlenù okrskové volební komise pro volby do Poslanecké snìmovny 2017 314
Pondělí, 07 srpen 2017 Pozvánka na 32. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 14.8.2017, v 18:30 v kulturním domì 615
Čtvrtek, 27 červenec 2017 Zámìr obce Provodov è. 08/2017 (pronájem p.è. 160/1 a 161/1) 639
Čtvrtek, 20 červenec 2017 SPÚ - Rozhodnutí o výmìnì nebo pøechodu vlastnických práv, JPÚ v k.ú. Provodov, Za nivami a Bøezy 560
Středa, 19 červenec 2017 Oznámení - Ukonèení zjišovacího øízení (EIA) - Lakovna ZAKO Turèín spol. s r.o. Provodov 649
Středa, 19 červenec 2017 Naøízení SVS - africký mor prasat - chov domácích prasat k domácí porážce 554
Úterý, 18 červenec 2017 Rozpoètové opatøení è.4 rozpoètu obce Provodov na rok 2017 553
Pondělí, 03 červenec 2017 Pozvánka na 31. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 10.7.2017, v 18:30 v kulturním domì 540
Čtvrtek, 29 červen 2017 Naøízení SVS - k zamezení šíøení nebezpeèné nákazy afrického moru prasat ve Zlínském kraji 614
Čtvrtek, 22 červen 2017 Schválený Závìreèný úèet obce Provodov za rok 2016 548
Čtvrtek, 22 červen 2017 Støednìdobý výhled rozpoètu obce Provodov na roky 2019 – 2023 543
Čtvrtek, 22 červen 2017 Zámìr obce Provodov è. 07/2017 (pronájem p.è. 1090/1 a 1091/1) 556
Čtvrtek, 22 červen 2017 Zámìr obce Provodov è. 06/2017 (pronájem p.è. 162/1) 608
Pondělí, 19 červen 2017 Výzva - podávání žádostí o zmìnu územního plánu obce Provodov 648
Pátek, 09 červen 2017 Závìreèný úèet Mikroregionu Luhaèovské Zálesí a Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøen za rok 2016 512
Pondělí, 05 červen 2017 Pozvánka na 30. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 12.6.2017, v 18:30 v kulturním domì 517
Středa, 31 květen 2017 Rozpoètové opatøení è.3 rozpoètu obce Provodov na rok 2017 369
Středa, 31 květen 2017 Veøejná vyhláška – oznámení o uložení písemnosti – Jakub Král 497
Pondělí, 29 květen 2017 Pozvánka na 5. mimoøádnou schùzi zast. obce Provodov konanou dne 5.6.2017, v 18:30 v kulturním domì 501
Pátek, 26 květen 2017 Záhájení zjišovacího øízení (EIA) - Lakovna ZAKO Turèín spol. s r.o. Provodov 658
Pátek, 26 květen 2017 Výsledek hospodaøení, Závìreèný úèet a Zpráva o pøezkoumání hospodaøení obce Provodov za rok 2016 578
Úterý, 23 květen 2017 Návrh - Støednìdobý výhled rozpoètu obce Provodov na roky 2019 - 2023 421
Úterý, 16 květen 2017 Aktualizace územního plánu obce Provodov 712
Pondělí, 15 květen 2017 Pozvánka na 29. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 22.5.2017, v 18:30 v kulturním domì 498
Středa, 03 květen 2017 Úèetní závìrka a výsledek hospodaøení ZŠ a MŠ Provodov za rok 2016 208
Pondělí, 24 duben 2017 Rozpoètové opatøení è.2 rozpoètu obce Provodov na rok 2017 328
Pondělí, 03 duben 2017 Pozvánka na 28. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 10.4.2017, v 18:30 v kulturním domì 575
Čtvrtek, 30 březen 2017 Rozhodnutí o schválení jednoduchých pozemkových úprav v katastrálním území Provodov na Moravì 664
Středa, 29 březen 2017 Usnesení o ustanovení opatrovníka - jednoduché pozemkové úpravy v katastrálním území Provodov na Mor 598
Pátek, 24 březen 2017 Zámìr obce Provodov è. 05/2017 (smìna parcel v lokalitì „Podhoøí“) 616
Pátek, 24 březen 2017 Zámìr obce Provodov è. 04/2017 (smìna p.è. 1918/4 a 580/4 za 1809/5) 584
Pátek, 24 březen 2017 Zámìr obce Provodov è. 03/2017 (pronájem p.è. 740) 524
Pátek, 24 březen 2017 Zámìr obce Provodov è. 02/2017 (prodej p.è. 1799/11) 599
Pátek, 24 březen 2017 Zámìr obce Provodov è. 01/2017 (prodej p.è. 1802/2) 597
Pondělí, 06 březen 2017 Pozvánka na 27. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 13.3.2017, v 18:30 v základní škole 613
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 Následující > Konec >>
Výsledky 51 - 100 z 336
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru