Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska
Úřední deska
Datum Jméno položky Shlédnutí
Středa, 18 květen 2011 Oznámení o spojení øízení o ZÚR a øízení o povolení zmìny stavby pøed dokonèením (Mikel, kabel NN) 720
Pondělí, 02 květen 2011 Pozvánka na 8. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 16.5.2011, 19:00 zasedací místnost OÚ 766
Pondělí, 02 květen 2011 Rozhodnutí - Naøízení odstranìní stavby "Ohrada (plot)", Ing. Jankù 1371
Pátek, 29 duben 2011 Oznámení o zahájení Úz. øízení a pozvání k úst. jednání (Šùstková, Prodloužení vodovodu - Provodov) 715
Pátek, 29 duben 2011 Finanèní úøad Zlín - Veøejná vyhláška o zpøístupnìní hromadného pøedpisného seznamu è. 158581/11 735
Úterý, 26 duben 2011 Závìreèný úèet hospodaøení MLZ v roce 2010 726
Úterý, 19 duben 2011 Obecnì závazná vyhláška obce Provodov è. 2/2011 o dvousložkové úhradì vodného a stoèného 974
Čtvrtek, 07 duben 2011 Obecnì závazná vyhláška obce Provodov è. 1/2011 o místním poplatku za SKO 484
Pondělí, 04 duben 2011 Pozvánka na 7. schùzi zastupitelstva obce Provodov, 11.4.2011, 19:00 zasedací místnost OÚ 763
Pátek, 01 duben 2011 Rozhodnutí o umístìní stavby - "Provodov, Mikel, kabel NN - SB-4510-353" 1059
Pátek, 01 duben 2011 Sdìlení k oznámení o užívání stavby - "Stavební úpravy a pøístavba chaty" Provodov è.e. 23 1001
Pátek, 01 duben 2011 Sdìlení k oznámení o užívání stavby - Rodinný dùm manž. Priessnitzových 1036
Pondělí, 28 únor 2011 Pozvánka na 6. schùzi zastupitelstva obce Provodov, 7.3.2011, 18:30 zasedací místnost OÚ 832
Čtvrtek, 24 únor 2011 Sdìlení k oznámení o užívání stavby - "RD Provodov", PhDr. Jan Èada, èást "SO 05 - Pøípojka plyn" 1186
Čtvrtek, 24 únor 2011 Oznámení o spojení Úz. a St. øízení, zahájení spol. øízení a pozvání k úst. jednání (Mikel kabel NN) 783
Pondělí, 31 leden 2011 Pozvánka na 5. schùzi zastupitelstva obce Provodov, 7.2.2011, 18:30 zasedací místnost OÚ 753
Pondělí, 31 leden 2011 Oznámení o projednání návrhu zadání zmìny è.2 Územního plánu Provodova 865
Pondělí, 31 leden 2011 Oznámení o spojení Úz. a St. øízení, zahájení spol. øízení a pozvání k úst. jednání (Budankov) 1317
Pondělí, 31 leden 2011 Oznámení o spojení Úz. a St. øízení, zahájení spol. øízení a pozvání k úst. jednání (Mukho s.r.o.) 808
Pondělí, 31 leden 2011 Územní souhlas a ohlášení stavby "Pøípojka NN", Provodov 117 1216
Čtvrtek, 20 leden 2011 Výbìrové øízení na pronájem bufetu v Areálu mládí na rok 2011, Provodov 754
Pondělí, 17 leden 2011 Návrh rozpoètu obce Provodov na rok 2011 569
Pondělí, 10 leden 2011 Pozvánka na 4. schùzi zastupitelstva obce Provodov, 17.1.2011, 18:30 zasedací místnost OÚ 844
Úterý, 04 leden 2011 Informace o možnosti zpøesnit hranice pozemkù 1164
Úterý, 04 leden 2011 Stanovení pøechodné úpravy provozu Maleniska - Pradlisko 1196
Úterý, 04 leden 2011 Rozhodnutí - Povolení uzavírky a naøízení objížïky silnice Maleniska - Pradlisko 1247
Úterý, 04 leden 2011 Rozhodnutí - Povolení zvláštního používání silnice Maleniska - Pradlisko 1170
Úterý, 04 leden 2011 Rozhodnutí - Zákaz užívání stavby "RD Provodov", PhDr. Jan Èada, èást "SO 05 - Pøípojka plyn" 1550
Úterý, 04 leden 2011 Rozhodnutí o umístìní stavby - Oplocení pozemkù MUDr. Romana Mikulce, Provodov 1150
Úterý, 04 leden 2011 Sdìlení k oznámení o užívání stavby - Rodinný dùm Alois Prachaø, Vladimíra Prachaø 1338
Úterý, 04 leden 2011 Stavební povolení - ZTV 11 RD PROVODOV - RAKOVEC (SO 03 Vodovod Dodatek 1 a SO 04 Kanalizace) 809
Čtvrtek, 30 duben 2009 Veøejná vyhláška - Provodov, Milan Kužela, 119679/09 1746
Středa, 30 leden 2008 Oznámení o projednání návrhu zadání územního plánu Provodov 1718
Pátek, 30 listopad 2007 Odvod septiku do potoka 1882
Pátek, 30 listopad 2007 Upozornìní na zákaz vyvážení odpadu 1433
Středa, 18 duben 2007 Konkurz na funkci øeditele/øeditelky Základní školy Provodov, okres Zlín 1062
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 Následující > Konec >>
Výsledky 301 - 336 z 336
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru