Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska
Úřední deska
Datum Jméno položky Shlédnutí
Čtvrtek, 20 leden 2011 Výbìrové øízení na pronájem bufetu v Areálu mládí na rok 2011, Provodov 736
Pondělí, 17 leden 2011 Návrh rozpoètu obce Provodov na rok 2011 545
Pondělí, 10 leden 2011 Pozvánka na 4. schùzi zastupitelstva obce Provodov, 17.1.2011, 18:30 zasedací místnost OÚ 805
Úterý, 04 leden 2011 Informace o možnosti zpøesnit hranice pozemkù 1115
Úterý, 04 leden 2011 Stanovení pøechodné úpravy provozu Maleniska - Pradlisko 1143
Úterý, 04 leden 2011 Rozhodnutí - Povolení uzavírky a naøízení objížïky silnice Maleniska - Pradlisko 1202
Úterý, 04 leden 2011 Rozhodnutí - Povolení zvláštního používání silnice Maleniska - Pradlisko 1127
Úterý, 04 leden 2011 Rozhodnutí - Zákaz užívání stavby "RD Provodov", PhDr. Jan Èada, èást "SO 05 - Pøípojka plyn" 1521
Úterý, 04 leden 2011 Rozhodnutí o umístìní stavby - Oplocení pozemkù MUDr. Romana Mikulce, Provodov 1109
Úterý, 04 leden 2011 Sdìlení k oznámení o užívání stavby - Rodinný dùm Alois Prachaø, Vladimíra Prachaø 1296
Úterý, 04 leden 2011 Stavební povolení - ZTV 11 RD PROVODOV - RAKOVEC (SO 03 Vodovod Dodatek 1 a SO 04 Kanalizace) 770
Čtvrtek, 30 duben 2009 Veøejná vyhláška - Provodov, Milan Kužela, 119679/09 1701
Středa, 30 leden 2008 Oznámení o projednání návrhu zadání územního plánu Provodov 1669
Pátek, 30 listopad 2007 Odvod septiku do potoka 1836
Pátek, 30 listopad 2007 Upozornìní na zákaz vyvážení odpadu 1420
Středa, 18 duben 2007 Konkurz na funkci øeditele/øeditelky Základní školy Provodov, okres Zlín 1046
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 Následující > Konec >>
Výsledky 301 - 316 z 316
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru