Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska
Úřední deska
Datum Jméno položky Shlédnutí
Pondělí, 31 leden 2011 Pozvánka na 5. schùzi zastupitelstva obce Provodov, 7.2.2011, 18:30 zasedací místnost OÚ 742
Pondělí, 31 leden 2011 Oznámení o projednání návrhu zadání zmìny è.2 Územního plánu Provodova 796
Pondělí, 31 leden 2011 Oznámení o spojení Úz. a St. øízení, zahájení spol. øízení a pozvání k úst. jednání (Budankov) 1276
Pondělí, 31 leden 2011 Oznámení o spojení Úz. a St. øízení, zahájení spol. øízení a pozvání k úst. jednání (Mukho s.r.o.) 789
Pondělí, 31 leden 2011 Územní souhlas a ohlášení stavby "Pøípojka NN", Provodov 117 1168
Čtvrtek, 20 leden 2011 Výbìrové øízení na pronájem bufetu v Areálu mládí na rok 2011, Provodov 741
Pondělí, 17 leden 2011 Návrh rozpoètu obce Provodov na rok 2011 552
Pondělí, 10 leden 2011 Pozvánka na 4. schùzi zastupitelstva obce Provodov, 17.1.2011, 18:30 zasedací místnost OÚ 813
Úterý, 04 leden 2011 Informace o možnosti zpøesnit hranice pozemkù 1123
Úterý, 04 leden 2011 Stanovení pøechodné úpravy provozu Maleniska - Pradlisko 1155
Úterý, 04 leden 2011 Rozhodnutí - Povolení uzavírky a naøízení objížïky silnice Maleniska - Pradlisko 1215
Úterý, 04 leden 2011 Rozhodnutí - Povolení zvláštního používání silnice Maleniska - Pradlisko 1135
Úterý, 04 leden 2011 Rozhodnutí - Zákaz užívání stavby "RD Provodov", PhDr. Jan Èada, èást "SO 05 - Pøípojka plyn" 1527
Úterý, 04 leden 2011 Rozhodnutí o umístìní stavby - Oplocení pozemkù MUDr. Romana Mikulce, Provodov 1118
Úterý, 04 leden 2011 Sdìlení k oznámení o užívání stavby - Rodinný dùm Alois Prachaø, Vladimíra Prachaø 1306
Úterý, 04 leden 2011 Stavební povolení - ZTV 11 RD PROVODOV - RAKOVEC (SO 03 Vodovod Dodatek 1 a SO 04 Kanalizace) 779
Čtvrtek, 30 duben 2009 Veøejná vyhláška - Provodov, Milan Kužela, 119679/09 1709
Středa, 30 leden 2008 Oznámení o projednání návrhu zadání územního plánu Provodov 1680
Pátek, 30 listopad 2007 Odvod septiku do potoka 1845
Pátek, 30 listopad 2007 Upozornìní na zákaz vyvážení odpadu 1424
Středa, 18 duben 2007 Konkurz na funkci øeditele/øeditelky Základní školy Provodov, okres Zlín 1050
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 Následující > Konec >>
Výsledky 301 - 321 z 321
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru