Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska
Úřední deska
Datum Jméno položky Shlédnutí
Čtvrtek, 07 duben 2011 Obecnì závazná vyhláška obce Provodov è. 1/2011 o místním poplatku za SKO 473
Pondělí, 04 duben 2011 Pozvánka na 7. schùzi zastupitelstva obce Provodov, 11.4.2011, 19:00 zasedací místnost OÚ 753
Pátek, 01 duben 2011 Rozhodnutí o umístìní stavby - "Provodov, Mikel, kabel NN - SB-4510-353" 1029
Pátek, 01 duben 2011 Sdìlení k oznámení o užívání stavby - "Stavební úpravy a pøístavba chaty" Provodov è.e. 23 975
Pátek, 01 duben 2011 Sdìlení k oznámení o užívání stavby - Rodinný dùm manž. Priessnitzových 1012
Pondělí, 28 únor 2011 Pozvánka na 6. schùzi zastupitelstva obce Provodov, 7.3.2011, 18:30 zasedací místnost OÚ 818
Čtvrtek, 24 únor 2011 Sdìlení k oznámení o užívání stavby - "RD Provodov", PhDr. Jan Èada, èást "SO 05 - Pøípojka plyn" 1157
Čtvrtek, 24 únor 2011 Oznámení o spojení Úz. a St. øízení, zahájení spol. øízení a pozvání k úst. jednání (Mikel kabel NN) 771
Pondělí, 31 leden 2011 Pozvánka na 5. schùzi zastupitelstva obce Provodov, 7.2.2011, 18:30 zasedací místnost OÚ 746
Pondělí, 31 leden 2011 Oznámení o projednání návrhu zadání zmìny è.2 Územního plánu Provodova 808
Pondělí, 31 leden 2011 Oznámení o spojení Úz. a St. øízení, zahájení spol. øízení a pozvání k úst. jednání (Budankov) 1294
Pondělí, 31 leden 2011 Oznámení o spojení Úz. a St. øízení, zahájení spol. øízení a pozvání k úst. jednání (Mukho s.r.o.) 796
Pondělí, 31 leden 2011 Územní souhlas a ohlášení stavby "Pøípojka NN", Provodov 117 1183
Čtvrtek, 20 leden 2011 Výbìrové øízení na pronájem bufetu v Areálu mládí na rok 2011, Provodov 745
Pondělí, 17 leden 2011 Návrh rozpoètu obce Provodov na rok 2011 559
Pondělí, 10 leden 2011 Pozvánka na 4. schùzi zastupitelstva obce Provodov, 17.1.2011, 18:30 zasedací místnost OÚ 825
Úterý, 04 leden 2011 Informace o možnosti zpøesnit hranice pozemkù 1137
Úterý, 04 leden 2011 Stanovení pøechodné úpravy provozu Maleniska - Pradlisko 1164
Úterý, 04 leden 2011 Rozhodnutí - Povolení uzavírky a naøízení objížïky silnice Maleniska - Pradlisko 1229
Úterý, 04 leden 2011 Rozhodnutí - Povolení zvláštního používání silnice Maleniska - Pradlisko 1148
Úterý, 04 leden 2011 Rozhodnutí - Zákaz užívání stavby "RD Provodov", PhDr. Jan Èada, èást "SO 05 - Pøípojka plyn" 1537
Úterý, 04 leden 2011 Rozhodnutí o umístìní stavby - Oplocení pozemkù MUDr. Romana Mikulce, Provodov 1125
Úterý, 04 leden 2011 Sdìlení k oznámení o užívání stavby - Rodinný dùm Alois Prachaø, Vladimíra Prachaø 1315
Úterý, 04 leden 2011 Stavební povolení - ZTV 11 RD PROVODOV - RAKOVEC (SO 03 Vodovod Dodatek 1 a SO 04 Kanalizace) 788
Čtvrtek, 30 duben 2009 Veøejná vyhláška - Provodov, Milan Kužela, 119679/09 1720
Středa, 30 leden 2008 Oznámení o projednání návrhu zadání územního plánu Provodov 1696
Pátek, 30 listopad 2007 Odvod septiku do potoka 1857
Pátek, 30 listopad 2007 Upozornìní na zákaz vyvážení odpadu 1428
Středa, 18 duben 2007 Konkurz na funkci øeditele/øeditelky Základní školy Provodov, okres Zlín 1052
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 Následující > Konec >>
Výsledky 301 - 329 z 329
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru