Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska
Úřední deska
Datum Jméno položky Shlédnutí
Pondělí, 16 duben 2012 Veøejná vyhláška - Finanèní úøad - zpøístupnìní k nahlédnutí hromadného pøedpisného seznamu 440
Úterý, 27 březen 2012 Vyhlášení období nepøíznivých klimatických podmínek, 26.3.2012 649
Pondělí, 26 březen 2012 Pozvánka na 17. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 2.4.2012, 19:00 zasedací místnost OÚ 585
Čtvrtek, 15 březen 2012 Výbìrové øízení na pronájem bufetu v Areálu mládí na rok 2012, Provodov 743
Pondělí, 27 únor 2012 Pozvánka na 16. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 5.3.2012, 19:00 zasedací místnost OÚ 1001
Pondělí, 30 leden 2012 Pozvánka na 15. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 6.2.2012, 19:00 zasedací místnost OÚ 704
Pátek, 16 prosinec 2011 Rozpoèet obce Provodov na rok 2012 684
Pátek, 09 prosinec 2011 Pozvánka na 14. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 16.12.2011, 19:00 zasedací místnost OÚ 1068
Úterý, 29 listopad 2011 Návrh rozpoètu obce Provodov na rok 2012 733
Úterý, 22 listopad 2011 Pozvánka na 13. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 29.11.2011, 19:00 zasedací místnost OÚ 933
Středa, 16 listopad 2011 Obecnì závazná vyhláška obce Provodov è. 5/2011 o místním poplatku ze psù 659
Středa, 16 listopad 2011 Návrh rozpoètu Mikroregionu Luhaèovské Zálesí na rok 2012 a rozpoètový výhled na roky 2013-2015 647
Pondělí, 31 říjen 2011 Pozvánka na 12. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 7.11.2011, 19:00 zasedací místnost OÚ 875
Pondělí, 03 říjen 2011 Pozvánka na 11. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 10.10.2011, 19:00 zasedací místnost OÚ 991
Čtvrtek, 08 září 2011 Obecnì závazná vyhláška obce Provodov è. 3/2011 o stanovení systému shromažïování a sbìru SKO 965
Čtvrtek, 08 září 2011 Obecnì závazná vyhláška obce Provodov è. 4/2011 o místním poplatku za SKO 1012
Pondělí, 29 srpen 2011 Pozvánka na 10. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 5.9.2011, 19:00 zasedací místnost OÚ 1179
Pátek, 19 srpen 2011 Zámìr obce Provodov nabýt majetek è. 1/2011 687
Úterý, 28 červen 2011 Rozhodnutí o umístìní stavby - "Provodov, Šùstková kabel NN" 1120
Středa, 22 červen 2011 Oznámení o zahájení øízení o dodateèném povolení stavby - Vrtaná studna (Jankù) 762
Středa, 22 červen 2011 Pøerušení øízení o odstranìní stavby - Vrtaná studna (Jankù) 1094
Středa, 22 červen 2011 Zahájení øízení o odstranìní stavby - Vrtaná studna (Jankù) 1039
Středa, 22 červen 2011 Sdìlení - potvrzení existence "Garáž s prádelnou" (Antonie Mališková) 1025
Středa, 22 červen 2011 Rozhodnutí o umístìní stavby - "Rodinný dùm - Provodov" (Miklovi) 1140
Středa, 22 červen 2011 Rozhodnutí o umístìní stavby - "Prodloužení vodovodu - Provodov" (Šùstková) 1021
Středa, 22 červen 2011 Oznámení o spojení Úz. a St. øízení, zahájení spol. øízení a pozvání k úst. jednání (RD Žaláková) 997
Středa, 22 červen 2011 Oznámení o spojení Úz. a St. øízení, zahájení spol. øízení a pozvání k úst. jednání (Šùstková kabel) 618
Středa, 22 červen 2011 Sdìlení k oznámení o užívání stavby - Rodinný dùm manž. Ordeltových 1018
Pondělí, 06 červen 2011 Cenový výmìr è. 1/2011 o cenì za dodávku vody z obecního vodovodu 1037
Pondělí, 30 květen 2011 Pozvánka na 9. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 6.6.2011, 19:00 zasedací místnost OÚ 1100
Pátek, 20 květen 2011 Výsledek hospodaøení, Závìreèný úèet a Zpráva o pøezkoumání hospodaøení obce Provodov za rok 2010 884
Středa, 18 květen 2011 Oznámení o spojení územního a stavebního øízení (Rodinný dùm, manž.Miklovi) 1054
Středa, 18 květen 2011 Oznámení o spojení øízení o ZÚR a øízení o povolení zmìny stavby pøed dokonèením (Mikel, kabel NN) 691
Pondělí, 02 květen 2011 Pozvánka na 8. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 16.5.2011, 19:00 zasedací místnost OÚ 739
Pondělí, 02 květen 2011 Rozhodnutí - Naøízení odstranìní stavby "Ohrada (plot)", Ing. Jankù 1346
Pátek, 29 duben 2011 Oznámení o zahájení Úz. øízení a pozvání k úst. jednání (Šùstková, Prodloužení vodovodu - Provodov) 689
Pátek, 29 duben 2011 Finanèní úøad Zlín - Veøejná vyhláška o zpøístupnìní hromadného pøedpisného seznamu è. 158581/11 720
Úterý, 26 duben 2011 Závìreèný úèet hospodaøení MLZ v roce 2010 718
Úterý, 19 duben 2011 Obecnì závazná vyhláška obce Provodov è. 2/2011 o dvousložkové úhradì vodného a stoèného 941
Čtvrtek, 07 duben 2011 Obecnì závazná vyhláška obce Provodov è. 1/2011 o místním poplatku za SKO 467
Pondělí, 04 duben 2011 Pozvánka na 7. schùzi zastupitelstva obce Provodov, 11.4.2011, 19:00 zasedací místnost OÚ 742
Pátek, 01 duben 2011 Rozhodnutí o umístìní stavby - "Provodov, Mikel, kabel NN - SB-4510-353" 1010
Pátek, 01 duben 2011 Sdìlení k oznámení o užívání stavby - "Stavební úpravy a pøístavba chaty" Provodov è.e. 23 959
Pátek, 01 duben 2011 Sdìlení k oznámení o užívání stavby - Rodinný dùm manž. Priessnitzových 996
Pondělí, 28 únor 2011 Pozvánka na 6. schùzi zastupitelstva obce Provodov, 7.3.2011, 18:30 zasedací místnost OÚ 806
Čtvrtek, 24 únor 2011 Sdìlení k oznámení o užívání stavby - "RD Provodov", PhDr. Jan Èada, èást "SO 05 - Pøípojka plyn" 1141
Čtvrtek, 24 únor 2011 Oznámení o spojení Úz. a St. øízení, zahájení spol. øízení a pozvání k úst. jednání (Mikel kabel NN) 762
Pondělí, 31 leden 2011 Pozvánka na 5. schùzi zastupitelstva obce Provodov, 7.2.2011, 18:30 zasedací místnost OÚ 739
Pondělí, 31 leden 2011 Oznámení o projednání návrhu zadání zmìny è.2 Územního plánu Provodova 794
Pondělí, 31 leden 2011 Oznámení o spojení Úz. a St. øízení, zahájení spol. øízení a pozvání k úst. jednání (Budankov) 1271
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 Následující > Konec >>
Výsledky 251 - 300 z 318
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru