Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska
Úřední deska
Datum Jméno položky Shlédnutí
Pondělí, 13 srpen 2012 Veøejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti (Jaroslav Braunstein) 574
Pátek, 10 srpen 2012 Veøejná nabídka pozemkù urèených k prodeji podle § 7 zákona è. 95/1999 sb., Obec Provodov 611
Pondělí, 23 červenec 2012 Pozvánka na 23. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 30.7.2012, 19:00 zasedací místnost OÚ 1178
Pondělí, 11 červen 2012 Pozvánka na 22. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 18.6.2012, 19:00 zasedací místnost OÚ 581
Pátek, 01 červen 2012 Výsledek hospodaøení, Závìreèný úèet a Zpráva o pøezkoumání hospodaøení obce Provodov za rok 2011 640
Čtvrtek, 31 květen 2012 Veøejná vyhláška - Vrty pro tepelné èerpadlo (Roman Mikulec) 714
Středa, 30 květen 2012 Zámìr obce Provodov è. 02/2012 (p.è. 1616/28, 485) 1040
Čtvrtek, 24 květen 2012 Veøejná vyhláška - Prodloužení veøejného osvìtlení Provodov (Žákov) 533
Pondělí, 14 květen 2012 Pozvánka na 20. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 21.5.2012, 19:00 zasedací místnost OÚ 1040
Pondělí, 14 květen 2012 Oznámení o obnovì katastr. operátu pøepracováním souboru geod. informací do dig. podoby (Provodov) 582
Úterý, 24 duben 2012 Zámìr obce Provodov è. 01/2012 (p.è. 1869/9) 1082
Pondělí, 16 duben 2012 Pozvánka na 18. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 23.4.2012, 19:00 zasedací místnost OÚ 1073
Pondělí, 16 duben 2012 Veøejná vyhláška - Veøejné projednání návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského kraje 942
Pondělí, 16 duben 2012 Veøejná vyhláška - Finanèní úøad - zpøístupnìní k nahlédnutí hromadného pøedpisného seznamu 447
Úterý, 27 březen 2012 Vyhlášení období nepøíznivých klimatických podmínek, 26.3.2012 662
Pondělí, 26 březen 2012 Pozvánka na 17. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 2.4.2012, 19:00 zasedací místnost OÚ 596
Čtvrtek, 15 březen 2012 Výbìrové øízení na pronájem bufetu v Areálu mládí na rok 2012, Provodov 762
Pondělí, 27 únor 2012 Pozvánka na 16. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 5.3.2012, 19:00 zasedací místnost OÚ 1029
Pondělí, 30 leden 2012 Pozvánka na 15. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 6.2.2012, 19:00 zasedací místnost OÚ 724
Pátek, 16 prosinec 2011 Rozpoèet obce Provodov na rok 2012 689
Pátek, 09 prosinec 2011 Pozvánka na 14. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 16.12.2011, 19:00 zasedací místnost OÚ 1113
Úterý, 29 listopad 2011 Návrh rozpoètu obce Provodov na rok 2012 745
Úterý, 22 listopad 2011 Pozvánka na 13. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 29.11.2011, 19:00 zasedací místnost OÚ 968
Středa, 16 listopad 2011 Obecnì závazná vyhláška obce Provodov è. 5/2011 o místním poplatku ze psù 673
Středa, 16 listopad 2011 Návrh rozpoètu Mikroregionu Luhaèovské Zálesí na rok 2012 a rozpoètový výhled na roky 2013-2015 667
Pondělí, 31 říjen 2011 Pozvánka na 12. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 7.11.2011, 19:00 zasedací místnost OÚ 958
Pondělí, 03 říjen 2011 Pozvánka na 11. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 10.10.2011, 19:00 zasedací místnost OÚ 1016
Čtvrtek, 08 září 2011 Obecnì závazná vyhláška obce Provodov è. 3/2011 o stanovení systému shromažïování a sbìru SKO 998
Čtvrtek, 08 září 2011 Obecnì závazná vyhláška obce Provodov è. 4/2011 o místním poplatku za SKO 1050
Pondělí, 29 srpen 2011 Pozvánka na 10. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 5.9.2011, 19:00 zasedací místnost OÚ 1228
Pátek, 19 srpen 2011 Zámìr obce Provodov nabýt majetek è. 1/2011 696
Úterý, 28 červen 2011 Rozhodnutí o umístìní stavby - "Provodov, Šùstková kabel NN" 1143
Středa, 22 červen 2011 Oznámení o zahájení øízení o dodateèném povolení stavby - Vrtaná studna (Jankù) 784
Středa, 22 červen 2011 Pøerušení øízení o odstranìní stavby - Vrtaná studna (Jankù) 1118
Středa, 22 červen 2011 Zahájení øízení o odstranìní stavby - Vrtaná studna (Jankù) 1060
Středa, 22 červen 2011 Sdìlení - potvrzení existence "Garáž s prádelnou" (Antonie Mališková) 1052
Středa, 22 červen 2011 Rozhodnutí o umístìní stavby - "Rodinný dùm - Provodov" (Miklovi) 1163
Středa, 22 červen 2011 Rozhodnutí o umístìní stavby - "Prodloužení vodovodu - Provodov" (Šùstková) 1049
Středa, 22 červen 2011 Oznámení o spojení Úz. a St. øízení, zahájení spol. øízení a pozvání k úst. jednání (RD Žaláková) 1021
Středa, 22 červen 2011 Oznámení o spojení Úz. a St. øízení, zahájení spol. øízení a pozvání k úst. jednání (Šùstková kabel) 639
Středa, 22 červen 2011 Sdìlení k oznámení o užívání stavby - Rodinný dùm manž. Ordeltových 1044
Pondělí, 06 červen 2011 Cenový výmìr è. 1/2011 o cenì za dodávku vody z obecního vodovodu 1064
Pondělí, 30 květen 2011 Pozvánka na 9. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 6.6.2011, 19:00 zasedací místnost OÚ 1127
Pátek, 20 květen 2011 Výsledek hospodaøení, Závìreèný úèet a Zpráva o pøezkoumání hospodaøení obce Provodov za rok 2010 897
Středa, 18 květen 2011 Oznámení o spojení územního a stavebního øízení (Rodinný dùm, manž.Miklovi) 1080
Středa, 18 květen 2011 Oznámení o spojení øízení o ZÚR a øízení o povolení zmìny stavby pøed dokonèením (Mikel, kabel NN) 711
Pondělí, 02 květen 2011 Pozvánka na 8. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 16.5.2011, 19:00 zasedací místnost OÚ 755
Pondělí, 02 květen 2011 Rozhodnutí - Naøízení odstranìní stavby "Ohrada (plot)", Ing. Jankù 1365
Pátek, 29 duben 2011 Oznámení o zahájení Úz. øízení a pozvání k úst. jednání (Šùstková, Prodloužení vodovodu - Provodov) 705
Pátek, 29 duben 2011 Finanèní úøad Zlín - Veøejná vyhláška o zpøístupnìní hromadného pøedpisného seznamu è. 158581/11 728
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 Následující > Konec >>
Výsledky 251 - 300 z 331
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru