Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska
Úřední deska
Datum Jméno položky Shlédnutí
Čtvrtek, 31 květen 2012 Veøejná vyhláška - Vrty pro tepelné èerpadlo (Roman Mikulec) 706
Středa, 30 květen 2012 Zámìr obce Provodov è. 02/2012 (p.è. 1616/28, 485) 1024
Čtvrtek, 24 květen 2012 Veøejná vyhláška - Prodloužení veøejného osvìtlení Provodov (Žákov) 521
Pondělí, 14 květen 2012 Pozvánka na 20. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 21.5.2012, 19:00 zasedací místnost OÚ 1028
Pondělí, 14 květen 2012 Oznámení o obnovì katastr. operátu pøepracováním souboru geod. informací do dig. podoby (Provodov) 576
Úterý, 24 duben 2012 Zámìr obce Provodov è. 01/2012 (p.è. 1869/9) 1065
Pondělí, 16 duben 2012 Pozvánka na 18. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 23.4.2012, 19:00 zasedací místnost OÚ 1060
Pondělí, 16 duben 2012 Veøejná vyhláška - Veøejné projednání návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského kraje 925
Pondělí, 16 duben 2012 Veøejná vyhláška - Finanèní úøad - zpøístupnìní k nahlédnutí hromadného pøedpisného seznamu 442
Úterý, 27 březen 2012 Vyhlášení období nepøíznivých klimatických podmínek, 26.3.2012 652
Pondělí, 26 březen 2012 Pozvánka na 17. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 2.4.2012, 19:00 zasedací místnost OÚ 586
Čtvrtek, 15 březen 2012 Výbìrové øízení na pronájem bufetu v Areálu mládí na rok 2012, Provodov 751
Pondělí, 27 únor 2012 Pozvánka na 16. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 5.3.2012, 19:00 zasedací místnost OÚ 1009
Pondělí, 30 leden 2012 Pozvánka na 15. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 6.2.2012, 19:00 zasedací místnost OÚ 707
Pátek, 16 prosinec 2011 Rozpoèet obce Provodov na rok 2012 686
Pátek, 09 prosinec 2011 Pozvánka na 14. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 16.12.2011, 19:00 zasedací místnost OÚ 1091
Úterý, 29 listopad 2011 Návrh rozpoètu obce Provodov na rok 2012 736
Úterý, 22 listopad 2011 Pozvánka na 13. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 29.11.2011, 19:00 zasedací místnost OÚ 943
Středa, 16 listopad 2011 Obecnì závazná vyhláška obce Provodov è. 5/2011 o místním poplatku ze psù 663
Středa, 16 listopad 2011 Návrh rozpoètu Mikroregionu Luhaèovské Zálesí na rok 2012 a rozpoètový výhled na roky 2013-2015 659
Pondělí, 31 říjen 2011 Pozvánka na 12. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 7.11.2011, 19:00 zasedací místnost OÚ 900
Pondělí, 03 říjen 2011 Pozvánka na 11. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 10.10.2011, 19:00 zasedací místnost OÚ 1000
Čtvrtek, 08 září 2011 Obecnì závazná vyhláška obce Provodov è. 3/2011 o stanovení systému shromažïování a sbìru SKO 975
Čtvrtek, 08 září 2011 Obecnì závazná vyhláška obce Provodov è. 4/2011 o místním poplatku za SKO 1027
Pondělí, 29 srpen 2011 Pozvánka na 10. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 5.9.2011, 19:00 zasedací místnost OÚ 1210
Pátek, 19 srpen 2011 Zámìr obce Provodov nabýt majetek è. 1/2011 690
Úterý, 28 červen 2011 Rozhodnutí o umístìní stavby - "Provodov, Šùstková kabel NN" 1133
Středa, 22 červen 2011 Oznámení o zahájení øízení o dodateèném povolení stavby - Vrtaná studna (Jankù) 771
Středa, 22 červen 2011 Pøerušení øízení o odstranìní stavby - Vrtaná studna (Jankù) 1106
Středa, 22 červen 2011 Zahájení øízení o odstranìní stavby - Vrtaná studna (Jankù) 1049
Středa, 22 červen 2011 Sdìlení - potvrzení existence "Garáž s prádelnou" (Antonie Mališková) 1039
Středa, 22 červen 2011 Rozhodnutí o umístìní stavby - "Rodinný dùm - Provodov" (Miklovi) 1151
Středa, 22 červen 2011 Rozhodnutí o umístìní stavby - "Prodloužení vodovodu - Provodov" (Šùstková) 1035
Středa, 22 červen 2011 Oznámení o spojení Úz. a St. øízení, zahájení spol. øízení a pozvání k úst. jednání (RD Žaláková) 1010
Středa, 22 červen 2011 Oznámení o spojení Úz. a St. øízení, zahájení spol. øízení a pozvání k úst. jednání (Šùstková kabel) 624
Středa, 22 červen 2011 Sdìlení k oznámení o užívání stavby - Rodinný dùm manž. Ordeltových 1028
Pondělí, 06 červen 2011 Cenový výmìr è. 1/2011 o cenì za dodávku vody z obecního vodovodu 1050
Pondělí, 30 květen 2011 Pozvánka na 9. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 6.6.2011, 19:00 zasedací místnost OÚ 1116
Pátek, 20 květen 2011 Výsledek hospodaøení, Závìreèný úèet a Zpráva o pøezkoumání hospodaøení obce Provodov za rok 2010 888
Středa, 18 květen 2011 Oznámení o spojení územního a stavebního øízení (Rodinný dùm, manž.Miklovi) 1069
Středa, 18 květen 2011 Oznámení o spojení øízení o ZÚR a øízení o povolení zmìny stavby pøed dokonèením (Mikel, kabel NN) 698
Pondělí, 02 květen 2011 Pozvánka na 8. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 16.5.2011, 19:00 zasedací místnost OÚ 745
Pondělí, 02 květen 2011 Rozhodnutí - Naøízení odstranìní stavby "Ohrada (plot)", Ing. Jankù 1350
Pátek, 29 duben 2011 Oznámení o zahájení Úz. øízení a pozvání k úst. jednání (Šùstková, Prodloužení vodovodu - Provodov) 697
Pátek, 29 duben 2011 Finanèní úøad Zlín - Veøejná vyhláška o zpøístupnìní hromadného pøedpisného seznamu è. 158581/11 722
Úterý, 26 duben 2011 Závìreèný úèet hospodaøení MLZ v roce 2010 721
Úterý, 19 duben 2011 Obecnì závazná vyhláška obce Provodov è. 2/2011 o dvousložkové úhradì vodného a stoèného 952
Čtvrtek, 07 duben 2011 Obecnì závazná vyhláška obce Provodov è. 1/2011 o místním poplatku za SKO 470
Pondělí, 04 duben 2011 Pozvánka na 7. schùzi zastupitelstva obce Provodov, 11.4.2011, 19:00 zasedací místnost OÚ 750
Pátek, 01 duben 2011 Rozhodnutí o umístìní stavby - "Provodov, Mikel, kabel NN - SB-4510-353" 1023
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 Následující > Konec >>
Výsledky 251 - 300 z 326
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru