Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska
Úřední deska
Datum Jméno položky Shlédnutí
Čtvrtek, 20 prosinec 2012 Informace o dobì a místì konání volby prezidenta ÈR 585
Čtvrtek, 20 prosinec 2012 Informace o poètu a sídle volebních okrskù pro volbu prezidenta ÈR 545
Čtvrtek, 20 prosinec 2012 Stanovení minimálního poètu èlenù okrskové volební komise pro volbu prezidenta ÈR 934
Středa, 12 prosinec 2012 Obecnì závazná vyhláška obce Provodov è. 1/2012 o místním poplatku za SKO 784
Středa, 12 prosinec 2012 Cenový výmìr è. 1/2012 o cenì za odvádìní odpadních vod 846
Středa, 12 prosinec 2012 Rozpoèet obce Provodov na rok 2013 1034
Pondělí, 03 prosinec 2012 Výbìrové øízení - Manipulaèní dìlník, 1.3.2013 1042
Pondělí, 26 listopad 2012 Pozvánka na 27. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 3.12.2012, 18:30 zasedací místnost OÚ 955
Úterý, 20 listopad 2012 Návrh rozpoètu Mikroregionu Luhaèovské Zálesí na rok 2013 a Rozpoètový výhled MLZ na roky 2014-2016 877
Pondělí, 12 listopad 2012 Oznámení - Veøejná vyhláška: Domovní vrtaná studna a vodovod, Provodov 125, Mikulec Roman 571
Středa, 07 listopad 2012 Návrh rozpoètu obce Provodov na rok 2013 498
Úterý, 30 říjen 2012 Územní rozhodnutí - Silnice III/49020: Bøezùvky - Provodov, propustek 638
Pondělí, 29 říjen 2012 Pozvánka na 26. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 5.11.2012, 19:00 zasedací místnost OÚ 985
Čtvrtek, 18 říjen 2012 2. kolo voleb do Senátu Parlamentu Èeské republiky 565
Čtvrtek, 27 září 2012 Informace o dobì a místì konání voleb do zastupitelstev krajù a do Senátu Parlamentu Èeské republiky 509
Pondělí, 24 září 2012 Pozvánka na 25. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 1.10.2012, 19:30 zasedací místnost OÚ 596
Pátek, 21 září 2012 Mimoøádné opatøení - Zákaz nabízení k prodeji a prodej lihovin o obs. ethanolu od 20% obj. (20.9) 854
Pondělí, 17 září 2012 Mimoøádné opatøení - Zákaz nabízení k prodeji a prodej lihovin o obsahu ethanolu od 20% objemových 850
Čtvrtek, 13 září 2012 Zámìr obce Provodov è. 04/2012 (p.è. 162/1) 875
Čtvrtek, 13 září 2012 Zámìr obce Provodov è. 03/2012 (p.è. 160/1, 161/1) 853
Úterý, 11 září 2012 Informace o poètu a sídle volebních okrskù pro volby do zastupitelstev krajù 2012 522
Úterý, 11 září 2012 Stanovení minimálního poètu èlenù okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajù 2012 473
Úterý, 28 srpen 2012 Veøejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti - Usnesení o ustanovení opatrovníka (J. Braunstein) 597
Pondělí, 27 srpen 2012 Pozvánka na 24. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 3.9.2012, 19:00 zasedací místnost OÚ 601
Pondělí, 13 srpen 2012 Veøejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti (Jaroslav Braunstein) 547
Pondělí, 13 srpen 2012 Veøejná vyhláška - Dražební vyhláška è. N 136/2012, Josef Minaøík, Kašava 41 1097
Pátek, 10 srpen 2012 Veøejná nabídka pozemkù urèených k prodeji podle § 7 zákona è. 95/1999 sb., Obec Provodov 587
Pondělí, 23 červenec 2012 Pozvánka na 23. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 30.7.2012, 19:00 zasedací místnost OÚ 1106
Pondělí, 11 červen 2012 Pozvánka na 22. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 18.6.2012, 19:00 zasedací místnost OÚ 562
Pátek, 01 červen 2012 Výsledek hospodaøení, Závìreèný úèet a Zpráva o pøezkoumání hospodaøení obce Provodov za rok 2011 625
Čtvrtek, 31 květen 2012 Veøejná vyhláška - Vrty pro tepelné èerpadlo (Roman Mikulec) 692
Středa, 30 květen 2012 Zámìr obce Provodov è. 02/2012 (p.è. 1616/28, 485) 979
Čtvrtek, 24 květen 2012 Veøejná vyhláška - Prodloužení veøejného osvìtlení Provodov (Žákov) 498
Pondělí, 14 květen 2012 Pozvánka na 20. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 21.5.2012, 19:00 zasedací místnost OÚ 989
Pondělí, 14 květen 2012 Oznámení o obnovì katastr. operátu pøepracováním souboru geod. informací do dig. podoby (Provodov) 559
Úterý, 24 duben 2012 Zámìr obce Provodov è. 01/2012 (p.è. 1869/9) 1025
Pondělí, 16 duben 2012 Pozvánka na 18. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 23.4.2012, 19:00 zasedací místnost OÚ 1018
Pondělí, 16 duben 2012 Veøejná vyhláška - Veøejné projednání návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského kraje 881
Pondělí, 16 duben 2012 Veøejná vyhláška - Finanèní úøad - zpøístupnìní k nahlédnutí hromadného pøedpisného seznamu 427
Úterý, 27 březen 2012 Vyhlášení období nepøíznivých klimatických podmínek, 26.3.2012 636
Pondělí, 26 březen 2012 Pozvánka na 17. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 2.4.2012, 19:00 zasedací místnost OÚ 572
Čtvrtek, 15 březen 2012 Výbìrové øízení na pronájem bufetu v Areálu mládí na rok 2012, Provodov 723
Pondělí, 27 únor 2012 Pozvánka na 16. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 5.3.2012, 19:00 zasedací místnost OÚ 968
Pondělí, 30 leden 2012 Pozvánka na 15. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 6.2.2012, 19:00 zasedací místnost OÚ 692
Pátek, 16 prosinec 2011 Rozpoèet obce Provodov na rok 2012 675
Pátek, 09 prosinec 2011 Pozvánka na 14. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 16.12.2011, 19:00 zasedací místnost OÚ 1038
Úterý, 29 listopad 2011 Návrh rozpoètu obce Provodov na rok 2012 719
Úterý, 22 listopad 2011 Pozvánka na 13. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 29.11.2011, 19:00 zasedací místnost OÚ 905
Středa, 16 listopad 2011 Obecnì závazná vyhláška obce Provodov è. 5/2011 o místním poplatku ze psù 641
Středa, 16 listopad 2011 Návrh rozpoètu Mikroregionu Luhaèovské Zálesí na rok 2012 a rozpoètový výhled na roky 2013-2015 635
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 Následující > Konec >>
Výsledky 201 - 250 z 306
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru