Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska
Úřední deska
Datum Jméno položky Shlédnutí
Středa, 26 únor 2014 Výbìrové øízení na pronájem bufetu v Areálu mládí na rok 2014, Provodov 1209
Úterý, 28 leden 2014 Pozvánka na 36. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 4.2.2014, 19:00 zasedací místnost OÚ 1113
Pátek, 20 prosinec 2013 Informace o dobì a místì konání doplòujících voleb do Senátu Parlamentu ÈR 939
Pátek, 20 prosinec 2013 Informace o poètu a sídle volebních okrskù pro doplòující volby do Senátu Parlamentu ÈR 1003
Pátek, 20 prosinec 2013 Stanovení min. poètu èlenù okrskové volební komise pro doplòující volby do Senátu Parlamentu ÈR 1036
Čtvrtek, 12 prosinec 2013 Rozpoèet obce Provodov na rok 2014 1124
Čtvrtek, 12 prosinec 2013 Støednìdobý rozpoètový výhled obce Provodov na roky 2014-2018 1034
Čtvrtek, 12 prosinec 2013 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí 1046
Pondělí, 02 prosinec 2013 Pozvánka na 35. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 9.12.2013, 19:00 zasedací místnost OÚ 1104
Pátek, 15 listopad 2013 Návrh rozpoètu obce Provodov na rok 2014 1212
Pátek, 15 listopad 2013 Návrh støednìdobého rozpoètového výhledu obce Provodov na roky 2014-2018 1025
Středa, 06 listopad 2013 Pozvánka na 34. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 13.11.2013, 19:00 zasedací místnost OÚ 1212
Úterý, 22 říjen 2013 Veøejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatòování Územního plánu Provodov 1211
Středa, 09 říjen 2013 Informace o dobì a místì konání voleb do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky 1101
Středa, 25 září 2013 Stanovení minimálního poètu èlenù okrskové volební komise pro volby do Poslanecké snìmovny 1055
Úterý, 24 září 2013 Informace o poètu a sídle volebních okrskù pro volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR 1021
Pondělí, 09 září 2013 Pozvánka na 33. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 16.9.2013, 19:00 zasedací místnost OÚ 1110
Čtvrtek, 25 červenec 2013 Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje è. 1/2013 o vyhlášení období nepøíznivých klimatických podmínek 1382
Pondělí, 15 červenec 2013 Pozvánka na 32. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 22.7.2013, 19:00 zasedací místnost OÚ 1111
Pondělí, 17 červen 2013 Zámìr obce Provodov è. 1/2013 (p.è. 1918/2 a p.è. 1809/3) 1199
Pondělí, 03 červen 2013 Pozvánka na 31. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 10.6.2013, 19:30 zasedací místnost OÚ 1095
Pátek, 24 květen 2013 Výsledek hospodaøení, Závìreèný úèet a Zpráva o pøezkoumání hospodaøení obce Provodov za rok 2012 1179
Pátek, 26 duben 2013 Finanèní úøad Zlín - Veøejná vyhláška o zpøístupnìní hromadného pøedpisného seznamu è. 1006687/13 1183
Středa, 24 duben 2013 Mikroregion Luhaèovské Zálesí - Závìreèný úèet za rok 2012 a Zpráva o pøezkoumání hospodaøení 1154
Pondělí, 15 duben 2013 Pozvánka na 30. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 22.4.2013, 18:30 zasedací místnost OÚ 1100
Pondělí, 11 březen 2013 Pozvánka na 29. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 18.3.2013, 18:30 zasedací místnost OÚ 1057
Středa, 27 únor 2013 Konkurs na pracovní místo øeditel(ka) Základní škola a mateøská škola Provodov 1204
Pondělí, 18 únor 2013 Výbìrové øízení na pronájem bufetu v Areálu mládí na rok 2013, Provodov 940
Pondělí, 28 leden 2013 Pozvánka na 28. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 4.2.2013, 18:30 zasedací místnost OÚ 999
Čtvrtek, 03 leden 2013 Veøejná vyhláška - Dražební vyhláška è. N 136/2012, Josef Minaøík, Kašava 41 (opakovaná) 1249
Čtvrtek, 20 prosinec 2012 Stanovení minimálního poètu èlenù okrskové volební komise pro volbu prezidenta ÈR 1009
Čtvrtek, 20 prosinec 2012 Informace o poètu a sídle volebních okrskù pro volbu prezidenta ÈR 591
Čtvrtek, 20 prosinec 2012 Informace o dobì a místì konání volby prezidenta ÈR 618
Středa, 12 prosinec 2012 Rozpoèet obce Provodov na rok 2013 1103
Středa, 12 prosinec 2012 Cenový výmìr è. 1/2012 o cenì za odvádìní odpadních vod 904
Středa, 12 prosinec 2012 Obecnì závazná vyhláška obce Provodov è. 1/2012 o místním poplatku za SKO 855
Pondělí, 03 prosinec 2012 Výbìrové øízení - Manipulaèní dìlník, 1.3.2013 1126
Pondělí, 26 listopad 2012 Pozvánka na 27. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 3.12.2012, 18:30 zasedací místnost OÚ 1029
Úterý, 20 listopad 2012 Návrh rozpoètu Mikroregionu Luhaèovské Zálesí na rok 2013 a Rozpoètový výhled MLZ na roky 2014-2016 979
Pondělí, 12 listopad 2012 Oznámení - Veøejná vyhláška: Domovní vrtaná studna a vodovod, Provodov 125, Mikulec Roman 620
Středa, 07 listopad 2012 Návrh rozpoètu obce Provodov na rok 2013 528
Úterý, 30 říjen 2012 Územní rozhodnutí - Silnice III/49020: Bøezùvky - Provodov, propustek 685
Pondělí, 29 říjen 2012 Pozvánka na 26. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 5.11.2012, 19:00 zasedací místnost OÚ 1063
Čtvrtek, 18 říjen 2012 2. kolo voleb do Senátu Parlamentu Èeské republiky 598
Čtvrtek, 27 září 2012 Informace o dobì a místì konání voleb do zastupitelstev krajù a do Senátu Parlamentu Èeské republiky 536
Pondělí, 24 září 2012 Pozvánka na 25. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 1.10.2012, 19:30 zasedací místnost OÚ 643
Pátek, 21 září 2012 Mimoøádné opatøení - Zákaz nabízení k prodeji a prodej lihovin o obs. ethanolu od 20% obj. (20.9) 925
Pondělí, 17 září 2012 Mimoøádné opatøení - Zákaz nabízení k prodeji a prodej lihovin o obsahu ethanolu od 20% objemových 919
Čtvrtek, 13 září 2012 Zámìr obce Provodov è. 04/2012 (p.è. 162/1) 966
Čtvrtek, 13 září 2012 Zámìr obce Provodov è. 03/2012 (p.è. 160/1, 161/1) 929
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 Následující > Konec >>
Výsledky 201 - 250 z 336
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru