Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska
Úřední deska
Datum Jméno položky Shlédnutí
Středa, 07 listopad 2012 Návrh rozpoètu obce Provodov na rok 2013 484
Úterý, 30 říjen 2012 Územní rozhodnutí - Silnice III/49020: Bøezùvky - Provodov, propustek 616
Pondělí, 29 říjen 2012 Pozvánka na 26. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 5.11.2012, 19:00 zasedací místnost OÚ 926
Čtvrtek, 18 říjen 2012 2. kolo voleb do Senátu Parlamentu Èeské republiky 548
Čtvrtek, 27 září 2012 Informace o dobì a místì konání voleb do zastupitelstev krajù a do Senátu Parlamentu Èeské republiky 494
Pondělí, 24 září 2012 Pozvánka na 25. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 1.10.2012, 19:30 zasedací místnost OÚ 573
Pátek, 21 září 2012 Mimoøádné opatøení - Zákaz nabízení k prodeji a prodej lihovin o obs. ethanolu od 20% obj. (20.9) 809
Pondělí, 17 září 2012 Mimoøádné opatøení - Zákaz nabízení k prodeji a prodej lihovin o obsahu ethanolu od 20% objemových 803
Čtvrtek, 13 září 2012 Zámìr obce Provodov è. 03/2012 (p.è. 160/1, 161/1) 799
Čtvrtek, 13 září 2012 Zámìr obce Provodov è. 04/2012 (p.è. 162/1) 826
Úterý, 11 září 2012 Informace o poètu a sídle volebních okrskù pro volby do zastupitelstev krajù 2012 509
Úterý, 11 září 2012 Stanovení minimálního poètu èlenù okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajù 2012 455
Úterý, 28 srpen 2012 Veøejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti - Usnesení o ustanovení opatrovníka (J. Braunstein) 576
Pondělí, 27 srpen 2012 Pozvánka na 24. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 3.9.2012, 19:00 zasedací místnost OÚ 578
Pondělí, 13 srpen 2012 Veøejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti (Jaroslav Braunstein) 532
Pondělí, 13 srpen 2012 Veøejná vyhláška - Dražební vyhláška è. N 136/2012, Josef Minaøík, Kašava 41 1046
Pátek, 10 srpen 2012 Veøejná nabídka pozemkù urèených k prodeji podle § 7 zákona è. 95/1999 sb., Obec Provodov 572
Pondělí, 23 červenec 2012 Pozvánka na 23. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 30.7.2012, 19:00 zasedací místnost OÚ 1056
Pondělí, 11 červen 2012 Pozvánka na 22. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 18.6.2012, 19:00 zasedací místnost OÚ 550
Pátek, 01 červen 2012 Výsledek hospodaøení, Závìreèný úèet a Zpráva o pøezkoumání hospodaøení obce Provodov za rok 2011 613
Čtvrtek, 31 květen 2012 Veøejná vyhláška - Vrty pro tepelné èerpadlo (Roman Mikulec) 672
Středa, 30 květen 2012 Zámìr obce Provodov è. 02/2012 (p.è. 1616/28, 485) 935
Čtvrtek, 24 květen 2012 Veøejná vyhláška - Prodloužení veøejného osvìtlení Provodov (Žákov) 485
Pondělí, 14 květen 2012 Pozvánka na 20. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 21.5.2012, 19:00 zasedací místnost OÚ 942
Pondělí, 14 květen 2012 Oznámení o obnovì katastr. operátu pøepracováním souboru geod. informací do dig. podoby (Provodov) 543
Úterý, 24 duben 2012 Zámìr obce Provodov è. 01/2012 (p.è. 1869/9) 977
Pondělí, 16 duben 2012 Pozvánka na 18. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 23.4.2012, 19:00 zasedací místnost OÚ 966
Pondělí, 16 duben 2012 Veøejná vyhláška - Veøejné projednání návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského kraje 832
Pondělí, 16 duben 2012 Veøejná vyhláška - Finanèní úøad - zpøístupnìní k nahlédnutí hromadného pøedpisného seznamu 416
Úterý, 27 březen 2012 Vyhlášení období nepøíznivých klimatických podmínek, 26.3.2012 622
Pondělí, 26 březen 2012 Pozvánka na 17. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 2.4.2012, 19:00 zasedací místnost OÚ 556
Čtvrtek, 15 březen 2012 Výbìrové øízení na pronájem bufetu v Areálu mládí na rok 2012, Provodov 703
Pondělí, 27 únor 2012 Pozvánka na 16. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 5.3.2012, 19:00 zasedací místnost OÚ 925
Pondělí, 30 leden 2012 Pozvánka na 15. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 6.2.2012, 19:00 zasedací místnost OÚ 679
Pátek, 16 prosinec 2011 Rozpoèet obce Provodov na rok 2012 660
Pátek, 09 prosinec 2011 Pozvánka na 14. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 16.12.2011, 19:00 zasedací místnost OÚ 1003
Úterý, 29 listopad 2011 Návrh rozpoètu obce Provodov na rok 2012 705
Úterý, 22 listopad 2011 Pozvánka na 13. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 29.11.2011, 19:00 zasedací místnost OÚ 860
Středa, 16 listopad 2011 Obecnì závazná vyhláška obce Provodov è. 5/2011 o místním poplatku ze psù 621
Středa, 16 listopad 2011 Návrh rozpoètu Mikroregionu Luhaèovské Zálesí na rok 2012 a rozpoètový výhled na roky 2013-2015 622
Pondělí, 31 říjen 2011 Pozvánka na 12. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 7.11.2011, 19:00 zasedací místnost OÚ 800
Pondělí, 03 říjen 2011 Pozvánka na 11. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 10.10.2011, 19:00 zasedací místnost OÚ 916
Čtvrtek, 08 září 2011 Obecnì závazná vyhláška obce Provodov è. 4/2011 o místním poplatku za SKO 938
Čtvrtek, 08 září 2011 Obecnì závazná vyhláška obce Provodov è. 3/2011 o stanovení systému shromažïování a sbìru SKO 893
Pondělí, 29 srpen 2011 Pozvánka na 10. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 5.9.2011, 19:00 zasedací místnost OÚ 1095
Pátek, 19 srpen 2011 Zámìr obce Provodov nabýt majetek è. 1/2011 664
Úterý, 28 červen 2011 Rozhodnutí o umístìní stavby - "Provodov, Šùstková kabel NN" 1055
Středa, 22 červen 2011 Oznámení o zahájení øízení o dodateèném povolení stavby - Vrtaná studna (Jankù) 728
Středa, 22 červen 2011 Pøerušení øízení o odstranìní stavby - Vrtaná studna (Jankù) 1023
Středa, 22 červen 2011 Zahájení øízení o odstranìní stavby - Vrtaná studna (Jankù) 964
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 Následující > Konec >>
Výsledky 201 - 250 z 296
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru