Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska
Úřední deska
Datum Jméno položky Shlédnutí
Pondělí, 23 únor 2015 Pozvánka na 6. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 2.3.2015, 19:00, kulturní dùm Provodov 975
Středa, 18 únor 2015 Zámìr obce Provodov è. 04/2015 (výbìrové øízení na pronájem bufetu v Areálu mládí) 1054
Pátek, 13 únor 2015 Zámìr obce Provodov è. 01/2015 (p.è. 160/1 a 161/1) 992
Pátek, 13 únor 2015 Zámìr obce Provodov è. 02/2015 (p.è. 162/1) 954
Pátek, 13 únor 2015 Zámìr obce Provodov è. 03/2015 (smìna p.è. 1605 a p.è. 1809/11) 930
Pátek, 13 únor 2015 Zámìr obce Provodov è. 05/2015 (p.è. 1869/17) 955
Pondělí, 26 leden 2015 Pozvánka na 5. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 2.2.2015, 19:00, kulturní dùm Provodov 905
Pondělí, 29 prosinec 2014 Pozvánka na 4. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 5.1.2015, 18:30 zasedací místnost OÚ 898
Čtvrtek, 11 prosinec 2014 Rozpoèet obce Provodov na rok 2015 878
Středa, 10 prosinec 2014 Návrh rozpoètu Mikroregionu Luhaèovské zálesí na rok 2015 726
Pátek, 05 prosinec 2014 Výzva k podání nabídky - "Zateplení mateøské školy Provodov" (OPŽP - zakázka malého rozsahu) 652
Pondělí, 01 prosinec 2014 Pozvánka na 3. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 8.12.2014, 18:30 zasedací místnost OÚ 800
Středa, 19 listopad 2014 Návrh rozpoètu obce Provodov na rok 2015 844
Středa, 19 listopad 2014 Pozvánka na 6. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 2.3.2015, 19:00, kulturní dùm Provodov 953
Sobota, 15 listopad 2014 Zámìr obce Provodov è. 3/2014 (p.è. 166/5) 684
Pondělí, 03 listopad 2014 Pozvánka na 2. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 10.11.2014, 18:30 zasedací místnost OÚ 1145
Pondělí, 27 říjen 2014 Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce Provodov konané dne 3. 11. 2014, v 19:00 v KD 1172
Čtvrtek, 25 září 2014 Informace o dobì a místì konání voleb do zastupitelstva obce Provodov (10.-11.10.2014) 953
Úterý, 23 září 2014 Pozvánka na 43. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 29.9.2014, 20:00 zasedací místnost OÚ 1157
Pondělí, 11 srpen 2014 Pozvánka na 42. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 18.8.2014, 20:00 zasedací místnost OÚ 1012
Úterý, 15 červenec 2014 Komunální volby 2014 - Seznam registraèních úøadù, kterým se podávají kandidátní listiny 1009
Úterý, 15 červenec 2014 Komunální volby 2014 - Potøebný poèet podpisù volièù na peticích 993
Úterý, 15 červenec 2014 Komunální volby 2014 - Oznámení o poètu èlenù zastupitelstva a o vytvoøených volebních obvodech 1064
Pondělí, 30 červen 2014 Pozvánka na 41. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 7.7.2014, 20:00 zasedací místnost OÚ 1067
Středa, 04 červen 2014 Mikroregion Luhaèovské Zálesí - závìreèný úèet, zpráva auditora 902
Pondělí, 02 červen 2014 Naøízení Státní veterinární správy - mimoøádná veterinární opatøení (nákaza moru vèelího plodu) 937
Pondělí, 02 červen 2014 Pozvánka na 40. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 9.6.2014, 20:00 zasedací místnost OÚ 942
Pátek, 23 květen 2014 Výsledek hospodaøení, Závìreèný úèet a Zpráva o pøezkoumání hospodaøení obce Provodov za rok 2013 931
Čtvrtek, 15 květen 2014 Zámìr obce Provodov è. 1/2014 (p.è. 1734/29) 588
Pondělí, 05 květen 2014 Pozvánka na 39. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 12.5.2014, 20:00 zasedací místnost OÚ 1035
Úterý, 29 duben 2014 Finanèní úøad Zlín - Veøejná vyhláška o zpøístupnìní hromadného pøedpisného seznamu è. 925518/14 924
Neděle, 20 duben 2014 Zámìr obce Provodov è. 2/2014 (p.è. 124/29 - fotbalové høištì a šatny) 1029
Středa, 09 duben 2014 Výzva vlastníkùm nemovitostí k pøihlášení vlastnictví (Úøad pro zastup. státu ve vìcech majetkových) 1048
Pondělí, 31 březen 2014 Pozvánka na 38. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 7.4.2014, 20:00 obecní úøad Provodov (zmìna !!) 1077
Pondělí, 10 březen 2014 Pozvánka na 37. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 17.3.2014, 20:00 zasedací místnost OÚ 1048
Středa, 26 únor 2014 Výbìrové øízení na pronájem bufetu v Areálu mládí na rok 2014, Provodov 1171
Úterý, 28 leden 2014 Pozvánka na 36. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 4.2.2014, 19:00 zasedací místnost OÚ 1084
Pátek, 20 prosinec 2013 Informace o dobì a místì konání doplòujících voleb do Senátu Parlamentu ÈR 902
Pátek, 20 prosinec 2013 Informace o poètu a sídle volebních okrskù pro doplòující volby do Senátu Parlamentu ÈR 964
Pátek, 20 prosinec 2013 Stanovení min. poètu èlenù okrskové volební komise pro doplòující volby do Senátu Parlamentu ÈR 996
Čtvrtek, 12 prosinec 2013 Rozpoèet obce Provodov na rok 2014 1082
Čtvrtek, 12 prosinec 2013 Støednìdobý rozpoètový výhled obce Provodov na roky 2014-2018 990
Čtvrtek, 12 prosinec 2013 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí 1000
Pondělí, 02 prosinec 2013 Pozvánka na 35. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 9.12.2013, 19:00 zasedací místnost OÚ 1065
Pátek, 15 listopad 2013 Návrh støednìdobého rozpoètového výhledu obce Provodov na roky 2014-2018 995
Pátek, 15 listopad 2013 Návrh rozpoètu obce Provodov na rok 2014 1121
Středa, 06 listopad 2013 Pozvánka na 34. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 13.11.2013, 19:00 zasedací místnost OÚ 1160
Úterý, 22 říjen 2013 Veøejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatòování Územního plánu Provodov 1165
Středa, 09 říjen 2013 Informace o dobì a místì konání voleb do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky 1049
Středa, 25 září 2013 Stanovení minimálního poètu èlenù okrskové volební komise pro volby do Poslanecké snìmovny 987
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 Následující > Konec >>
Výsledky 151 - 200 z 321
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru