Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska
Úřední deska
Datum Jméno položky Shlédnutí
Pátek, 07 srpen 2015 Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje o vyhlášení období nepøíznivých klimatických podmínek, 7.8.2015 913
Pondělí, 03 srpen 2015 Pozvánka na 9. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 10.8.2015, v 19:00 v kulturním domì 988
Pondělí, 18 květen 2015 Pozvánka na 8. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 25.5.2015, 19:00, kulturní dùm Provodov 972
Středa, 13 květen 2015 Mikroregion Luhaèovské Zálesí - závìreèný úèet, zpráva auditora 887
Čtvrtek, 07 květen 2015 Výsledek hospodaøení, Závìreèný úèet a Zpráva o pøezkoumání hospodaøení obce Provodov za rok 2014 902
Čtvrtek, 07 květen 2015 Zámìr obce Provodov è. 06/2015 (prodej p.è. 166/5) 802
Pondělí, 06 duben 2015 Pozvánka na 7. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 13.4.2015, 19:00, kulturní dùm Provodov 999
Pátek, 03 duben 2015 Výzva k podání nabídky - Zateplení kulturního domu Provodov 991
Pondělí, 23 únor 2015 Pozvánka na 6. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 2.3.2015, 19:00, kulturní dùm Provodov 987
Středa, 18 únor 2015 Zámìr obce Provodov è. 04/2015 (výbìrové øízení na pronájem bufetu v Areálu mládí) 1068
Pátek, 13 únor 2015 Zámìr obce Provodov è. 05/2015 (p.è. 1869/17) 968
Pátek, 13 únor 2015 Zámìr obce Provodov è. 03/2015 (smìna p.è. 1605 a p.è. 1809/11) 944
Pátek, 13 únor 2015 Zámìr obce Provodov è. 02/2015 (p.è. 162/1) 969
Pátek, 13 únor 2015 Zámìr obce Provodov è. 01/2015 (p.è. 160/1 a 161/1) 1008
Pondělí, 26 leden 2015 Pozvánka na 5. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 2.2.2015, 19:00, kulturní dùm Provodov 922
Pondělí, 29 prosinec 2014 Pozvánka na 4. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 5.1.2015, 18:30 zasedací místnost OÚ 914
Čtvrtek, 11 prosinec 2014 Rozpoèet obce Provodov na rok 2015 891
Středa, 10 prosinec 2014 Návrh rozpoètu Mikroregionu Luhaèovské zálesí na rok 2015 736
Pátek, 05 prosinec 2014 Výzva k podání nabídky - "Zateplení mateøské školy Provodov" (OPŽP - zakázka malého rozsahu) 664
Pondělí, 01 prosinec 2014 Pozvánka na 3. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 8.12.2014, 18:30 zasedací místnost OÚ 815
Středa, 19 listopad 2014 Návrh rozpoètu obce Provodov na rok 2015 858
Středa, 19 listopad 2014 Pozvánka na 6. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 2.3.2015, 19:00, kulturní dùm Provodov 968
Sobota, 15 listopad 2014 Zámìr obce Provodov è. 3/2014 (p.è. 166/5) 694
Pondělí, 03 listopad 2014 Pozvánka na 2. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 10.11.2014, 18:30 zasedací místnost OÚ 1155
Pondělí, 27 říjen 2014 Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce Provodov konané dne 3. 11. 2014, v 19:00 v KD 1196
Čtvrtek, 25 září 2014 Informace o dobì a místì konání voleb do zastupitelstva obce Provodov (10.-11.10.2014) 966
Úterý, 23 září 2014 Pozvánka na 43. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 29.9.2014, 20:00 zasedací místnost OÚ 1171
Pondělí, 11 srpen 2014 Pozvánka na 42. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 18.8.2014, 20:00 zasedací místnost OÚ 1025
Úterý, 15 červenec 2014 Komunální volby 2014 - Seznam registraèních úøadù, kterým se podávají kandidátní listiny 1020
Úterý, 15 červenec 2014 Komunální volby 2014 - Potøebný poèet podpisù volièù na peticích 1002
Úterý, 15 červenec 2014 Komunální volby 2014 - Oznámení o poètu èlenù zastupitelstva a o vytvoøených volebních obvodech 1072
Pondělí, 30 červen 2014 Pozvánka na 41. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 7.7.2014, 20:00 zasedací místnost OÚ 1094
Středa, 04 červen 2014 Mikroregion Luhaèovské Zálesí - závìreèný úèet, zpráva auditora 909
Pondělí, 02 červen 2014 Naøízení Státní veterinární správy - mimoøádná veterinární opatøení (nákaza moru vèelího plodu) 948
Pondělí, 02 červen 2014 Pozvánka na 40. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 9.6.2014, 20:00 zasedací místnost OÚ 952
Pátek, 23 květen 2014 Výsledek hospodaøení, Závìreèný úèet a Zpráva o pøezkoumání hospodaøení obce Provodov za rok 2013 949
Čtvrtek, 15 květen 2014 Zámìr obce Provodov è. 1/2014 (p.è. 1734/29) 600
Pondělí, 05 květen 2014 Pozvánka na 39. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 12.5.2014, 20:00 zasedací místnost OÚ 1043
Úterý, 29 duben 2014 Finanèní úøad Zlín - Veøejná vyhláška o zpøístupnìní hromadného pøedpisného seznamu è. 925518/14 933
Neděle, 20 duben 2014 Zámìr obce Provodov è. 2/2014 (p.è. 124/29 - fotbalové høištì a šatny) 1036
Středa, 09 duben 2014 Výzva vlastníkùm nemovitostí k pøihlášení vlastnictví (Úøad pro zastup. státu ve vìcech majetkových) 1062
Pondělí, 31 březen 2014 Pozvánka na 38. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 7.4.2014, 20:00 obecní úøad Provodov (zmìna !!) 1086
Pondělí, 10 březen 2014 Pozvánka na 37. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 17.3.2014, 20:00 zasedací místnost OÚ 1057
Středa, 26 únor 2014 Výbìrové øízení na pronájem bufetu v Areálu mládí na rok 2014, Provodov 1181
Úterý, 28 leden 2014 Pozvánka na 36. schùzi Zastupitelstva obce Provodov, 4.2.2014, 19:00 zasedací místnost OÚ 1090
Pátek, 20 prosinec 2013 Stanovení min. poètu èlenù okrskové volební komise pro doplòující volby do Senátu Parlamentu ÈR 1009
Pátek, 20 prosinec 2013 Informace o poètu a sídle volebních okrskù pro doplòující volby do Senátu Parlamentu ÈR 981
Pátek, 20 prosinec 2013 Informace o dobì a místì konání doplòujících voleb do Senátu Parlamentu ÈR 915
Čtvrtek, 12 prosinec 2013 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí 1018
Čtvrtek, 12 prosinec 2013 Støednìdobý rozpoètový výhled obce Provodov na roky 2014-2018 1002
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 Následující > Konec >>
Výsledky 151 - 200 z 329
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru