Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úøad arrow Úøední deska
Úøední deska
Datum Jméno položky Shlédnutí
Pondělí, 04 prosinec 2017 Pozvánka na 36. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 11.12.2017, v 18:30 v kulturním domě 75
Čtvrtek, 23 listopad 2017 Veřejná vyhláška – návrh aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje 151
Středa, 22 listopad 2017 Návrh rozpočtu obce Provodov na rok 2018 (vč. plnění rozpočtu 2017 k 10/2017) 142
Středa, 22 listopad 2017 ZŠ a MŠ Provodov - Návrh rozpočtu 2018, Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019-2022 93
Čtvrtek, 16 listopad 2017 Veøejná vyhláška - Návrh opatøení obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na poz. komunik. 160
Pondělí, 30 říjen 2017 Pozvánka na 35. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 6.11.2017, v 18:30 v kulturním domì 178
Čtvrtek, 19 říjen 2017 Veøejná vyhláška - Opatøení obecné povahy - stanovení pøechodné úpravy provozu na poz. komunikacích 244
Středa, 18 říjen 2017 Zámìr obce Provodov è. 12/2017 (smìna dílu „c“ (vznikl z p.è.1637) za díl „d“ (vznikl z p.è.1651/3)) 156
Středa, 18 říjen 2017 Zámìr obce Provodov è. 11/2017 (smìna dílu „a“ (vznikl z p.è.1649) za díl „b“ (vznikl z p.è.1651/3)) 134
Středa, 18 říjen 2017 Zámìr obce Provodov è. 10/2017 (smìna p.è.91/2 (vznik z p.è.91) za p.è.1869/20 (vznik z p.è.1869/1)) 130
Úterý, 17 říjen 2017 Rozpoètové opatøení è.6 rozpoètu obce Provodov na rok 2017 42
Čtvrtek, 05 říjen 2017 Informace o dobì a místì konání voleb do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky 2017 161
Pondělí, 02 říjen 2017 Pozvánka na 34. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 9.10.2017, v 18:30 v kulturním domì 181
Úterý, 19 září 2017 Rozpoètové opatøení è.5 rozpoètu obce Provodov na rok 2017 14
Úterý, 05 září 2017 Informace o poètu a sídle volebních okrskù pro volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR 2017 74
Pondělí, 04 září 2017 Pozvánka na 33. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 11.9.2017, v 18:30 v kulturním domì 239
Pondělí, 21 srpen 2017 Stanovení minimálního poètu èlenù okrskové volební komise pro volby do Poslanecké snìmovny 2017 50
Pondělí, 07 srpen 2017 Pozvánka na 32. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 14.8.2017, v 18:30 v kulturním domì 317
Čtvrtek, 27 červenec 2017 Zámìr obce Provodov è. 08/2017 (pronájem p.è. 160/1 a 161/1) 346
Čtvrtek, 20 červenec 2017 SPÚ - Rozhodnutí o výmìnì nebo pøechodu vlastnických práv, JPÚ v k.ú. Provodov, Za nivami a Bøezy 273
Středa, 19 červenec 2017 Oznámení - Ukonèení zjišovacího øízení (EIA) - Lakovna ZAKO Turèín spol. s r.o. Provodov 352
Středa, 19 červenec 2017 Naøízení SVS - africký mor prasat - chov domácích prasat k domácí porážce 246
Úterý, 18 červenec 2017 Rozpoètové opatøení è.4 rozpoètu obce Provodov na rok 2017 239
Pondělí, 03 červenec 2017 Pozvánka na 31. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 10.7.2017, v 18:30 v kulturním domì 275
Čtvrtek, 29 červen 2017 Naøízení SVS - k zamezení šíøení nebezpeèné nákazy afrického moru prasat ve Zlínském kraji 361
Čtvrtek, 22 červen 2017 Schválený Závìreèný úèet obce Provodov za rok 2016 290
Čtvrtek, 22 červen 2017 Støednìdobý výhled rozpoètu obce Provodov na roky 2019 – 2023 297
Čtvrtek, 22 červen 2017 Zámìr obce Provodov è. 07/2017 (pronájem p.è. 1090/1 a 1091/1) 312
Čtvrtek, 22 červen 2017 Zámìr obce Provodov è. 06/2017 (pronájem p.è. 162/1) 333
Pondělí, 19 červen 2017 Výzva - podávání žádostí o zmìnu územního plánu obce Provodov 386
Pátek, 09 červen 2017 Závìreèný úèet Mikroregionu Luhaèovské Zálesí a Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøen za rok 2016 273
Pondělí, 05 červen 2017 Pozvánka na 30. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 12.6.2017, v 18:30 v kulturním domì 292
Středa, 31 květen 2017 Rozpoètové opatøení è.3 rozpoètu obce Provodov na rok 2017 158
Středa, 31 květen 2017 Veøejná vyhláška – oznámení o uložení písemnosti – Jakub Král 283
Pondělí, 29 květen 2017 Pozvánka na 5. mimoøádnou schùzi zast. obce Provodov konanou dne 5.6.2017, v 18:30 v kulturním domì 284
Pátek, 26 květen 2017 Záhájení zjišovacího øízení (EIA) - Lakovna ZAKO Turèín spol. s r.o. Provodov 407
Pátek, 26 květen 2017 Výsledek hospodaøení, Závìreèný úèet a Zpráva o pøezkoumání hospodaøení obce Provodov za rok 2016 351
Úterý, 23 květen 2017 Návrh - Støednìdobý výhled rozpoètu obce Provodov na roky 2019 - 2023 220
Úterý, 16 květen 2017 Aktualizace územního plánu obce Provodov 383
Pondělí, 15 květen 2017 Pozvánka na 29. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 22.5.2017, v 18:30 v kulturním domì 285
Středa, 03 květen 2017 Úèetní závìrka a výsledek hospodaøení ZŠ a MŠ Provodov za rok 2016 57
Pondělí, 24 duben 2017 Rozpoètové opatøení è.2 rozpoètu obce Provodov na rok 2017 144
Pondělí, 03 duben 2017 Pozvánka na 28. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 10.4.2017, v 18:30 v kulturním domì 379
Čtvrtek, 30 březen 2017 Rozhodnutí o schválení jednoduchých pozemkových úprav v katastrálním území Provodov na Moravì 467
Středa, 29 březen 2017 Usnesení o ustanovení opatrovníka - jednoduché pozemkové úpravy v katastrálním území Provodov na Mor 382
Pátek, 24 březen 2017 Zámìr obce Provodov è. 05/2017 (smìna parcel v lokalitì „Podhoøí“) 418
Pátek, 24 březen 2017 Zámìr obce Provodov è. 04/2017 (smìna p.è. 1918/4 a 580/4 za 1809/5) 393
Pátek, 24 březen 2017 Zámìr obce Provodov è. 03/2017 (pronájem p.è. 740) 327
Pátek, 24 březen 2017 Zámìr obce Provodov è. 02/2017 (prodej p.è. 1799/11) 395
Pátek, 24 březen 2017 Zámìr obce Provodov è. 01/2017 (prodej p.è. 1802/2) 386
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 Následující > Konec >>
Výsledky 1 - 50 z 287
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru