Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska
Úřední deska
Datum Jméno položky Shlédnutí
Úterý, 27 březen 2018 Pozvánka na 40. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 3.4.2018, v 18:30 v kulturním domě 142
Pátek, 16 březen 2018 Výsledek hospodaření, Závěrečný účet a Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Provodov za rok 2017 160
Pátek, 02 březen 2018 Pozvánka na 39. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 12.3.2018, v 18:30 v kulturním domě 199
Pondělí, 26 únor 2018 Nařízení Státní veterinární správy – opatření v rozšířené zamořené oblasti (africký mor prasat) 377
Pondělí, 12 únor 2018 OZV obce Provodov č. 1/2018, o nočním klidu 276
Pondělí, 05 únor 2018 Pozvánka na 38. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 12.2.2018, v 18:30 v kulturním domě 273
Čtvrtek, 25 leden 2018 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na poz. komunikacích 348
Úterý, 23 leden 2018 Rozpočtové opatření č.1 rozpočtu obce Provodov na rok 2018 121
Úterý, 23 leden 2018 Rozpočtové opatření č.8 rozpočtu obce Provodov na rok 2017 122
Čtvrtek, 11 leden 2018 Nařízení SVS - Mimořádná veterinární opatření (soupis chovů prasat domácích) 249
Pondělí, 08 leden 2018 Pozvánka na 37. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 15.1.2018, v 18:30 v kulturním domě 159
Čtvrtek, 28 prosinec 2017 Informace o době a místě konání volby prezidenta České republiky 275
Čtvrtek, 28 prosinec 2017 Záměr obce Provodov č. 13/2017 (pronájem části prostor ordinace Provodov č.p. 28) 266
Středa, 13 prosinec 2017 Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Provodov, okres Zlín na roky 2019 – 2022 236
Středa, 13 prosinec 2017 Rozpočet ZŠ a MŠ Provodov, okres Zlín na rok 2018 191
Středa, 13 prosinec 2017 Rozpočtové opatření č.7 rozpočtu obce Provodov na rok 2017 194
Středa, 13 prosinec 2017 Rozpočet obce Provodov na rok 2018 220
Pondělí, 04 prosinec 2017 Oznámení o svolání prvního zasedání Okrskové volební komise Provodov 111
Pondělí, 04 prosinec 2017 Pozvánka na 36. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 11.12.2017, v 18:30 v kulturním domě 279
Pondělí, 27 listopad 2017 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta České republiky 75
Čtvrtek, 23 listopad 2017 Veřejná vyhláška – návrh aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje 355
Středa, 22 listopad 2017 Návrh rozpočtu obce Provodov na rok 2018 (vč. plnění rozpočtu 2017 k 10/2017) 407
Středa, 22 listopad 2017 ZŠ a MŠ Provodov - Návrh rozpočtu 2018, Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019-2022 263
Čtvrtek, 16 listopad 2017 Veøejná vyhláška - Návrh opatøení obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na poz. komunik. 347
Pondělí, 30 říjen 2017 Pozvánka na 35. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 6.11.2017, v 18:30 v kulturním domì 359
Čtvrtek, 19 říjen 2017 Veøejná vyhláška - Opatøení obecné povahy - stanovení pøechodné úpravy provozu na poz. komunikacích 417
Středa, 18 říjen 2017 Zámìr obce Provodov è. 12/2017 (smìna dílu „c“ (vznikl z p.è.1637) za díl „d“ (vznikl z p.è.1651/3)) 588
Středa, 18 říjen 2017 Zámìr obce Provodov è. 11/2017 (smìna dílu „a“ (vznikl z p.è.1649) za díl „b“ (vznikl z p.è.1651/3)) 323
Středa, 18 říjen 2017 Zámìr obce Provodov è. 10/2017 (smìna p.è.91/2 (vznik z p.è.91) za p.è.1869/20 (vznik z p.è.1869/1)) 308
Úterý, 17 říjen 2017 Rozpoètové opatøení è.6 rozpoètu obce Provodov na rok 2017 186
Čtvrtek, 05 říjen 2017 Informace o dobì a místì konání voleb do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky 2017 295
Pondělí, 02 říjen 2017 Pozvánka na 34. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 9.10.2017, v 18:30 v kulturním domì 366
Úterý, 19 září 2017 Rozpoètové opatøení è.5 rozpoètu obce Provodov na rok 2017 126
Úterý, 05 září 2017 Informace o poètu a sídle volebních okrskù pro volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR 2017 192
Pondělí, 04 září 2017 Pozvánka na 33. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 11.9.2017, v 18:30 v kulturním domì 375
Pondělí, 21 srpen 2017 Stanovení minimálního poètu èlenù okrskové volební komise pro volby do Poslanecké snìmovny 2017 157
Pondělí, 07 srpen 2017 Pozvánka na 32. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 14.8.2017, v 18:30 v kulturním domì 450
Čtvrtek, 27 červenec 2017 Zámìr obce Provodov è. 08/2017 (pronájem p.è. 160/1 a 161/1) 481
Čtvrtek, 20 červenec 2017 SPÚ - Rozhodnutí o výmìnì nebo pøechodu vlastnických práv, JPÚ v k.ú. Provodov, Za nivami a Bøezy 404
Středa, 19 červenec 2017 Oznámení - Ukonèení zjišovacího øízení (EIA) - Lakovna ZAKO Turèín spol. s r.o. Provodov 497
Středa, 19 červenec 2017 Naøízení SVS - africký mor prasat - chov domácích prasat k domácí porážce 391
Úterý, 18 červenec 2017 Rozpoètové opatøení è.4 rozpoètu obce Provodov na rok 2017 386
Pondělí, 03 červenec 2017 Pozvánka na 31. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 10.7.2017, v 18:30 v kulturním domì 405
Čtvrtek, 29 červen 2017 Naøízení SVS - k zamezení šíøení nebezpeèné nákazy afrického moru prasat ve Zlínském kraji 496
Čtvrtek, 22 červen 2017 Schválený Závìreèný úèet obce Provodov za rok 2016 430
Čtvrtek, 22 červen 2017 Støednìdobý výhled rozpoètu obce Provodov na roky 2019 – 2023 431
Čtvrtek, 22 červen 2017 Zámìr obce Provodov è. 07/2017 (pronájem p.è. 1090/1 a 1091/1) 438
Čtvrtek, 22 červen 2017 Zámìr obce Provodov è. 06/2017 (pronájem p.è. 162/1) 468
Pondělí, 19 červen 2017 Výzva - podávání žádostí o zmìnu územního plánu obce Provodov 527
Pátek, 09 červen 2017 Závìreèný úèet Mikroregionu Luhaèovské Zálesí a Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøen za rok 2016 423
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 Následující > Konec >>
Výsledky 1 - 50 z 306
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru