Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska
Úřední deska
Datum Jméno položky Shlédnutí
Pondělí, 12 únor 2018 OZV obce Provodov č. 1/2018, o nočním klidu 103
Pondělí, 05 únor 2018 Pozvánka na 38. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 12.2.2018, v 18:30 v kulturním domě 126
Čtvrtek, 25 leden 2018 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na poz. komunikacích 216
Čtvrtek, 11 leden 2018 Nařízení SVS - Mimořádná veterinární opatření (soupis chovů prasat domácích) 163
Pondělí, 08 leden 2018 Pozvánka na 37. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 15.1.2018, v 18:30 v kulturním domě 90
Čtvrtek, 28 prosinec 2017 Informace o době a místě konání volby prezidenta České republiky 187
Čtvrtek, 28 prosinec 2017 Záměr obce Provodov č. 13/2017 (pronájem části prostor ordinace Provodov č.p. 28) 192
Středa, 13 prosinec 2017 Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Provodov, okres Zlín na roky 2019 – 2022 148
Středa, 13 prosinec 2017 Rozpočet ZŠ a MŠ Provodov, okres Zlín na rok 2018 121
Středa, 13 prosinec 2017 Rozpočtové opatření č.7 rozpočtu obce Provodov na rok 2017 116
Středa, 13 prosinec 2017 Rozpočet obce Provodov na rok 2018 139
Pondělí, 04 prosinec 2017 Oznámení o svolání prvního zasedání Okrskové volební komise Provodov 46
Pondělí, 04 prosinec 2017 Pozvánka na 36. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 11.12.2017, v 18:30 v kulturním domě 190
Pondělí, 27 listopad 2017 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta České republiky 26
Čtvrtek, 23 listopad 2017 Veřejná vyhláška – návrh aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje 269
Středa, 22 listopad 2017 Návrh rozpočtu obce Provodov na rok 2018 (vč. plnění rozpočtu 2017 k 10/2017) 277
Středa, 22 listopad 2017 ZŠ a MŠ Provodov - Návrh rozpočtu 2018, Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019-2022 181
Čtvrtek, 16 listopad 2017 Veøejná vyhláška - Návrh opatøení obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na poz. komunik. 252
Pondělí, 30 říjen 2017 Pozvánka na 35. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 6.11.2017, v 18:30 v kulturním domì 264
Čtvrtek, 19 říjen 2017 Veøejná vyhláška - Opatøení obecné povahy - stanovení pøechodné úpravy provozu na poz. komunikacích 326
Středa, 18 říjen 2017 Zámìr obce Provodov è. 12/2017 (smìna dílu „c“ (vznikl z p.è.1637) za díl „d“ (vznikl z p.è.1651/3)) 506
Středa, 18 říjen 2017 Zámìr obce Provodov è. 11/2017 (smìna dílu „a“ (vznikl z p.è.1649) za díl „b“ (vznikl z p.è.1651/3)) 221
Středa, 18 říjen 2017 Zámìr obce Provodov è. 10/2017 (smìna p.è.91/2 (vznik z p.è.91) za p.è.1869/20 (vznik z p.è.1869/1)) 210
Úterý, 17 říjen 2017 Rozpoètové opatøení è.6 rozpoètu obce Provodov na rok 2017 108
Čtvrtek, 05 říjen 2017 Informace o dobì a místì konání voleb do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky 2017 231
Pondělí, 02 říjen 2017 Pozvánka na 34. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 9.10.2017, v 18:30 v kulturním domì 284
Úterý, 19 září 2017 Rozpoètové opatøení è.5 rozpoètu obce Provodov na rok 2017 62
Úterý, 05 září 2017 Informace o poètu a sídle volebních okrskù pro volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR 2017 127
Pondělí, 04 září 2017 Pozvánka na 33. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 11.9.2017, v 18:30 v kulturním domì 305
Pondělí, 21 srpen 2017 Stanovení minimálního poètu èlenù okrskové volební komise pro volby do Poslanecké snìmovny 2017 94
Pondělí, 07 srpen 2017 Pozvánka na 32. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 14.8.2017, v 18:30 v kulturním domì 380
Čtvrtek, 27 červenec 2017 Zámìr obce Provodov è. 08/2017 (pronájem p.è. 160/1 a 161/1) 408
Čtvrtek, 20 červenec 2017 SPÚ - Rozhodnutí o výmìnì nebo pøechodu vlastnických práv, JPÚ v k.ú. Provodov, Za nivami a Bøezy 338
Středa, 19 červenec 2017 Oznámení - Ukonèení zjišovacího øízení (EIA) - Lakovna ZAKO Turèín spol. s r.o. Provodov 420
Středa, 19 červenec 2017 Naøízení SVS - africký mor prasat - chov domácích prasat k domácí porážce 314
Úterý, 18 červenec 2017 Rozpoètové opatøení è.4 rozpoètu obce Provodov na rok 2017 311
Pondělí, 03 červenec 2017 Pozvánka na 31. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 10.7.2017, v 18:30 v kulturním domì 335
Čtvrtek, 29 červen 2017 Naøízení SVS - k zamezení šíøení nebezpeèné nákazy afrického moru prasat ve Zlínském kraji 425
Čtvrtek, 22 červen 2017 Schválený Závìreèný úèet obce Provodov za rok 2016 355
Čtvrtek, 22 červen 2017 Støednìdobý výhled rozpoètu obce Provodov na roky 2019 – 2023 358
Čtvrtek, 22 červen 2017 Zámìr obce Provodov è. 07/2017 (pronájem p.è. 1090/1 a 1091/1) 370
Čtvrtek, 22 červen 2017 Zámìr obce Provodov è. 06/2017 (pronájem p.è. 162/1) 403
Pondělí, 19 červen 2017 Výzva - podávání žádostí o zmìnu územního plánu obce Provodov 456
Pátek, 09 červen 2017 Závìreèný úèet Mikroregionu Luhaèovské Zálesí a Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøen za rok 2016 353
Pondělí, 05 červen 2017 Pozvánka na 30. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 12.6.2017, v 18:30 v kulturním domì 365
Středa, 31 květen 2017 Rozpoètové opatøení è.3 rozpoètu obce Provodov na rok 2017 218
Středa, 31 květen 2017 Veøejná vyhláška – oznámení o uložení písemnosti – Jakub Král 354
Pondělí, 29 květen 2017 Pozvánka na 5. mimoøádnou schùzi zast. obce Provodov konanou dne 5.6.2017, v 18:30 v kulturním domì 357
Pátek, 26 květen 2017 Záhájení zjišovacího øízení (EIA) - Lakovna ZAKO Turèín spol. s r.o. Provodov 484
Pátek, 26 květen 2017 Výsledek hospodaøení, Závìreèný úèet a Zpráva o pøezkoumání hospodaøení obce Provodov za rok 2016 428
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 Následující > Konec >>
Výsledky 1 - 50 z 300
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru