Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska
Úřední deska
Datum Jméno položky Shlédnutí
Pondělí, 28 květen 2018 Pozvánka na 42. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 4.6.2018, v 18:30 v kulturním domě 109
Čtvrtek, 17 květen 2018 Záměr obce Provodov č. 05/2018 (prodej 1870/9 - vznikl oddělením z p.č. 1870/2) 171
Čtvrtek, 17 květen 2018 Záměr obce Provodov č. 04/2018 (prodej 1870/8 - vznikl oddělením z p.č. 1870/2) 151
Čtvrtek, 17 květen 2018 Záměr obce Provodov č. 03/2018 (prodej 1799/13 - vznikl oddělením z p.č. 1799/7) 126
Čtvrtek, 17 květen 2018 Záměr obce Provodov č. 02/2018 (prodej 1799/12 - vznikl oddělením z p.č. 1799/7) 154
Pondělí, 07 květen 2018 Pozvánka na 41. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 14.5.2018, v 18:30 v kulturním domě 172
Pátek, 04 květen 2018 Veřejná vyhláška - Návrh aktualizace č. 2 Zásad úz. rozvoje Zlínského kr. a ozn o konání veř. proj. 129
Pátek, 04 květen 2018 Mikroregion LUhačovské Zálesí - Závěrečný účet, zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2017 95
Pátek, 27 duben 2018 Záměr obce Provodov č. 01/2018 (směna 950/76 a 950/82 za 1850/1 a 1850/27) 163
Úterý, 27 březen 2018 Pozvánka na 40. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 3.4.2018, v 18:30 v kulturním domě 221
Pátek, 16 březen 2018 Výsledek hospodaření, Závěrečný účet a Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Provodov za rok 2017 245
Pátek, 02 březen 2018 Pozvánka na 39. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 12.3.2018, v 18:30 v kulturním domě 248
Pondělí, 26 únor 2018 Nařízení Státní veterinární správy – opatření v rozšířené zamořené oblasti (africký mor prasat) 434
Pondělí, 12 únor 2018 OZV obce Provodov č. 1/2018, o nočním klidu 330
Pondělí, 05 únor 2018 Pozvánka na 38. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 12.2.2018, v 18:30 v kulturním domě 330
Čtvrtek, 25 leden 2018 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na poz. komunikacích 402
Úterý, 23 leden 2018 Rozpočtové opatření č.1 rozpočtu obce Provodov na rok 2018 170
Úterý, 23 leden 2018 Rozpočtové opatření č.8 rozpočtu obce Provodov na rok 2017 170
Čtvrtek, 11 leden 2018 Nařízení SVS - Mimořádná veterinární opatření (soupis chovů prasat domácích) 302
Pondělí, 08 leden 2018 Pozvánka na 37. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 15.1.2018, v 18:30 v kulturním domě 209
Čtvrtek, 28 prosinec 2017 Informace o době a místě konání volby prezidenta České republiky 325
Čtvrtek, 28 prosinec 2017 Záměr obce Provodov č. 13/2017 (pronájem části prostor ordinace Provodov č.p. 28) 321
Středa, 13 prosinec 2017 Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Provodov, okres Zlín na roky 2019 – 2022 293
Středa, 13 prosinec 2017 Rozpočet ZŠ a MŠ Provodov, okres Zlín na rok 2018 235
Středa, 13 prosinec 2017 Rozpočtové opatření č.7 rozpočtu obce Provodov na rok 2017 240
Středa, 13 prosinec 2017 Rozpočet obce Provodov na rok 2018 261
Pondělí, 04 prosinec 2017 Oznámení o svolání prvního zasedání Okrskové volební komise Provodov 160
Pondělí, 04 prosinec 2017 Pozvánka na 36. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 11.12.2017, v 18:30 v kulturním domě 337
Pondělí, 27 listopad 2017 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta České republiky 122
Čtvrtek, 23 listopad 2017 Veřejná vyhláška – návrh aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje 420
Středa, 22 listopad 2017 Návrh rozpočtu obce Provodov na rok 2018 (vč. plnění rozpočtu 2017 k 10/2017) 475
Středa, 22 listopad 2017 ZŠ a MŠ Provodov - Návrh rozpočtu 2018, Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019-2022 318
Čtvrtek, 16 listopad 2017 Veøejná vyhláška - Návrh opatøení obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na poz. komunik. 403
Pondělí, 30 říjen 2017 Pozvánka na 35. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 6.11.2017, v 18:30 v kulturním domì 414
Čtvrtek, 19 říjen 2017 Veøejná vyhláška - Opatøení obecné povahy - stanovení pøechodné úpravy provozu na poz. komunikacích 483
Středa, 18 říjen 2017 Zámìr obce Provodov è. 12/2017 (smìna dílu „c“ (vznikl z p.è.1637) za díl „d“ (vznikl z p.è.1651/3)) 647
Středa, 18 říjen 2017 Zámìr obce Provodov è. 11/2017 (smìna dílu „a“ (vznikl z p.è.1649) za díl „b“ (vznikl z p.è.1651/3)) 409
Středa, 18 říjen 2017 Zámìr obce Provodov è. 10/2017 (smìna p.è.91/2 (vznik z p.è.91) za p.è.1869/20 (vznik z p.è.1869/1)) 388
Úterý, 17 říjen 2017 Rozpoètové opatøení è.6 rozpoètu obce Provodov na rok 2017 240
Čtvrtek, 05 říjen 2017 Informace o dobì a místì konání voleb do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky 2017 346
Pondělí, 02 říjen 2017 Pozvánka na 34. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 9.10.2017, v 18:30 v kulturním domì 426
Úterý, 19 září 2017 Rozpoètové opatøení è.5 rozpoètu obce Provodov na rok 2017 168
Úterý, 05 září 2017 Informace o poètu a sídle volebních okrskù pro volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR 2017 243
Pondělí, 04 září 2017 Pozvánka na 33. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 11.9.2017, v 18:30 v kulturním domì 420
Pondělí, 21 srpen 2017 Stanovení minimálního poètu èlenù okrskové volební komise pro volby do Poslanecké snìmovny 2017 204
Pondělí, 07 srpen 2017 Pozvánka na 32. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 14.8.2017, v 18:30 v kulturním domì 494
Čtvrtek, 27 červenec 2017 Zámìr obce Provodov è. 08/2017 (pronájem p.è. 160/1 a 161/1) 527
Čtvrtek, 20 červenec 2017 SPÚ - Rozhodnutí o výmìnì nebo pøechodu vlastnických práv, JPÚ v k.ú. Provodov, Za nivami a Bøezy 452
Středa, 19 červenec 2017 Oznámení - Ukonèení zjišovacího øízení (EIA) - Lakovna ZAKO Turèín spol. s r.o. Provodov 549
Středa, 19 červenec 2017 Naøízení SVS - africký mor prasat - chov domácích prasat k domácí porážce 446
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 Následující > Konec >>
Výsledky 1 - 50 z 315
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru