Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Aktuality
Aktuality
Datum Jméno položky Shlédnutí
Pondělí, 15 říjen 2012 Výsledky - Volby do zastupitelstev krajù konané dne 12.10. – 13.10.2012, obec Provodov 766
Čtvrtek, 11 říjen 2012 Zájezd - Provodovští hasièi na Špilasu 1071
Pondělí, 08 říjen 2012 Pozvánka - Divadelní pøedstavení ProLiDi - Sojsinka, 14.10.2012, 17:00, kulturní dùm Provodov 692
Pondělí, 01 říjen 2012 Kominík 1328
Pondělí, 01 říjen 2012 Upozornìní - MUDr.Divilová 1404
Pondělí, 01 říjen 2012 Oznámení - Revize katastru obce Provodov 774
Středa, 19 září 2012 Svoz nebezpeèného odpadu v Provodovì, 17.10.2012 1055
Úterý, 18 září 2012 nabídka - Revize plynových kotlù 426
Středa, 12 září 2012 Oznámení - Pìstitelská pálenice Bøezùvky 1538
Středa, 12 září 2012 Oznámení - MUDr. Bartonèíková 537
Středa, 12 září 2012 Sbìr starého papíru a železa v Provodovì, 19.-23.9.2012 523
Úterý, 11 září 2012 Upozornìní krizového štábu ORP Zlín - konzumace alkoholu (tuzemák, vodka) 665
Středa, 05 září 2012 Pozvánka - Louèení s prázdninami, 15.9.2012, 14:00, ranè Klenzov 601
Středa, 05 září 2012 Upozornìní vlastníkùm èi uživatelùm nemovitostí (pozemkù) na dodržování povinnosti (ochranná pásma) 977
Pondělí, 03 září 2012 Pozvánka - finále Zlínské ligy mladých hasièù, 9.9.2012, 9:00, námìstí Míru 1214
Pondělí, 03 září 2012 Oznámení - MUDr.Jaroslav Brzák 1146
Pátek, 31 srpen 2012 VI. Hubertova jízda 509
Středa, 29 srpen 2012 Kompostování domácností v obci Provodov 864
Pondělí, 27 srpen 2012 Oznámení - Úøední hodiny 29.8.2012 538
Čtvrtek, 23 srpen 2012 Výkup jablek 1725
Úterý, 21 srpen 2012 Pozvánka - Den obce Bøezùvky, 2.9.2012 540
Úterý, 21 srpen 2012 Pozvánka - nedìlní mše svatá a žehnání aktovek, 2.9.2012, 10:15 652
Pátek, 17 srpen 2012 Pozvánka - Louèení s prázdninami, 1.9.2012, 14:00, ranè Klenzov 1252
Úterý, 07 srpen 2012 Pozvánka - 1. Promítání provodovských filmù 585
Čtvrtek, 26 červenec 2012 Prodej pøedmìtù k 600 výroèí obce Provodov 3163
Čtvrtek, 26 červenec 2012 Pozvánka - Pou ke Sv. Annì, Pozlovice 799
Středa, 25 červenec 2012 Oznámení o pøerušení dodávky elektrické energie (3.8.2012, 8:00 - 12:30) 2651
Středa, 25 červenec 2012 Oznámení o pøerušení dodávky elektrické energie (3.8.2012, 7:30 - 15:00) 620
Středa, 25 červenec 2012 Oznámení o pøerušení dodávky elektrické energie (3.8.2012, 7:30 - 15:00) 690
Pondělí, 23 červenec 2012 Pozvánka - Keltský den Provodov 2012 1324
Úterý, 17 červenec 2012 Letní kino Provodov 2012 5839
Pondělí, 16 červenec 2012 Pozvánka - HOREM DOLEM 2012 (kulturnì hudební festival Provodov) 4902
Neděle, 01 červenec 2012 Pozvánka na soutìž 6. roèník Memoriál Aloise Vítka 1063
Neděle, 01 červenec 2012 Pozvánka na soutìž VI. roèník O pohár starosty obce Provodov 2268
Pondělí, 25 červen 2012 Pozvánka - Výroèí 600 let od první písemné zmínky o obci Provodov 1733
Středa, 13 červen 2012 Podìkování - ZŠ a MŠ Bøezùvky, Mgr. Lenka Ajglová 1438
Pátek, 08 červen 2012 Oznámení - Odpoèty elektromìrù, 11.-12.6.2012, Provodov 433
Čtvrtek, 07 červen 2012 Oznámení - MUDr. Hana Divilová - zrušení provozu 18.6.2012 v Želechovicích 1753
Pondělí, 04 červen 2012 Oznámení - ZDV Strážná - vyplácení nájmu vlastníkùm pùdy, 11.6.2012, 14:00 1310
Úterý, 29 květen 2012 Pozvánka - Pohádkový les, Bøezùvky, 2.6.2012, 14:00 711
Úterý, 29 květen 2012 Oznámení - Oèkování psù 30.5.2012, 17:00 464
Úterý, 29 květen 2012 Pozvánka - Folklorní festival Hore Provodovem, 3.6.2012, Provodov - Areál mládí 980
Úterý, 29 květen 2012 Pozvánka - Dìtský den, 2.6.2012, Provodov - Areál mládí 1036
Čtvrtek, 24 květen 2012 Výzva - realizace akce "Kompostování v Luhaèovském Zálesí" 2665
Pátek, 18 květen 2012 Pozvánka - Pou katechetù a biømovancù, 15.6.2012, Provodov 719
Pondělí, 14 květen 2012 Pozvánka - Varhanní koncert, 17.6.2012, Provodov - Malenisko 982
Pátek, 11 květen 2012 Pozvánka - Taneèní zábava - Deep Purple revival (Koberec band), 18.5.2012, KD Provodov 929
Středa, 09 květen 2012 Pozvánka - Turistický pochod Provodov - rozhledna Doubrava, 20.5.2012 1073
Středa, 09 květen 2012 Pozvánka - Mše svatá za pracovníky ve zdravotnictví, 27.5.2012, 14:30, Provodov 1321
Čtvrtek, 03 květen 2012 Pozvánka - Pøátelské posezení seniorù, 7.5.2012, 15:00 KD Provodov 943
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Následující > Konec >>
Výsledky 351 - 400 z 643
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru