Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Aktuality
Aktuality
Datum Jméno položky Shlédnutí
Pátek, 21 červen 2013 Odpoèty elektrické energie v obci Provodov, 24.-26.6.2013 1042
Pondělí, 17 červen 2013 Pozvánka - Pøedprázdninový koncert ZUŠ Morava, 25.6.2013, 16:30, Hostinec Malenisko 1040
Pondělí, 17 červen 2013 Dotace Zlínského kraje pro provodovský sbor dobrovolných hasièù 2013 1371
Středa, 12 červen 2013 Pozvánka - finále okresního pøeboru dorostu, 14.6.2013, 18:00, høištì Provodov 1433
Pátek, 07 červen 2013 Návštìva obce Provodov-Šonov (okres Náchod) pøi pøíležitosti výroèí 800 let od první písemné zmínky 1989
Čtvrtek, 30 květen 2013 Pozvánka - Dìtský den, 8.6.2013, Provodov - Areál mládí 1662
Úterý, 28 květen 2013 ZUŠ Morava - Zápis na školní rok 2013/2014 v Provodovì 1027
Úterý, 14 květen 2013 Oznámení - Zahájení záchranných prací na Starém Svìtlovì 1274
Úterý, 14 květen 2013 Oznámení - vydání studie "Hradisko na Brdì" (Archeologie Moravy a Slezska, roèník 2012) 1241
Pondělí, 13 květen 2013 Pozvánka - Královnièky (obnovení starého zvyku), 18.5.2013 1341
Pondělí, 29 duben 2013 Oznámení o pøerušení dodávky elektrické energie (7.5.2013, 11:00 - 13:00) 1101
Pondělí, 29 duben 2013 Pozvánka - Mše svatá za pracovníky ve zdravotnictví, 19.5.2013, 14:30, Provodov 1341
Čtvrtek, 25 duben 2013 Sbìr starého papíru a železa v Provodovì, 30.4.-5.5.2013 1021
Čtvrtek, 25 duben 2013 Pozvánka na XIX. Hasièskou pou v Provodovì 1483
Středa, 24 duben 2013 Oznámení - Odjezd autobusu na hasièskou pou na Sv. Hostýn, 27.4.2013 1187
Úterý, 16 duben 2013 Pozvánka - Divadelní pøedstavení ProLiDi - Sojsinka, 20.4.2013, 17:00, kulturní dùm Bøezùvky 1108
Úterý, 16 duben 2013 Pozvánka - Pøátelské posezení seniorù, 20.4.2013, 15:00 KD Provodov 1293
Úterý, 09 duben 2013 Výzva - Redakèní rada Provodovských novin 1128
Úterý, 09 duben 2013 Pozvánka - Brigáda na úklid okolí obce Provodov, 20.4.2013, 8:00 (u køíže na Nivách) 1191
Pondělí, 25 březen 2013 Svoz nebezpeèného odpadu v Provodovì, 24.4.2013 1008
Pondělí, 18 březen 2013 Pozvánka - Chození s létéèkem, 24.3.2013 988
Čtvrtek, 14 březen 2013 Pozvánka - Vynášení Maøeny, 17.3.2013 657
Čtvrtek, 14 březen 2013 Provodovská trnka 2013 - vyhodnocení a podìkování 466
Čtvrtek, 14 březen 2013 Velkoplošná deratizace obce Provodov 2013 508
Pondělí, 18 únor 2013 Pozvánka - Provodovská trnka 2013 3794
Sobota, 02 únor 2013 Pozvánka - Konèiny 9.2.2013, KD Provodov 4525
Středa, 30 leden 2013 Pozvánka - Folklórní ples, 2.2.2013, 19:30, KD Provodov 1563
Úterý, 29 leden 2013 Oznámení o pøerušení dodávky elektrické energie (20.2.2013, 8:30 - 13:30) 1697
Sobota, 26 leden 2013 Výsledky - Volba Prezidenta ÈR konaná dne 11. – 12.1.2013 a 25. - 26.1.2013, obec Provodov 941
Středa, 16 leden 2013 Dojezd sbìru komunálního odpadu v obci Provodov, 17.1.2013 633
Pondělí, 14 leden 2013 Pozvánka - Karneval pro dìti (zmìna termínu) 782
Čtvrtek, 10 leden 2013 Pozvánka - Koncert Hradišan, kostel Panny Marie Snìžné Provodov (Malenisko), 19.1.2013, 15:00 1184
Čtvrtek, 10 leden 2013 Tøíkrálová sbírka 2013 v Provodovì - vyhodnocení a podìkování 812
Neděle, 23 prosinec 2012 PF 2013 475
Neděle, 23 prosinec 2012 PF 2013 Leluja 655
Pondělí, 17 prosinec 2012 Pozvánka - Vánoèní besídka ZUŠ Morava, 18.12.2012, ZŠ Provodov 497
Pondělí, 17 prosinec 2012 Pozvánka - Vánoèní pastýøská hra, FS Leluja 682
Pondělí, 03 prosinec 2012 Pozvánka - malé divadelní pøedstavení "Pøišel k nám Mikuláš", 9.12.2012, kostel na Malenisku 535
Pondělí, 26 listopad 2012 Pozvánka - Provodovský jarmark 2012 1489
Čtvrtek, 22 listopad 2012 Nabídka - Návštìva Mikuláše v Provodovì, 5.12.2012 1147
Pondělí, 19 listopad 2012 Pozvánka - Beseda u cimbálu, 1.12.2012, KD Provodov 1340
Pondělí, 19 listopad 2012 Pozvánka - Tradièní Kateøinská zábava, 24.11.2012, 19:30, KZ Bøezùvky 452
Pondělí, 12 listopad 2012 Pozvánka - Tradièní hodová zábava, 17.11.2012, 20:00, KD Provodov 1506
Čtvrtek, 08 listopad 2012 Pozvánka - Tradièní vodìní berana v Provodovì 762
Středa, 07 listopad 2012 Pozvánka - Lampiónový prùvod 606
Středa, 24 říjen 2012 Poplatky - vodné + stoèné 1105
Středa, 24 říjen 2012 Oznámení - MUDr.Pochylý 300
Pondělí, 22 říjen 2012 Dotace Zlínského kraje pro provodovský sbor dobrovolných hasièù 555
Pondělí, 22 říjen 2012 Výsledky - Volby do Senátu Parlamentu ÈR konané dne 12. – 13.10.2012 a 19.-20.10,2012 obec Provodov 534
Středa, 17 říjen 2012 Pozvánka - Drakiáda 20.10.2012, 14:00 618
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Následující > Konec >>
Výsledky 301 - 350 z 643
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru