Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Aktuality
Aktuality
Datum Jméno položky Shlédnutí
Úterý, 29 duben 2014 Pozvánka - Spoloèné vystúpenie folklórnych súborov VINIÈIAR (pri ZUŠ Sobrance) a LELUJA (Provodov), 1270
Čtvrtek, 17 duben 2014 Pozvánka - Velikonoce na Valašsku 19.-21.4.2014 (vystoupení folklorního souboru Leluja) 987
Pondělí, 07 duben 2014 Sběr starého papíru a železa v Provodově, 9. - 13.4.2014 781
Úterý, 25 březen 2014 Pozvánka - Brigáda - Jarní úklid okolí obce Provodov, 5.4.2014, 8:00 1786
Pondělí, 24 březen 2014 Provodovská trnka 2014 - vyhodnocení a podìkování 1156
Pondělí, 24 únor 2014 Pozvánka - Konèiny 1.3.2014, KD Provodov 1103
Středa, 12 únor 2014 Pozvánka - Luhaèovická zabijaèka, 15.3.2014, 10:00, hráz Luhaèovické pøehrady 1109
Středa, 05 únor 2014 Pozvánka - Provodovská trnka 2014 1380
Úterý, 28 leden 2014 Pozvánka - Dìtský karneval, 22.2.2014, 15:00, KD Provodov 1242
Úterý, 28 leden 2014 Pozvánka - 2. Folklorní ples, 8.2.2014, 19:30, KD Provodov 1062
Pondělí, 13 leden 2014 Výsledky - Doplòovací volby do Senátu Parlamentu Èeské republiky v Provodovì (1. a 2. kolo) 1172
Středa, 08 leden 2014 Tøíkrálová sbírka 2014 v Provodovì - vyhodnocení a podìkování 1159
Úterý, 31 prosinec 2013 PF 2014 932
Sobota, 21 prosinec 2013 Pozvánka - Pøedsilvestrovská taneèní zábava - Túfaranka, 28.12.2013, KD Bøezùvky 7362
Sobota, 21 prosinec 2013 Pozvánka - Koncert Hradišan s Jiøím Pavlicou, 12.1.2014, kostel P. Marie Snìžné, 14:00 - VYPRODÁNO! 2954
Středa, 11 prosinec 2013 Pozvánka - Vánoèní besídka ZUŠ Morava, Provodov 16.12.2013, 16:30 7645
Úterý, 26 listopad 2013 Pozvánka - Provodovský jarmark, 30.11.2013, 16:00 1076
Pátek, 15 listopad 2013 Pozvánka - Výroèní koncert k 5 letùm souboru Leluja, 23.11.2013, 17:00, KD Provodov 1349
Čtvrtek, 07 listopad 2013 Pozvánka - Tradièní vodìní berana s Hodovou zábavou, 9.11.2013, KD Provodov 1092
Sobota, 26 říjen 2013 Výsledky - Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky v Provodovì 1232
Čtvrtek, 24 říjen 2013 Podìkování - Výtìžek za sbìr železa a papíru, jaro a podzim 2013 1003
Středa, 16 říjen 2013 Kompostování domácností v obci Provodov, Luhaèovské Zálesí kompostuje - 3. etapa 1002
Úterý, 15 říjen 2013 Svoz nebezpeèného odpadu v Provodovì, 16.10.2013 887
Úterý, 15 říjen 2013 Výzva k odbìru kompostérù - Luhaèovské Zálesí kompostuje - 2. etapa 968
Pondělí, 14 říjen 2013 Pozvánka - Lampiónový prùvod 955
Pátek, 04 říjen 2013 Pozvánka - Slavnostní koncert k výroèí 10 let ZUŠ Morava, 11.10.2013, 17:30, Velké kino Zlín 1070
Středa, 25 září 2013 Pozvánka - Drakiáda 28.9.2013, 14:30 1030
Úterý, 24 září 2013 Oznámení - Pìstitelská pálenice Bøezùvky 961
Úterý, 17 září 2013 Sbìr starého papíru a železa v Provodovì, 25.-29.9.2013 957
Pátek, 23 srpen 2013 Nabídka - Taneèní kurzy 2013, KD Provodov 1143
Pondělí, 19 srpen 2013 Pozvánka - nedìlní mše svatá a žehnání aktovek, 1.9.2013, 10:15 1110
Středa, 31 červenec 2013 Pozvánka - 5. roèník Memoriál Honzíka Kubelky, fotbalový turnaj mladších žákù 1157
Pondělí, 29 červenec 2013 Informace k aktuálnímu stavu pitné vody v obci Provodov 1216
Čtvrtek, 25 červenec 2013 Pozvánka - Keltský den Provodov 2013 2748
Čtvrtek, 11 červenec 2013 Pozvánka - HOREM DOLEM 2013 (hudební festival Provodov) 5504
Čtvrtek, 11 červenec 2013 Pozvánka na soutìž 7. roèník Memoriál Aloise Vítka 1068
Čtvrtek, 11 červenec 2013 Pozvánka na soutìž VII. roèník O pohár starosty obce Provodov 1203
Úterý, 02 červenec 2013 Odpoèty vodomìrù v obci Provodov 943
Pondělí, 01 červenec 2013 Nabídka - Peèovatelská služba - Alena Slintáková 1543
Pondělí, 01 červenec 2013 Pozvánka - Pøednáška o souèasném výzkumu a opravách hradu Starý Svìtlov, 6.7.2013, 18:00,KD Provodov 1126
Pátek, 21 červen 2013 Odpoèty elektrické energie v obci Provodov, 24.-26.6.2013 1022
Pondělí, 17 červen 2013 Pozvánka - Pøedprázdninový koncert ZUŠ Morava, 25.6.2013, 16:30, Hostinec Malenisko 1022
Pondělí, 17 červen 2013 Dotace Zlínského kraje pro provodovský sbor dobrovolných hasièù 2013 1340
Středa, 12 červen 2013 Pozvánka - finále okresního pøeboru dorostu, 14.6.2013, 18:00, høištì Provodov 1408
Pátek, 07 červen 2013 Návštìva obce Provodov-Šonov (okres Náchod) pøi pøíležitosti výroèí 800 let od první písemné zmínky 1970
Čtvrtek, 30 květen 2013 Pozvánka - Dìtský den, 8.6.2013, Provodov - Areál mládí 1636
Úterý, 28 květen 2013 ZUŠ Morava - Zápis na školní rok 2013/2014 v Provodovì 1008
Úterý, 14 květen 2013 Oznámení - Zahájení záchranných prací na Starém Svìtlovì 1260
Úterý, 14 květen 2013 Oznámení - vydání studie "Hradisko na Brdì" (Archeologie Moravy a Slezska, roèník 2012) 1227
Pondělí, 13 květen 2013 Pozvánka - Královnièky (obnovení starého zvyku), 18.5.2013 1315
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Následující > Konec >>
Výsledky 251 - 300 z 633
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru