Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Aktuality
Aktuality
Datum Jméno položky Shlédnutí
Úterý, 15 říjen 2013 Svoz nebezpeèného odpadu v Provodovì, 16.10.2013 841
Úterý, 15 říjen 2013 Výzva k odbìru kompostérù - Luhaèovské Zálesí kompostuje - 2. etapa 921
Pondělí, 14 říjen 2013 Pozvánka - Lampiónový prùvod 917
Pátek, 04 říjen 2013 Pozvánka - Slavnostní koncert k výroèí 10 let ZUŠ Morava, 11.10.2013, 17:30, Velké kino Zlín 1025
Středa, 25 září 2013 Pozvánka - Drakiáda 28.9.2013, 14:30 987
Úterý, 24 září 2013 Oznámení - Pìstitelská pálenice Bøezùvky 920
Úterý, 17 září 2013 Sbìr starého papíru a železa v Provodovì, 25.-29.9.2013 911
Pátek, 23 srpen 2013 Nabídka - Taneèní kurzy 2013, KD Provodov 1103
Pondělí, 19 srpen 2013 Pozvánka - nedìlní mše svatá a žehnání aktovek, 1.9.2013, 10:15 1043
Středa, 31 červenec 2013 Pozvánka - 5. roèník Memoriál Honzíka Kubelky, fotbalový turnaj mladších žákù 1111
Pondělí, 29 červenec 2013 Informace k aktuálnímu stavu pitné vody v obci Provodov 1168
Čtvrtek, 25 červenec 2013 Pozvánka - Keltský den Provodov 2013 2711
Čtvrtek, 11 červenec 2013 Pozvánka - HOREM DOLEM 2013 (hudební festival Provodov) 5397
Čtvrtek, 11 červenec 2013 Pozvánka na soutìž VII. roèník O pohár starosty obce Provodov 1158
Čtvrtek, 11 červenec 2013 Pozvánka na soutìž 7. roèník Memoriál Aloise Vítka 1024
Úterý, 02 červenec 2013 Odpoèty vodomìrù v obci Provodov 899
Pondělí, 01 červenec 2013 Nabídka - Peèovatelská služba - Alena Slintáková 1496
Pondělí, 01 červenec 2013 Pozvánka - Pøednáška o souèasném výzkumu a opravách hradu Starý Svìtlov, 6.7.2013, 18:00,KD Provodov 1080
Pátek, 21 červen 2013 Odpoèty elektrické energie v obci Provodov, 24.-26.6.2013 979
Pondělí, 17 červen 2013 Pozvánka - Pøedprázdninový koncert ZUŠ Morava, 25.6.2013, 16:30, Hostinec Malenisko 977
Pondělí, 17 červen 2013 Dotace Zlínského kraje pro provodovský sbor dobrovolných hasièù 2013 1300
Středa, 12 červen 2013 Pozvánka - finále okresního pøeboru dorostu, 14.6.2013, 18:00, høištì Provodov 1362
Pátek, 07 červen 2013 Návštìva obce Provodov-Šonov (okres Náchod) pøi pøíležitosti výroèí 800 let od první písemné zmínky 1922
Čtvrtek, 30 květen 2013 Pozvánka - Dìtský den, 8.6.2013, Provodov - Areál mládí 1558
Úterý, 28 květen 2013 ZUŠ Morava - Zápis na školní rok 2013/2014 v Provodovì 965
Úterý, 14 květen 2013 Oznámení - Zahájení záchranných prací na Starém Svìtlovì 1223
Úterý, 14 květen 2013 Oznámení - vydání studie "Hradisko na Brdì" (Archeologie Moravy a Slezska, roèník 2012) 1172
Pondělí, 13 květen 2013 Pozvánka - Královnièky (obnovení starého zvyku), 18.5.2013 1246
Pondělí, 29 duben 2013 Oznámení o pøerušení dodávky elektrické energie (7.5.2013, 11:00 - 13:00) 1035
Pondělí, 29 duben 2013 Pozvánka - Mše svatá za pracovníky ve zdravotnictví, 19.5.2013, 14:30, Provodov 1239
Čtvrtek, 25 duben 2013 Pozvánka na XIX. Hasièskou pou v Provodovì 1366
Čtvrtek, 25 duben 2013 Sbìr starého papíru a železa v Provodovì, 30.4.-5.5.2013 960
Středa, 24 duben 2013 Oznámení - Odjezd autobusu na hasièskou pou na Sv. Hostýn, 27.4.2013 1120
Úterý, 16 duben 2013 Pozvánka - Pøátelské posezení seniorù, 20.4.2013, 15:00 KD Provodov 1192
Úterý, 16 duben 2013 Pozvánka - Divadelní pøedstavení ProLiDi - Sojsinka, 20.4.2013, 17:00, kulturní dùm Bøezùvky 1042
Úterý, 09 duben 2013 Výzva - Redakèní rada Provodovských novin 1065
Úterý, 09 duben 2013 Pozvánka - Brigáda na úklid okolí obce Provodov, 20.4.2013, 8:00 (u køíže na Nivách) 1111
Pondělí, 25 březen 2013 Svoz nebezpeèného odpadu v Provodovì, 24.4.2013 949
Pondělí, 18 březen 2013 Pozvánka - Chození s létéèkem, 24.3.2013 927
Čtvrtek, 14 březen 2013 Pozvánka - Vynášení Maøeny, 17.3.2013 595
Čtvrtek, 14 březen 2013 Provodovská trnka 2013 - vyhodnocení a podìkování 446
Čtvrtek, 14 březen 2013 Velkoplošná deratizace obce Provodov 2013 458
Pondělí, 18 únor 2013 Pozvánka - Provodovská trnka 2013 3675
Sobota, 02 únor 2013 Pozvánka - Konèiny 9.2.2013, KD Provodov 4474
Středa, 30 leden 2013 Pozvánka - Folklórní ples, 2.2.2013, 19:30, KD Provodov 1459
Úterý, 29 leden 2013 Oznámení o pøerušení dodávky elektrické energie (20.2.2013, 8:30 - 13:30) 1647
Sobota, 26 leden 2013 Výsledky - Volba Prezidenta ÈR konaná dne 11. – 12.1.2013 a 25. - 26.1.2013, obec Provodov 894
Středa, 16 leden 2013 Dojezd sbìru komunálního odpadu v obci Provodov, 17.1.2013 586
Pondělí, 14 leden 2013 Pozvánka - Karneval pro dìti (zmìna termínu) 723
Čtvrtek, 10 leden 2013 Pozvánka - Koncert Hradišan, kostel Panny Marie Snìžné Provodov (Malenisko), 19.1.2013, 15:00 1125
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Následující > Konec >>
Výsledky 251 - 300 z 611
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru