Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Aktuality
Aktuality
Datum Jméno položky Shlédnutí
Pondělí, 01 červenec 2013 Pozvánka - Pøednáška o souèasném výzkumu a opravách hradu Starý Svìtlov, 6.7.2013, 18:00,KD Provodov 1024
Pátek, 21 červen 2013 Odpoèty elektrické energie v obci Provodov, 24.-26.6.2013 917
Pondělí, 17 červen 2013 Pozvánka - Pøedprázdninový koncert ZUŠ Morava, 25.6.2013, 16:30, Hostinec Malenisko 921
Pondělí, 17 červen 2013 Dotace Zlínského kraje pro provodovský sbor dobrovolných hasièù 2013 1243
Středa, 12 červen 2013 Pozvánka - finále okresního pøeboru dorostu, 14.6.2013, 18:00, høištì Provodov 1306
Pátek, 07 červen 2013 Návštìva obce Provodov-Šonov (okres Náchod) pøi pøíležitosti výroèí 800 let od první písemné zmínky 1857
Čtvrtek, 30 květen 2013 Pozvánka - Dìtský den, 8.6.2013, Provodov - Areál mládí 1480
Úterý, 28 květen 2013 ZUŠ Morava - Zápis na školní rok 2013/2014 v Provodovì 910
Úterý, 14 květen 2013 Oznámení - Zahájení záchranných prací na Starém Svìtlovì 1172
Úterý, 14 květen 2013 Oznámení - vydání studie "Hradisko na Brdì" (Archeologie Moravy a Slezska, roèník 2012) 1112
Pondělí, 13 květen 2013 Pozvánka - Královnièky (obnovení starého zvyku), 18.5.2013 1182
Pondělí, 29 duben 2013 Oznámení o pøerušení dodávky elektrické energie (7.5.2013, 11:00 - 13:00) 976
Pondělí, 29 duben 2013 Pozvánka - Mše svatá za pracovníky ve zdravotnictví, 19.5.2013, 14:30, Provodov 1175
Čtvrtek, 25 duben 2013 Sbìr starého papíru a železa v Provodovì, 30.4.-5.5.2013 906
Čtvrtek, 25 duben 2013 Pozvánka na XIX. Hasièskou pou v Provodovì 1300
Středa, 24 duben 2013 Oznámení - Odjezd autobusu na hasièskou pou na Sv. Hostýn, 27.4.2013 1064
Úterý, 16 duben 2013 Pozvánka - Pøátelské posezení seniorù, 20.4.2013, 15:00 KD Provodov 1128
Úterý, 16 duben 2013 Pozvánka - Divadelní pøedstavení ProLiDi - Sojsinka, 20.4.2013, 17:00, kulturní dùm Bøezùvky 986
Úterý, 09 duben 2013 Výzva - Redakèní rada Provodovských novin 1015
Úterý, 09 duben 2013 Pozvánka - Brigáda na úklid okolí obce Provodov, 20.4.2013, 8:00 (u køíže na Nivách) 1059
Pondělí, 25 březen 2013 Svoz nebezpeèného odpadu v Provodovì, 24.4.2013 897
Pondělí, 18 březen 2013 Pozvánka - Chození s létéèkem, 24.3.2013 902
Čtvrtek, 14 březen 2013 Pozvánka - Vynášení Maøeny, 17.3.2013 566
Čtvrtek, 14 březen 2013 Velkoplošná deratizace obce Provodov 2013 432
Čtvrtek, 14 březen 2013 Provodovská trnka 2013 - vyhodnocení a podìkování 434
Pondělí, 18 únor 2013 Pozvánka - Provodovská trnka 2013 3606
Sobota, 02 únor 2013 Pozvánka - Konèiny 9.2.2013, KD Provodov 4441
Středa, 30 leden 2013 Pozvánka - Folklórní ples, 2.2.2013, 19:30, KD Provodov 1416
Úterý, 29 leden 2013 Oznámení o pøerušení dodávky elektrické energie (20.2.2013, 8:30 - 13:30) 1620
Sobota, 26 leden 2013 Výsledky - Volba Prezidenta ÈR konaná dne 11. – 12.1.2013 a 25. - 26.1.2013, obec Provodov 864
Středa, 16 leden 2013 Dojezd sbìru komunálního odpadu v obci Provodov, 17.1.2013 555
Pondělí, 14 leden 2013 Pozvánka - Karneval pro dìti (zmìna termínu) 695
Čtvrtek, 10 leden 2013 Pozvánka - Koncert Hradišan, kostel Panny Marie Snìžné Provodov (Malenisko), 19.1.2013, 15:00 1097
Čtvrtek, 10 leden 2013 Tøíkrálová sbírka 2013 v Provodovì - vyhodnocení a podìkování 706
Neděle, 23 prosinec 2012 PF 2013 418
Neděle, 23 prosinec 2012 PF 2013 Leluja 583
Pondělí, 17 prosinec 2012 Pozvánka - Vánoèní besídka ZUŠ Morava, 18.12.2012, ZŠ Provodov 423
Pondělí, 17 prosinec 2012 Pozvánka - Vánoèní pastýøská hra, FS Leluja 650
Pondělí, 03 prosinec 2012 Pozvánka - malé divadelní pøedstavení "Pøišel k nám Mikuláš", 9.12.2012, kostel na Malenisku 464
Pondělí, 26 listopad 2012 Pozvánka - Provodovský jarmark 2012 1324
Čtvrtek, 22 listopad 2012 Nabídka - Návštìva Mikuláše v Provodovì, 5.12.2012 1017
Pondělí, 19 listopad 2012 Pozvánka - Beseda u cimbálu, 1.12.2012, KD Provodov 1176
Pondělí, 19 listopad 2012 Pozvánka - Tradièní Kateøinská zábava, 24.11.2012, 19:30, KZ Bøezùvky 409
Pondělí, 12 listopad 2012 Pozvánka - Tradièní hodová zábava, 17.11.2012, 20:00, KD Provodov 1329
Čtvrtek, 08 listopad 2012 Pozvánka - Tradièní vodìní berana v Provodovì 665
Středa, 07 listopad 2012 Pozvánka - Lampiónový prùvod 516
Středa, 24 říjen 2012 Poplatky - vodné + stoèné 965
Středa, 24 říjen 2012 Oznámení - MUDr.Pochylý 273
Pondělí, 22 říjen 2012 Dotace Zlínského kraje pro provodovský sbor dobrovolných hasièù 515
Pondělí, 22 říjen 2012 Výsledky - Volby do Senátu Parlamentu ÈR konané dne 12. – 13.10.2012 a 19.-20.10,2012 obec Provodov 508
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Následující > Konec >>
Výsledky 251 - 300 z 594
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru