Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Aktuality
Aktuality
Datum Jméno položky Shlédnutí
Úterý, 11 listopad 2014 Pozvánka - Provodovské hody 15.-16.11.2014 987
Pátek, 07 listopad 2014 Svoz nebezpeèného odpadu v Provodovì, 26.11.2014 1301
Čtvrtek, 06 listopad 2014 Pozvánka - Hnutí modlitby matek - Spoleèná modlitba za dìti, 14.11.2014, 17:30, kostel Malenisko 966
Úterý, 04 listopad 2014 Pozvánka - Pochod svìtlušek, 7.11.2014, 17:00, sraz u školy 912
Pátek, 31 říjen 2014 Pozvánka - Slavnostní otevøení sbìrného dvora v Provodovì, 5.11.2014, 16:00 (areál ÈOV) 1537
Neděle, 12 říjen 2014 Výsledky voleb do zastupitelstva Obce Provodov 10.10. - 11.10.2014 2020
Středa, 08 říjen 2014 Pozvánka - Divadelní pøedstavení ProLiDi - Takové malé referendum 1127
Úterý, 30 září 2014 Pozvánka - Drakiáda 5.10.2014, 14:30 1075
Úterý, 30 září 2014 Sbìr starého papíru a železa v Provodovì, 8. - 12.10.2014 883
Úterý, 30 září 2014 Oznámení o pøerušení dodávky elektrické energie (10.10.2014, 7:30 - 14:30) (14.10.2014, 8:00 - 15:30 1583
Pondělí, 22 září 2014 Pozvánka - Svatováclavský varhanní koncert, kostel Panny Marie Snìžné, 28.9.2014, 15:30 998
Středa, 03 září 2014 Oznámení - Pìstitelská pálenice Bøezùvky 1214
Středa, 03 září 2014 Komunální volby Provodov 2014 - Kandidátní listina "TOP 09 s podporou NK" 1468
Středa, 03 září 2014 Komunální volby Provodov 2014 - Kandidátní listina "SPORTOVCI" 1498
Středa, 03 září 2014 Komunální volby Provodov 2014 - Kandidátní listina "PROVODOVJANI" 2718
Středa, 03 září 2014 Komunální volby Provodov 2014 - Kandidátní listina "Køesanská a demokratická unie - Ès. str. lid." 1209
Středa, 13 srpen 2014 Letní kino Provodov 2014 3117
Středa, 13 srpen 2014 Pozvánka - HOREM DOLEM 2014 (hudební festival Provodov) 3586
Pondělí, 21 červenec 2014 Pozvánka - Anenská pou do Pozlovic, nedìle 27.7.2014, 10:00 1060
Úterý, 15 červenec 2014 Pozvánka - Keltský den Provodov 2014 1690
Středa, 18 červen 2014 Pozvánka - 6. roèník Memoriál Honzíka Kubelky, fotbalový turnaj mladších žákù, 22.6.2014 968
Úterý, 17 červen 2014 Pozvánka - Dìtský den, 28.6.2014, Provodov - Areál mládí 1028
Úterý, 17 červen 2014 Pozvánka - Hore Provodovem, 20.-22.6.2014 1093
Pátek, 13 červen 2014 Pozvánka na soutìž 8. roèník Memoriál Aloise Vítka 937
Pátek, 13 červen 2014 Pozvánka na soutìž VIII. roèník O pohár starosty obce Provodov 952
Pondělí, 09 červen 2014 Pozvánka - Farní táborák, 14.6.2014, 18:00, fara Malenisko 931
Čtvrtek, 05 červen 2014 Uzavírka komunikace III/49025, 8.6.2014 (nedìle) 7:00 - 18:00 (Ludkovice - Øetechov) 970
Čtvrtek, 05 červen 2014 Oznámení o pøerušení dodávky elektrické energie (23.6.2014, 11:00 - 13:00) 846
Čtvrtek, 05 červen 2014 Svoz nebezpeèného odpadu v Provodovì, 25.6.2014 871
Úterý, 03 červen 2014 Pozvánka - Hledání studánek, 14.6.2014, 9:00, Bøezùvky 814
Úterý, 03 červen 2014 Pozvánka - Pohádkový les, 7.6.2014, 14:00, Bøezùvky 956
Pondělí, 02 červen 2014 Pozvánka - Finále O pohár hejtmana Zlínského kraje, støeda 11.6.2014, 17:00, stadion Zlín-Letná 871
Úterý, 20 květen 2014 Oznámení o pøerušení dodávky elektrické energie (26.5.2014, 9:00 - 11:00. 11:00 - 13:00) 1364
Pátek, 16 květen 2014 Pozvánka - Noc kostelù 2014 - kostel Panny Marie Snìžné Provodov (Malenisko) 1057
Pondělí, 12 květen 2014 Oznámení - Oèkování psù 13.5.2014, 17:00 814
Neděle, 11 květen 2014 Prezentace - Pozemkový úøad (Zlín) - Komplexní pozemkové úpravy katastru obce Provodov 938
Středa, 07 květen 2014 Podìkování - Výtìžek za jarní sbìr železa a papíru, 2014 986
Středa, 30 duben 2014 Pozvánka - Benefièní koncert pro "Handicap(?)" Zlín, 19.6.2014, 19:00, Kongresové centrum 911
Středa, 30 duben 2014 Pozvánka - Mše svatá za pracovníky ve zdravotnictví, 18.5.2014, 14:30, Provodov 7584
Středa, 30 duben 2014 Pozvánka na XX. Hasièskou pou v Provodovì, 4.5.2014 946
Úterý, 29 duben 2014 Pozvánka - Spoloèné vystúpenie folklórnych súborov VINIÈIAR (pri ZUŠ Sobrance) a LELUJA (Provodov), 1257
Čtvrtek, 17 duben 2014 Pozvánka - Velikonoce na Valašsku 19.-21.4.2014 (vystoupení folklorního souboru Leluja) 977
Pondělí, 07 duben 2014 Sběr starého papíru a železa v Provodově, 9. - 13.4.2014 771
Úterý, 25 březen 2014 Pozvánka - Brigáda - Jarní úklid okolí obce Provodov, 5.4.2014, 8:00 1775
Pondělí, 24 březen 2014 Provodovská trnka 2014 - vyhodnocení a podìkování 1147
Pondělí, 24 únor 2014 Pozvánka - Konèiny 1.3.2014, KD Provodov 1090
Středa, 12 únor 2014 Pozvánka - Luhaèovická zabijaèka, 15.3.2014, 10:00, hráz Luhaèovické pøehrady 1099
Středa, 05 únor 2014 Pozvánka - Provodovská trnka 2014 1367
Úterý, 28 leden 2014 Pozvánka - Dìtský karneval, 22.2.2014, 15:00, KD Provodov 1226
Úterý, 28 leden 2014 Pozvánka - 2. Folklorní ples, 8.2.2014, 19:30, KD Provodov 1054
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Následující > Konec >>
Výsledky 201 - 250 z 623
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru