Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Aktuality
Aktuality
Datum Jméno položky Shlédnutí
Středa, 25 březen 2015 Pozvánka - Léteèko, 29.3.2015 854
Úterý, 24 březen 2015 Pozvánka - II. semináø - Architekt Jože Pleèník v Praze, 28.3.2015, 17:00, Malenisko 782
Čtvrtek, 19 březen 2015 Pozvánka - Vynášení Maøeny, 22.3.2015 852
Čtvrtek, 19 březen 2015 Jarní kino Provodov 2015 1029
Pátek, 27 únor 2015 Pozvánka - Úvodní semináø - Architekt Jože Pleèník - život a dílo, 28.2.2015, 16:00, Malenisko 808
Pondělí, 23 únor 2015 Oznámení o pøerušení dodávky elektrické energie (3.3., 5.3. a 18.3.2015, 7:30 - 15:30) 881
Středa, 04 únor 2015 Pozvánka - Provodovská trnka 2015, 7.3.2015, 16:00, KD Provodov 920
Středa, 28 leden 2015 Pozvánka - Konèinový prùvod + Muzikanstký ples, 14.2.2015, 12:30 + 19:30 952
Středa, 21 leden 2015 Pozvánka - Dìtský karneval, 8.2.2015, 15:00, KD Provodov 810
Středa, 21 leden 2015 Nabídka - Rozvoj dalšího vzdìlávání obyvatel na venkovì v Moravskoslezském a Zlínském kraji 864
Úterý, 20 leden 2015 Pozvánka - 3. folklorní ples, 24.1.2015, 18:00, KD Provodov 981
Čtvrtek, 15 leden 2015 Tøíkrálová sbírka 2015 v Provodovì - vyhodnocení a podìkování 999
Pondělí, 29 prosinec 2014 Pozvánka - Provodovjané ve svìtì, 3.1.2015, 14:30, hostinec na Malenisku 1090
Středa, 24 prosinec 2014 PF 2015 882
Pondělí, 08 prosinec 2014 Pozvánka - Koncert Hradišan s Jiøím Pavlicou, 11.1.2015, kostel P. Marie Snìžné, 14:00 - VYPRODÁNO 2026
Středa, 03 prosinec 2014 Pozvánka - divadelní pøedstavení "TV Sión", 28.12.2014, 11:15, kostel Panny Marie Snìžné Provodov 1018
Úterý, 02 prosinec 2014 Pozvánka - Besídka žákù Kláry Míèové a Marie Humpolové, 8.12.2014, 16:30, ZŠ Provodov 1067
Čtvrtek, 27 listopad 2014 Nabídka - Návštìva Mikuláše v Provodovì, 5.12.2014 1886
Pondělí, 24 listopad 2014 Pozvánka - Provodovský jarmark, 29.11.2014, 16:00 náves pøed ZŠ Provodov 1549
Středa, 19 listopad 2014 Podìkování - Výtìžek za podzimní sbìr železa a papíru, 2014 909
Úterý, 11 listopad 2014 Pozvánka - Provodovské hody 15.-16.11.2014 1015
Pátek, 07 listopad 2014 Svoz nebezpeèného odpadu v Provodovì, 26.11.2014 1367
Čtvrtek, 06 listopad 2014 Pozvánka - Hnutí modlitby matek - Spoleèná modlitba za dìti, 14.11.2014, 17:30, kostel Malenisko 999
Úterý, 04 listopad 2014 Pozvánka - Pochod svìtlušek, 7.11.2014, 17:00, sraz u školy 959
Pátek, 31 říjen 2014 Pozvánka - Slavnostní otevøení sbìrného dvora v Provodovì, 5.11.2014, 16:00 (areál ÈOV) 1572
Neděle, 12 říjen 2014 Výsledky voleb do zastupitelstva Obce Provodov 10.10. - 11.10.2014 2065
Středa, 08 říjen 2014 Pozvánka - Divadelní pøedstavení ProLiDi - Takové malé referendum 1181
Úterý, 30 září 2014 Pozvánka - Drakiáda 5.10.2014, 14:30 1112
Úterý, 30 září 2014 Sbìr starého papíru a železa v Provodovì, 8. - 12.10.2014 917
Úterý, 30 září 2014 Oznámení o pøerušení dodávky elektrické energie (10.10.2014, 7:30 - 14:30) (14.10.2014, 8:00 - 15:30 1639
Pondělí, 22 září 2014 Pozvánka - Svatováclavský varhanní koncert, kostel Panny Marie Snìžné, 28.9.2014, 15:30 1046
Středa, 03 září 2014 Oznámení - Pìstitelská pálenice Bøezùvky 1255
Středa, 03 září 2014 Komunální volby Provodov 2014 - Kandidátní listina "TOP 09 s podporou NK" 1510
Středa, 03 září 2014 Komunální volby Provodov 2014 - Kandidátní listina "SPORTOVCI" 1536
Středa, 03 září 2014 Komunální volby Provodov 2014 - Kandidátní listina "PROVODOVJANI" 2766
Středa, 03 září 2014 Komunální volby Provodov 2014 - Kandidátní listina "Køesanská a demokratická unie - Ès. str. lid." 1276
Středa, 13 srpen 2014 Letní kino Provodov 2014 3173
Středa, 13 srpen 2014 Pozvánka - HOREM DOLEM 2014 (hudební festival Provodov) 3675
Pondělí, 21 červenec 2014 Pozvánka - Anenská pou do Pozlovic, nedìle 27.7.2014, 10:00 1103
Úterý, 15 červenec 2014 Pozvánka - Keltský den Provodov 2014 1718
Středa, 18 červen 2014 Pozvánka - 6. roèník Memoriál Honzíka Kubelky, fotbalový turnaj mladších žákù, 22.6.2014 996
Úterý, 17 červen 2014 Pozvánka - Dìtský den, 28.6.2014, Provodov - Areál mládí 1059
Úterý, 17 červen 2014 Pozvánka - Hore Provodovem, 20.-22.6.2014 1128
Pátek, 13 červen 2014 Pozvánka na soutìž 8. roèník Memoriál Aloise Vítka 975
Pátek, 13 červen 2014 Pozvánka na soutìž VIII. roèník O pohár starosty obce Provodov 992
Pondělí, 09 červen 2014 Pozvánka - Farní táborák, 14.6.2014, 18:00, fara Malenisko 971
Čtvrtek, 05 červen 2014 Uzavírka komunikace III/49025, 8.6.2014 (nedìle) 7:00 - 18:00 (Ludkovice - Øetechov) 1005
Čtvrtek, 05 červen 2014 Oznámení o pøerušení dodávky elektrické energie (23.6.2014, 11:00 - 13:00) 888
Čtvrtek, 05 červen 2014 Svoz nebezpeèného odpadu v Provodovì, 25.6.2014 904
Úterý, 03 červen 2014 Pozvánka - Hledání studánek, 14.6.2014, 9:00, Bøezùvky 848
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Následující > Konec >>
Výsledky 201 - 250 z 643
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru