Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Aktuality
Aktuality
Datum Jméno položky Shlédnutí
Pátek, 14 srpen 2015 Pozvánka - Veøejné projednání místního a pomístního názvosloví, 19.8.2015, 18:00, KD Provodov 769
Sobota, 01 srpen 2015 Pozvánka - Letní kino Provodov 2015 1239
Úterý, 21 červenec 2015 Pozvánka - Keltský den Provodov 2015 1805
Čtvrtek, 16 červenec 2015 Oznámení o pøerušení dodávky elektrické energie (30.7.2015, 7:30 - 15:30) 756
Pondělí, 22 červen 2015 Pozvánka - Pohárové soutìže v požárních útocích, 27.6.2015 872
Neděle, 14 červen 2015 Oznámení - Provodov vysílá s Èeským rozhlasem Brno, 15.6.2015 1001
Pondělí, 08 červen 2015 Pozvánka - Farní táborák, sobota 20.6.2015, 19:00, fara na Malenisku 812
Úterý, 02 červen 2015 Zápis žákù do hudebních oborù ZUŠ Morava, šk. rok 2015/2016, 8.-26.6.2015, 14:00 - 17:00,ZŠ Provodov 686
Úterý, 02 červen 2015 Závìreèné vystoupení žákù ZUŠ Morava, 16.6.2015, 16:30, ZŠ Provodov 670
Úterý, 02 červen 2015 Závìreèné vystoupení žákù ZUŠ Morava, 15.6.2015, 16:30, ZŠ Provodov 703
Pátek, 29 květen 2015 Oznámení o pøerušení dodávky elektrické energie (12.6.2015, 7:30 - 15:30) 757
Úterý, 26 květen 2015 Nábor nových èlenù do F.S. Leluja, 10.6 a 12.6.2015, KD Provodov 772
Úterý, 19 květen 2015 Pozvánka - Májový koncert, 31.5.2015, 15:30, kostel na Malenisku 818
Pondělí, 11 květen 2015 Oèkování psù proti vzteklinì, 14.5.2015, 16:00 pøed hasièskou zbrojnicí 680
Úterý, 05 květen 2015 Pozvánka - Mše sv. za pracovníky ve zdravotnictví, 24.5.2015, 14:30, kostel P. Marie Snìžné Provodov 787
Čtvrtek, 30 duben 2015 Pozvánka na divadelní pøedstavení - DON QUIJOTE de la Ancha, 10.5.2015, 17:00, KD Provodov 767
Úterý, 14 duben 2015 Pozvánka na XXI. Hasièskou pou v Provodovì, 3.5.2015 1324
Pondělí, 13 duben 2015 Pozvánka - Spoleènì si notujeme (ZUŠ Morava), 24.4.2015, 17:00, Velké kino Zlín 747
Pátek, 27 březen 2015 Oznámení o pøerušení dodávky elektrické energie (10.4.,2015, 9:00 - 11:00) 903
Středa, 25 březen 2015 Pozvánka - Léteèko, 29.3.2015 788
Úterý, 24 březen 2015 Pozvánka - II. semináø - Architekt Jože Pleèník v Praze, 28.3.2015, 17:00, Malenisko 704
Čtvrtek, 19 březen 2015 Pozvánka - Vynášení Maøeny, 22.3.2015 773
Čtvrtek, 19 březen 2015 Jarní kino Provodov 2015 958
Pátek, 27 únor 2015 Pozvánka - Úvodní semináø - Architekt Jože Pleèník - život a dílo, 28.2.2015, 16:00, Malenisko 744
Pondělí, 23 únor 2015 Oznámení o pøerušení dodávky elektrické energie (3.3., 5.3. a 18.3.2015, 7:30 - 15:30) 813
Středa, 04 únor 2015 Pozvánka - Provodovská trnka 2015, 7.3.2015, 16:00, KD Provodov 855
Středa, 28 leden 2015 Pozvánka - Konèinový prùvod + Muzikanstký ples, 14.2.2015, 12:30 + 19:30 888
Středa, 21 leden 2015 Pozvánka - Dìtský karneval, 8.2.2015, 15:00, KD Provodov 749
Středa, 21 leden 2015 Nabídka - Rozvoj dalšího vzdìlávání obyvatel na venkovì v Moravskoslezském a Zlínském kraji 782
Úterý, 20 leden 2015 Pozvánka - 3. folklorní ples, 24.1.2015, 18:00, KD Provodov 912
Čtvrtek, 15 leden 2015 Tøíkrálová sbírka 2015 v Provodovì - vyhodnocení a podìkování 933
Pondělí, 29 prosinec 2014 Pozvánka - Provodovjané ve svìtì, 3.1.2015, 14:30, hostinec na Malenisku 1021
Středa, 24 prosinec 2014 PF 2015 806
Pondělí, 08 prosinec 2014 Pozvánka - Koncert Hradišan s Jiøím Pavlicou, 11.1.2015, kostel P. Marie Snìžné, 14:00 - VYPRODÁNO 1956
Středa, 03 prosinec 2014 Pozvánka - divadelní pøedstavení "TV Sión", 28.12.2014, 11:15, kostel Panny Marie Snìžné Provodov 943
Úterý, 02 prosinec 2014 Pozvánka - Besídka žákù Kláry Míèové a Marie Humpolové, 8.12.2014, 16:30, ZŠ Provodov 997
Čtvrtek, 27 listopad 2014 Nabídka - Návštìva Mikuláše v Provodovì, 5.12.2014 1824
Pondělí, 24 listopad 2014 Pozvánka - Provodovský jarmark, 29.11.2014, 16:00 náves pøed ZŠ Provodov 1470
Středa, 19 listopad 2014 Podìkování - Výtìžek za podzimní sbìr železa a papíru, 2014 833
Úterý, 11 listopad 2014 Pozvánka - Provodovské hody 15.-16.11.2014 962
Pátek, 07 listopad 2014 Svoz nebezpeèného odpadu v Provodovì, 26.11.2014 1263
Čtvrtek, 06 listopad 2014 Pozvánka - Hnutí modlitby matek - Spoleèná modlitba za dìti, 14.11.2014, 17:30, kostel Malenisko 933
Úterý, 04 listopad 2014 Pozvánka - Pochod svìtlušek, 7.11.2014, 17:00, sraz u školy 883
Pátek, 31 říjen 2014 Pozvánka - Slavnostní otevøení sbìrného dvora v Provodovì, 5.11.2014, 16:00 (areál ÈOV) 1503
Neděle, 12 říjen 2014 Výsledky voleb do zastupitelstva Obce Provodov 10.10. - 11.10.2014 1981
Středa, 08 říjen 2014 Pozvánka - Divadelní pøedstavení ProLiDi - Takové malé referendum 1075
Úterý, 30 září 2014 Pozvánka - Drakiáda 5.10.2014, 14:30 1038
Úterý, 30 září 2014 Sbìr starého papíru a železa v Provodovì, 8. - 12.10.2014 851
Úterý, 30 září 2014 Oznámení o pøerušení dodávky elektrické energie (10.10.2014, 7:30 - 14:30) (14.10.2014, 8:00 - 15:30 1554
Pondělí, 22 září 2014 Pozvánka - Svatováclavský varhanní koncert, kostel Panny Marie Snìžné, 28.9.2014, 15:30 959
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Následující > Konec >>
Výsledky 151 - 200 z 612
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru