Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Aktuality
Aktuality
Datum Jméno položky Shlédnutí
Středa, 16 březen 2016 Provodovská trnka 2016 - vyhodnocení a podìkování 865
Úterý, 15 březen 2016 Pozvánka - Léteèko, 20.3.2016 724
Středa, 09 březen 2016 Pozvánka - Vynášení Maøeny, 13.3.2016, 14:00 u Urubèíkového 722
Pátek, 19 únor 2016 Pozvánka - Spoleèná køížová cesta, 28.2.2016, 15:00 u køíže na Komonci 781
Čtvrtek, 18 únor 2016 Zabehnutý pes v obci 860
Úterý, 16 únor 2016 Pozvánka - Provodovská trnka 2016, 5.3.2016, 18:00, KD Provodov 751
Úterý, 19 leden 2016 Pozvánka - Konèiny + Muzikantský ples, 6.2.2016, 9:30 a 19:30, KD Provodov 941
Čtvrtek, 14 leden 2016 Pozvánka - 4. folklorní ples, sobota 23.1.2016, 18:00, KD Provodov 816
Pondělí, 11 leden 2016 Tøíkrálová sbírka 2016 v Provodovì - vyhodnocení a podìkování 927
Čtvrtek, 07 leden 2016 Pozvánka - Zimní kino Provodov 2016 948
Čtvrtek, 07 leden 2016 Nabídka - Bezplatné energetické šetøení domácností zamìøené na úsporu energií v obci Provodov 770
Čtvrtek, 07 leden 2016 Podìkování - Provodovjané ve svìtì II 930
Úterý, 05 leden 2016 Pozvánka - Novoroèní besídka ZUŠ Morava, 18.1.2016, 16:30, 1. tøída ZŠ Provodov 650
Pondělí, 28 prosinec 2015 Pozvánka - Provodovjané ve svìtì II, 2.1.2016, 14:30, Hostinec na Maleniskách 806
Středa, 23 prosinec 2015 PF 2016 752
Pondělí, 21 prosinec 2015 Pozvánka - Koncert Hradišan s Jiøím Pavlicou, 10.1.2016, kostel P. Marie Snìžné, 14:00 984
Čtvrtek, 10 prosinec 2015 Pozvánka - Pøedvánoèní besídka ZUŠ Morava, 14.12.2015, 16:30, 2. tøída ZŠ Provodov 746
Pondělí, 23 listopad 2015 Pozvánka - Vyprávìnky u svíèky aneb posezení nejen pro seniory, 12.12.2015, 15:00, KD Provodov 737
Pondělí, 23 listopad 2015 Pozvánka - Provodovský jarmark, 28.11.2015, 16:00 náves pøed ZŠ Provodov 862
Středa, 11 listopad 2015 Pozvánka - Podzimní vystoupení FS Leluja, 21.11.2015, 18:00, KD Provodov 765
Čtvrtek, 05 listopad 2015 Pozvánka - divadelní pøedstavení "Cesta do pravìku", 29.11.2015, 15:00, KD Provodov 823
Pondělí, 02 listopad 2015 Výzva - historické fotografie z obce Provodov 825
Pondělí, 02 listopad 2015 Pozvánka - Provodovské hody, 7.11.2015 785
Pondělí, 19 říjen 2015 Nabídka Státního ústavu radiaèní ochrany na bezplatné mìøení radonu v domech a bytech 701
Pondělí, 19 říjen 2015 Nabídka - Mikrobiologický rozbor vody v obci Provodov 823
Pondělí, 19 říjen 2015 Oznámení - Zahájení pálení, Pìstitelská pálenice Bøezùvky, 29.10.2015 664
Čtvrtek, 17 září 2015 Zápis ovocných kvasù k pálení, nedìle 27.9.2015, 7:00 - 11:00, OÚ Bøezùvky 740
Středa, 02 září 2015 Pozvánka - Farní táborák na zahájení školního roku, 5.9.2015, 18:00 768
Středa, 19 srpen 2015 Oznámení o pøerušení dodávky elektrické energie (7.9.2015, 7:30 - 14:30) 950
Středa, 19 srpen 2015 Oznámení o pøerušení dodávky elektrické energie (3.9.2015, 7:30 - 14:30) 848
Středa, 19 srpen 2015 10. Truck sraz Zlín - Úplná uzávìra silnice III/49026 (21.-23.8.2015) 948
Pátek, 14 srpen 2015 Pozvánka - Veøejné projednání místního a pomístního názvosloví, 19.8.2015, 18:00, KD Provodov 833
Sobota, 01 srpen 2015 Pozvánka - Letní kino Provodov 2015 1352
Úterý, 21 červenec 2015 Pozvánka - Keltský den Provodov 2015 1891
Čtvrtek, 16 červenec 2015 Oznámení o pøerušení dodávky elektrické energie (30.7.2015, 7:30 - 15:30) 820
Pondělí, 22 červen 2015 Pozvánka - Pohárové soutìže v požárních útocích, 27.6.2015 943
Neděle, 14 červen 2015 Oznámení - Provodov vysílá s Èeským rozhlasem Brno, 15.6.2015 1071
Pondělí, 08 červen 2015 Pozvánka - Farní táborák, sobota 20.6.2015, 19:00, fara na Malenisku 888
Úterý, 02 červen 2015 Zápis žákù do hudebních oborù ZUŠ Morava, šk. rok 2015/2016, 8.-26.6.2015, 14:00 - 17:00,ZŠ Provodov 762
Úterý, 02 červen 2015 Závìreèné vystoupení žákù ZUŠ Morava, 16.6.2015, 16:30, ZŠ Provodov 732
Úterý, 02 červen 2015 Závìreèné vystoupení žákù ZUŠ Morava, 15.6.2015, 16:30, ZŠ Provodov 776
Pátek, 29 květen 2015 Oznámení o pøerušení dodávky elektrické energie (12.6.2015, 7:30 - 15:30) 826
Úterý, 26 květen 2015 Nábor nových èlenù do F.S. Leluja, 10.6 a 12.6.2015, KD Provodov 850
Úterý, 19 květen 2015 Pozvánka - Májový koncert, 31.5.2015, 15:30, kostel na Malenisku 899
Pondělí, 11 květen 2015 Oèkování psù proti vzteklinì, 14.5.2015, 16:00 pøed hasièskou zbrojnicí 754
Úterý, 05 květen 2015 Pozvánka - Mše sv. za pracovníky ve zdravotnictví, 24.5.2015, 14:30, kostel P. Marie Snìžné Provodov 853
Čtvrtek, 30 duben 2015 Pozvánka na divadelní pøedstavení - DON QUIJOTE de la Ancha, 10.5.2015, 17:00, KD Provodov 835
Úterý, 14 duben 2015 Pozvánka na XXI. Hasièskou pou v Provodovì, 3.5.2015 1388
Pondělí, 13 duben 2015 Pozvánka - Spoleènì si notujeme (ZUŠ Morava), 24.4.2015, 17:00, Velké kino Zlín 831
Pátek, 27 březen 2015 Oznámení o pøerušení dodávky elektrické energie (10.4.,2015, 9:00 - 11:00) 965
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Následující > Konec >>
Výsledky 151 - 200 z 643
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru