Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Aktuality
Aktuality
Datum Jméno položky Shlédnutí
Čtvrtek, 07 leden 2016 Nabídka - Bezplatné energetické šetøení domácností zamìøené na úsporu energií v obci Provodov 753
Čtvrtek, 07 leden 2016 Podìkování - Provodovjané ve svìtì II 901
Úterý, 05 leden 2016 Pozvánka - Novoroèní besídka ZUŠ Morava, 18.1.2016, 16:30, 1. tøída ZŠ Provodov 632
Pondělí, 28 prosinec 2015 Pozvánka - Provodovjané ve svìtì II, 2.1.2016, 14:30, Hostinec na Maleniskách 784
Středa, 23 prosinec 2015 PF 2016 727
Pondělí, 21 prosinec 2015 Pozvánka - Koncert Hradišan s Jiøím Pavlicou, 10.1.2016, kostel P. Marie Snìžné, 14:00 965
Čtvrtek, 10 prosinec 2015 Pozvánka - Pøedvánoèní besídka ZUŠ Morava, 14.12.2015, 16:30, 2. tøída ZŠ Provodov 718
Pondělí, 23 listopad 2015 Pozvánka - Vyprávìnky u svíèky aneb posezení nejen pro seniory, 12.12.2015, 15:00, KD Provodov 719
Pondělí, 23 listopad 2015 Pozvánka - Provodovský jarmark, 28.11.2015, 16:00 náves pøed ZŠ Provodov 842
Středa, 11 listopad 2015 Pozvánka - Podzimní vystoupení FS Leluja, 21.11.2015, 18:00, KD Provodov 720
Čtvrtek, 05 listopad 2015 Pozvánka - divadelní pøedstavení "Cesta do pravìku", 29.11.2015, 15:00, KD Provodov 799
Pondělí, 02 listopad 2015 Výzva - historické fotografie z obce Provodov 800
Pondělí, 02 listopad 2015 Pozvánka - Provodovské hody, 7.11.2015 756
Pondělí, 19 říjen 2015 Nabídka Státního ústavu radiaèní ochrany na bezplatné mìøení radonu v domech a bytech 678
Pondělí, 19 říjen 2015 Nabídka - Mikrobiologický rozbor vody v obci Provodov 803
Pondělí, 19 říjen 2015 Oznámení - Zahájení pálení, Pìstitelská pálenice Bøezùvky, 29.10.2015 641
Čtvrtek, 17 září 2015 Zápis ovocných kvasù k pálení, nedìle 27.9.2015, 7:00 - 11:00, OÚ Bøezùvky 713
Středa, 02 září 2015 Pozvánka - Farní táborák na zahájení školního roku, 5.9.2015, 18:00 746
Středa, 19 srpen 2015 Oznámení o pøerušení dodávky elektrické energie (7.9.2015, 7:30 - 14:30) 920
Středa, 19 srpen 2015 Oznámení o pøerušení dodávky elektrické energie (3.9.2015, 7:30 - 14:30) 829
Středa, 19 srpen 2015 10. Truck sraz Zlín - Úplná uzávìra silnice III/49026 (21.-23.8.2015) 926
Pátek, 14 srpen 2015 Pozvánka - Veøejné projednání místního a pomístního názvosloví, 19.8.2015, 18:00, KD Provodov 813
Sobota, 01 srpen 2015 Pozvánka - Letní kino Provodov 2015 1318
Úterý, 21 červenec 2015 Pozvánka - Keltský den Provodov 2015 1866
Čtvrtek, 16 červenec 2015 Oznámení o pøerušení dodávky elektrické energie (30.7.2015, 7:30 - 15:30) 800
Pondělí, 22 červen 2015 Pozvánka - Pohárové soutìže v požárních útocích, 27.6.2015 924
Neděle, 14 červen 2015 Oznámení - Provodov vysílá s Èeským rozhlasem Brno, 15.6.2015 1046
Pondělí, 08 červen 2015 Pozvánka - Farní táborák, sobota 20.6.2015, 19:00, fara na Malenisku 862
Úterý, 02 červen 2015 Zápis žákù do hudebních oborù ZUŠ Morava, šk. rok 2015/2016, 8.-26.6.2015, 14:00 - 17:00,ZŠ Provodov 735
Úterý, 02 červen 2015 Závìreèné vystoupení žákù ZUŠ Morava, 16.6.2015, 16:30, ZŠ Provodov 712
Úterý, 02 červen 2015 Závìreèné vystoupení žákù ZUŠ Morava, 15.6.2015, 16:30, ZŠ Provodov 749
Pátek, 29 květen 2015 Oznámení o pøerušení dodávky elektrické energie (12.6.2015, 7:30 - 15:30) 803
Úterý, 26 květen 2015 Nábor nových èlenù do F.S. Leluja, 10.6 a 12.6.2015, KD Provodov 827
Úterý, 19 květen 2015 Pozvánka - Májový koncert, 31.5.2015, 15:30, kostel na Malenisku 861
Pondělí, 11 květen 2015 Oèkování psù proti vzteklinì, 14.5.2015, 16:00 pøed hasièskou zbrojnicí 730
Úterý, 05 květen 2015 Pozvánka - Mše sv. za pracovníky ve zdravotnictví, 24.5.2015, 14:30, kostel P. Marie Snìžné Provodov 834
Čtvrtek, 30 duben 2015 Pozvánka na divadelní pøedstavení - DON QUIJOTE de la Ancha, 10.5.2015, 17:00, KD Provodov 812
Úterý, 14 duben 2015 Pozvánka na XXI. Hasièskou pou v Provodovì, 3.5.2015 1369
Pondělí, 13 duben 2015 Pozvánka - Spoleènì si notujeme (ZUŠ Morava), 24.4.2015, 17:00, Velké kino Zlín 795
Pátek, 27 březen 2015 Oznámení o pøerušení dodávky elektrické energie (10.4.,2015, 9:00 - 11:00) 945
Středa, 25 březen 2015 Pozvánka - Léteèko, 29.3.2015 834
Úterý, 24 březen 2015 Pozvánka - II. semináø - Architekt Jože Pleèník v Praze, 28.3.2015, 17:00, Malenisko 754
Čtvrtek, 19 březen 2015 Pozvánka - Vynášení Maøeny, 22.3.2015 825
Čtvrtek, 19 březen 2015 Jarní kino Provodov 2015 1010
Pátek, 27 únor 2015 Pozvánka - Úvodní semináø - Architekt Jože Pleèník - život a dílo, 28.2.2015, 16:00, Malenisko 786
Pondělí, 23 únor 2015 Oznámení o pøerušení dodávky elektrické energie (3.3., 5.3. a 18.3.2015, 7:30 - 15:30) 857
Středa, 04 únor 2015 Pozvánka - Provodovská trnka 2015, 7.3.2015, 16:00, KD Provodov 896
Středa, 28 leden 2015 Pozvánka - Konèinový prùvod + Muzikanstký ples, 14.2.2015, 12:30 + 19:30 931
Středa, 21 leden 2015 Pozvánka - Dìtský karneval, 8.2.2015, 15:00, KD Provodov 788
Středa, 21 leden 2015 Nabídka - Rozvoj dalšího vzdìlávání obyvatel na venkovì v Moravskoslezském a Zlínském kraji 825
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Následující > Konec >>
Výsledky 151 - 200 z 633
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru