Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Aktuality
Aktuality
Datum Jméno položky Shlédnutí
Čtvrtek, 05 listopad 2015 Pozvánka - divadelní pøedstavení "Cesta do pravìku", 29.11.2015, 15:00, KD Provodov 779
Pondělí, 02 listopad 2015 Výzva - historické fotografie z obce Provodov 781
Pondělí, 02 listopad 2015 Pozvánka - Provodovské hody, 7.11.2015 739
Pondělí, 19 říjen 2015 Nabídka Státního ústavu radiaèní ochrany na bezplatné mìøení radonu v domech a bytech 656
Pondělí, 19 říjen 2015 Nabídka - Mikrobiologický rozbor vody v obci Provodov 791
Pondělí, 19 říjen 2015 Oznámení - Zahájení pálení, Pìstitelská pálenice Bøezùvky, 29.10.2015 625
Čtvrtek, 17 září 2015 Zápis ovocných kvasù k pálení, nedìle 27.9.2015, 7:00 - 11:00, OÚ Bøezùvky 697
Středa, 02 září 2015 Pozvánka - Farní táborák na zahájení školního roku, 5.9.2015, 18:00 733
Středa, 19 srpen 2015 Oznámení o pøerušení dodávky elektrické energie (7.9.2015, 7:30 - 14:30) 905
Středa, 19 srpen 2015 Oznámení o pøerušení dodávky elektrické energie (3.9.2015, 7:30 - 14:30) 816
Středa, 19 srpen 2015 10. Truck sraz Zlín - Úplná uzávìra silnice III/49026 (21.-23.8.2015) 907
Pátek, 14 srpen 2015 Pozvánka - Veøejné projednání místního a pomístního názvosloví, 19.8.2015, 18:00, KD Provodov 797
Sobota, 01 srpen 2015 Pozvánka - Letní kino Provodov 2015 1298
Úterý, 21 červenec 2015 Pozvánka - Keltský den Provodov 2015 1846
Čtvrtek, 16 červenec 2015 Oznámení o pøerušení dodávky elektrické energie (30.7.2015, 7:30 - 15:30) 786
Pondělí, 22 červen 2015 Pozvánka - Pohárové soutìže v požárních útocích, 27.6.2015 905
Neděle, 14 červen 2015 Oznámení - Provodov vysílá s Èeským rozhlasem Brno, 15.6.2015 1032
Pondělí, 08 červen 2015 Pozvánka - Farní táborák, sobota 20.6.2015, 19:00, fara na Malenisku 840
Úterý, 02 červen 2015 Zápis žákù do hudebních oborù ZUŠ Morava, šk. rok 2015/2016, 8.-26.6.2015, 14:00 - 17:00,ZŠ Provodov 720
Úterý, 02 červen 2015 Závìreèné vystoupení žákù ZUŠ Morava, 16.6.2015, 16:30, ZŠ Provodov 702
Úterý, 02 červen 2015 Závìreèné vystoupení žákù ZUŠ Morava, 15.6.2015, 16:30, ZŠ Provodov 733
Pátek, 29 květen 2015 Oznámení o pøerušení dodávky elektrické energie (12.6.2015, 7:30 - 15:30) 784
Úterý, 26 květen 2015 Nábor nových èlenù do F.S. Leluja, 10.6 a 12.6.2015, KD Provodov 806
Úterý, 19 květen 2015 Pozvánka - Májový koncert, 31.5.2015, 15:30, kostel na Malenisku 847
Pondělí, 11 květen 2015 Oèkování psù proti vzteklinì, 14.5.2015, 16:00 pøed hasièskou zbrojnicí 712
Úterý, 05 květen 2015 Pozvánka - Mše sv. za pracovníky ve zdravotnictví, 24.5.2015, 14:30, kostel P. Marie Snìžné Provodov 818
Čtvrtek, 30 duben 2015 Pozvánka na divadelní pøedstavení - DON QUIJOTE de la Ancha, 10.5.2015, 17:00, KD Provodov 797
Úterý, 14 duben 2015 Pozvánka na XXI. Hasièskou pou v Provodovì, 3.5.2015 1354
Pondělí, 13 duben 2015 Pozvánka - Spoleènì si notujeme (ZUŠ Morava), 24.4.2015, 17:00, Velké kino Zlín 781
Pátek, 27 březen 2015 Oznámení o pøerušení dodávky elektrické energie (10.4.,2015, 9:00 - 11:00) 928
Středa, 25 březen 2015 Pozvánka - Léteèko, 29.3.2015 820
Úterý, 24 březen 2015 Pozvánka - II. semináø - Architekt Jože Pleèník v Praze, 28.3.2015, 17:00, Malenisko 736
Čtvrtek, 19 březen 2015 Pozvánka - Vynášení Maøeny, 22.3.2015 807
Čtvrtek, 19 březen 2015 Jarní kino Provodov 2015 991
Pátek, 27 únor 2015 Pozvánka - Úvodní semináø - Architekt Jože Pleèník - život a dílo, 28.2.2015, 16:00, Malenisko 773
Pondělí, 23 únor 2015 Oznámení o pøerušení dodávky elektrické energie (3.3., 5.3. a 18.3.2015, 7:30 - 15:30) 845
Středa, 04 únor 2015 Pozvánka - Provodovská trnka 2015, 7.3.2015, 16:00, KD Provodov 882
Středa, 28 leden 2015 Pozvánka - Konèinový prùvod + Muzikanstký ples, 14.2.2015, 12:30 + 19:30 917
Středa, 21 leden 2015 Pozvánka - Dìtský karneval, 8.2.2015, 15:00, KD Provodov 774
Středa, 21 leden 2015 Nabídka - Rozvoj dalšího vzdìlávání obyvatel na venkovì v Moravskoslezském a Zlínském kraji 807
Úterý, 20 leden 2015 Pozvánka - 3. folklorní ples, 24.1.2015, 18:00, KD Provodov 944
Čtvrtek, 15 leden 2015 Tøíkrálová sbírka 2015 v Provodovì - vyhodnocení a podìkování 967
Pondělí, 29 prosinec 2014 Pozvánka - Provodovjané ve svìtì, 3.1.2015, 14:30, hostinec na Malenisku 1053
Středa, 24 prosinec 2014 PF 2015 832
Pondělí, 08 prosinec 2014 Pozvánka - Koncert Hradišan s Jiøím Pavlicou, 11.1.2015, kostel P. Marie Snìžné, 14:00 - VYPRODÁNO 1987
Středa, 03 prosinec 2014 Pozvánka - divadelní pøedstavení "TV Sión", 28.12.2014, 11:15, kostel Panny Marie Snìžné Provodov 974
Úterý, 02 prosinec 2014 Pozvánka - Besídka žákù Kláry Míèové a Marie Humpolové, 8.12.2014, 16:30, ZŠ Provodov 1029
Čtvrtek, 27 listopad 2014 Nabídka - Návštìva Mikuláše v Provodovì, 5.12.2014 1854
Pondělí, 24 listopad 2014 Pozvánka - Provodovský jarmark, 29.11.2014, 16:00 náves pøed ZŠ Provodov 1508
Středa, 19 listopad 2014 Podìkování - Výtìžek za podzimní sbìr železa a papíru, 2014 866
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Následující > Konec >>
Výsledky 151 - 200 z 623
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru