Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Aktuality
Aktuality
Datum Jméno položky Shlédnutí
Čtvrtek, 23 březen 2017 Velkoplošná deratizace obce Provodov 2017 512
Pondělí, 13 březen 2017 Provodovská trnka 2017 - vyhodnocení a podìkování 605
Úterý, 07 březen 2017 Pozvánka - Spoleèná køížová cesta, 19.3.2017, 15:00 u køíže na Komonci 608
Středa, 15 únor 2017 Pozvánka - Konèiny + Muzikantský ples, 25.2.2017, 9:30 a 20:00, KD Provodov 660
Středa, 15 únor 2017 Pozvánka - Provodovská trnka 2017, 4.3.2017, 18:00, KD Provodov 577
Středa, 18 leden 2017 Pozvánka - Bruslení pro veøejnost, nedìle 22.1.2017, 14:00, Areál mládí Provodov 624
Pátek, 13 leden 2017 Pozvánka - Vystoupení žákù ZUŠ Morava, 24.1.2017, 16:30, ZŠ Provodov 545
Pondělí, 09 leden 2017 Tøíkrálová sbírka 2017 v Provodovì - vyhodnocení a podìkování 743
Pondělí, 09 leden 2017 Pozvánka - 5. folklorní ples, sobota 21.1.2017, 19:00, KD Provodov 592
Pondělí, 02 leden 2017 Pozvánka - Provodovjanky ve svìtì III, 7.1.2017, 14:00, Hostinec na Maleniskách 631
Čtvrtek, 22 prosinec 2016 PF 2017 610
Pondělí, 19 prosinec 2016 Pozvánka - Pøedsilvestrovská zábava, 30.12.2016, 20:00, KD Bøezùvky 650
Čtvrtek, 15 prosinec 2016 Pozvánka - Folklorní muzikál Moravský advent, 18.12.2016, 15:00, kostel sv. Martina v Pozlovicích 587
Pátek, 09 prosinec 2016 Pozvánka - Vánoèní vystoupení žákù hudebního oboru ZUŠ Morava, 12.12.2016, 16:30, ZŠ Provodov 606
Pátek, 25 listopad 2016 Nabídka - Návštìva Mikuláše v Provodovì, 5.12.2016 709
Středa, 16 listopad 2016 Pozvánka - Provodovský jarmark, 26.11.2016, 15:00 náves pøed ZŠ Provodov 861
Pátek, 11 listopad 2016 Revize kotlù na tuhá paliva 917
Pátek, 11 listopad 2016 Seznam revizních technikù na kotle - Zlínský kraj 1231
Pondělí, 07 listopad 2016 Sdìlení Odboru ochrany ovzduší k provozování a ke kontrole spalovacích stacionárních zdrojù 776
Úterý, 01 listopad 2016 Dotace Zlínského kraje pro provodovskou zásahovou jednotku sboru dobrovolných hasièù 2016 752
Čtvrtek, 20 říjen 2016 Pozvánka - Provodovské hody, 12.11.2016 a 19.11.2016 856
Pondělí, 17 říjen 2016 Oznámení o pøerušení dodávky elektrické energie (8.11.2016, 7:30 - 16:00) 834
Pondělí, 17 říjen 2016 Pìstitelská pálenice Bøezùvky - Zápis ovocných kvasù 2016 718
Sobota, 08 říjen 2016 Výsledky - Volby do zastupitelstev krajù konané dne 7. – 8.10.2016, obec Provodov 1062
Čtvrtek, 29 září 2016 Pozvánka - divadelní pøedstavení "Upokojenkynì" (1. repríza), 9.10.2016, 19:00, KD Provodov 737
Pondělí, 19 září 2016 Žádost o spolupráci - odcizené lavièky (Želechovice - paseky) 909
Pátek, 09 září 2016 Pozvánka - divadelní pøedstavení "Upokojenkynì" (premiéra), 8.10.2016, 19:00, KD Provodov 949
Úterý, 06 září 2016 Pozvánka - Slavnosti vína a otevøených památek Uherské Hradištì 2016 798
Čtvrtek, 01 září 2016 Pozvánka - "Strava - zdraví - nemoc v souvislostech", 22.9.2016, 16:00, KD Provodov 943
Pondělí, 22 srpen 2016 Pozvánka - Slavnostní (znovu)otevøení mateøské školy Provodov, 30.8.2016, 17:00 917
Pátek, 05 srpen 2016 Pou v Provodovì 2016 (taneèní zábavy a mše svaté) 1175
Pátek, 22 červenec 2016 Pozvánka - Dan Pøibáò živì - Z Austrálie pøes Bangkok až do Provodova 1139
Středa, 20 červenec 2016 Pozvánka - 46. roèník Letní kino Provodov 2016 1328
Úterý, 19 červenec 2016 Pozvánka - Keltský den Provodov (30.7.2016) 1052
Středa, 13 červenec 2016 Pozvánka - Okruh Luhaèovským zálesím, 23.7.2016, hotel Vega Pozlovice 758
Pátek, 24 červen 2016 Pozvánka - Oslavy výroèí 125 let od založení SDH Provodov 1019
Pondělí, 20 červen 2016 Pozvánka - Workshop - Za zapomenutým krajem „sušírní ovoce" (centrum Veronica, Hostìtín) 841
Úterý, 07 červen 2016 Pozvánka (webové stránky akce) - 3. roèník folklorního festivalu Hore Provodovem (17.-19.6.2016) 1026
Pátek, 27 květen 2016 Pozvánka - Pohárové soutìže v požárních útocích, 11.6.2016 810
Úterý, 24 květen 2016 Oznámení o pøerušení dodávky elektrické energie (9.6.2016, 7:30 - 15:30 742
Středa, 18 květen 2016 Pozvánka - Závìreèná besídka ZUŠ Morava, 13.6.2016, 16:30, ZŠ Provodov 702
Středa, 18 květen 2016 Pozvánka - Besídka ZUŠ Morava, 23.5.2016, 16:30, ZŠ Provodov 660
Čtvrtek, 12 květen 2016 Zápis žákù do hudebního oboru ZUŠ Morava pro šk. rok 2016/2017, 6.-28.6.2016, 1. tøída ZŠ Provodov 668
Čtvrtek, 12 květen 2016 Hledání studánek a otevírání skal, 28.5.2016, 9:00, Provodov (parkovištì pod Malenisky) 959
Úterý, 03 květen 2016 Pozvánka - Noc kostelù 2016 - kostel Panny Marie Snìžné Provodov (Malenisko) 1326
Pondělí, 02 květen 2016 Oznámení - Oèkování psù proti vzteklinì, 3.5.2016, 16:00 pøed hasièskou zbrojnicí 658
Pondělí, 02 květen 2016 Pozvánka - Mše sv. za pracovníky ve zdravotnictví, 22.5.2016, 14:30, kostel P. Marie Snìžné Provodov 788
Čtvrtek, 14 duben 2016 Pozvánka na XXII. Hasièskou pou v Provodovì, 1.5.2016 951
Pátek, 01 duben 2016 Oznámení o pøerušení dodávky elektrické energie (25.4.2016, 12:00 - 14:00) 735
Čtvrtek, 17 březen 2016 Velkoplošná deratizace obce Provodov 2016 943
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Následující > Konec >>
Výsledky 101 - 150 z 643
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru