Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Aktuality
Aktuality
Datum Jméno položky Shlédnutí
Čtvrtek, 20 říjen 2016 Pozvánka - Provodovské hody, 12.11.2016 a 19.11.2016 811
Pondělí, 17 říjen 2016 Oznámení o pøerušení dodávky elektrické energie (8.11.2016, 7:30 - 16:00) 780
Pondělí, 17 říjen 2016 Pìstitelská pálenice Bøezùvky - Zápis ovocných kvasù 2016 668
Sobota, 08 říjen 2016 Výsledky - Volby do zastupitelstev krajù konané dne 7. – 8.10.2016, obec Provodov 1013
Čtvrtek, 29 září 2016 Pozvánka - divadelní pøedstavení "Upokojenkynì" (1. repríza), 9.10.2016, 19:00, KD Provodov 683
Pondělí, 19 září 2016 Žádost o spolupráci - odcizené lavièky (Želechovice - paseky) 860
Pátek, 09 září 2016 Pozvánka - divadelní pøedstavení "Upokojenkynì" (premiéra), 8.10.2016, 19:00, KD Provodov 880
Úterý, 06 září 2016 Pozvánka - Slavnosti vína a otevøených památek Uherské Hradištì 2016 751
Čtvrtek, 01 září 2016 Pozvánka - "Strava - zdraví - nemoc v souvislostech", 22.9.2016, 16:00, KD Provodov 868
Pondělí, 22 srpen 2016 Pozvánka - Slavnostní (znovu)otevøení mateøské školy Provodov, 30.8.2016, 17:00 865
Pátek, 05 srpen 2016 Pou v Provodovì 2016 (taneèní zábavy a mše svaté) 1116
Pátek, 22 červenec 2016 Pozvánka - Dan Pøibáò živì - Z Austrálie pøes Bangkok až do Provodova 1073
Středa, 20 červenec 2016 Pozvánka - 46. roèník Letní kino Provodov 2016 1249
Úterý, 19 červenec 2016 Pozvánka - Keltský den Provodov (30.7.2016) 1003
Středa, 13 červenec 2016 Pozvánka - Okruh Luhaèovským zálesím, 23.7.2016, hotel Vega Pozlovice 710
Pátek, 24 červen 2016 Pozvánka - Oslavy výroèí 125 let od založení SDH Provodov 955
Pondělí, 20 červen 2016 Pozvánka - Workshop - Za zapomenutým krajem „sušírní ovoce" (centrum Veronica, Hostìtín) 799
Úterý, 07 červen 2016 Pozvánka (webové stránky akce) - 3. roèník folklorního festivalu Hore Provodovem (17.-19.6.2016) 978
Pátek, 27 květen 2016 Pozvánka - Pohárové soutìže v požárních útocích, 11.6.2016 764
Úterý, 24 květen 2016 Oznámení o pøerušení dodávky elektrické energie (9.6.2016, 7:30 - 15:30 692
Středa, 18 květen 2016 Pozvánka - Závìreèná besídka ZUŠ Morava, 13.6.2016, 16:30, ZŠ Provodov 662
Středa, 18 květen 2016 Pozvánka - Besídka ZUŠ Morava, 23.5.2016, 16:30, ZŠ Provodov 621
Čtvrtek, 12 květen 2016 Zápis žákù do hudebního oboru ZUŠ Morava pro šk. rok 2016/2017, 6.-28.6.2016, 1. tøída ZŠ Provodov 620
Čtvrtek, 12 květen 2016 Hledání studánek a otevírání skal, 28.5.2016, 9:00, Provodov (parkovištì pod Malenisky) 891
Úterý, 03 květen 2016 Pozvánka - Noc kostelù 2016 - kostel Panny Marie Snìžné Provodov (Malenisko) 1250
Pondělí, 02 květen 2016 Oznámení - Oèkování psù proti vzteklinì, 3.5.2016, 16:00 pøed hasièskou zbrojnicí 617
Pondělí, 02 květen 2016 Pozvánka - Mše sv. za pracovníky ve zdravotnictví, 22.5.2016, 14:30, kostel P. Marie Snìžné Provodov 746
Čtvrtek, 14 duben 2016 Pozvánka na XXII. Hasièskou pou v Provodovì, 1.5.2016 908
Pátek, 01 duben 2016 Oznámení o pøerušení dodávky elektrické energie (25.4.2016, 12:00 - 14:00) 699
Čtvrtek, 17 březen 2016 Velkoplošná deratizace obce Provodov 2016 904
Středa, 16 březen 2016 Provodovská trnka 2016 - vyhodnocení a podìkování 829
Úterý, 15 březen 2016 Pozvánka - Léteèko, 20.3.2016 691
Středa, 09 březen 2016 Pozvánka - Vynášení Maøeny, 13.3.2016, 14:00 u Urubèíkového 674
Pátek, 19 únor 2016 Pozvánka - Spoleèná køížová cesta, 28.2.2016, 15:00 u køíže na Komonci 738
Čtvrtek, 18 únor 2016 Zabehnutý pes v obci 818
Úterý, 16 únor 2016 Pozvánka - Provodovská trnka 2016, 5.3.2016, 18:00, KD Provodov 718
Úterý, 19 leden 2016 Pozvánka - Konèiny + Muzikantský ples, 6.2.2016, 9:30 a 19:30, KD Provodov 899
Čtvrtek, 14 leden 2016 Pozvánka - 4. folklorní ples, sobota 23.1.2016, 18:00, KD Provodov 785
Pondělí, 11 leden 2016 Tøíkrálová sbírka 2016 v Provodovì - vyhodnocení a podìkování 884
Čtvrtek, 07 leden 2016 Pozvánka - Zimní kino Provodov 2016 912
Čtvrtek, 07 leden 2016 Nabídka - Bezplatné energetické šetøení domácností zamìøené na úsporu energií v obci Provodov 738
Čtvrtek, 07 leden 2016 Podìkování - Provodovjané ve svìtì II 878
Úterý, 05 leden 2016 Pozvánka - Novoroèní besídka ZUŠ Morava, 18.1.2016, 16:30, 1. tøída ZŠ Provodov 616
Pondělí, 28 prosinec 2015 Pozvánka - Provodovjané ve svìtì II, 2.1.2016, 14:30, Hostinec na Maleniskách 769
Středa, 23 prosinec 2015 PF 2016 711
Pondělí, 21 prosinec 2015 Pozvánka - Koncert Hradišan s Jiøím Pavlicou, 10.1.2016, kostel P. Marie Snìžné, 14:00 950
Čtvrtek, 10 prosinec 2015 Pozvánka - Pøedvánoèní besídka ZUŠ Morava, 14.12.2015, 16:30, 2. tøída ZŠ Provodov 701
Pondělí, 23 listopad 2015 Pozvánka - Vyprávìnky u svíèky aneb posezení nejen pro seniory, 12.12.2015, 15:00, KD Provodov 704
Pondělí, 23 listopad 2015 Pozvánka - Provodovský jarmark, 28.11.2015, 16:00 náves pøed ZŠ Provodov 826
Středa, 11 listopad 2015 Pozvánka - Podzimní vystoupení FS Leluja, 21.11.2015, 18:00, KD Provodov 700
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Následující > Konec >>
Výsledky 101 - 150 z 623
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru