Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Aktuality
Aktuality
Datum Jméno položky Shlédnutí
Pátek, 22 červenec 2016 Pozvánka - Dan Pøibáò živì - Z Austrálie pøes Bangkok až do Provodova 1028
Středa, 20 červenec 2016 Pozvánka - 46. roèník Letní kino Provodov 2016 1189
Úterý, 19 červenec 2016 Pozvánka - Keltský den Provodov (30.7.2016) 946
Středa, 13 červenec 2016 Pozvánka - Okruh Luhaèovským zálesím, 23.7.2016, hotel Vega Pozlovice 672
Pátek, 24 červen 2016 Pozvánka - Oslavy výroèí 125 let od založení SDH Provodov 912
Pondělí, 20 červen 2016 Pozvánka - Workshop - Za zapomenutým krajem „sušírní ovoce" (centrum Veronica, Hostìtín) 768
Úterý, 07 červen 2016 Pozvánka (webové stránky akce) - 3. roèník folklorního festivalu Hore Provodovem (17.-19.6.2016) 937
Pátek, 27 květen 2016 Pozvánka - Pohárové soutìže v požárních útocích, 11.6.2016 732
Úterý, 24 květen 2016 Oznámení o pøerušení dodávky elektrické energie (9.6.2016, 7:30 - 15:30 658
Středa, 18 květen 2016 Pozvánka - Závìreèná besídka ZUŠ Morava, 13.6.2016, 16:30, ZŠ Provodov 622
Středa, 18 květen 2016 Pozvánka - Besídka ZUŠ Morava, 23.5.2016, 16:30, ZŠ Provodov 581
Čtvrtek, 12 květen 2016 Zápis žákù do hudebního oboru ZUŠ Morava pro šk. rok 2016/2017, 6.-28.6.2016, 1. tøída ZŠ Provodov 585
Čtvrtek, 12 květen 2016 Hledání studánek a otevírání skal, 28.5.2016, 9:00, Provodov (parkovištì pod Malenisky) 836
Úterý, 03 květen 2016 Pozvánka - Noc kostelù 2016 - kostel Panny Marie Snìžné Provodov (Malenisko) 1185
Pondělí, 02 květen 2016 Oznámení - Oèkování psù proti vzteklinì, 3.5.2016, 16:00 pøed hasièskou zbrojnicí 575
Pondělí, 02 květen 2016 Pozvánka - Mše sv. za pracovníky ve zdravotnictví, 22.5.2016, 14:30, kostel P. Marie Snìžné Provodov 705
Čtvrtek, 14 duben 2016 Pozvánka na XXII. Hasièskou pou v Provodovì, 1.5.2016 863
Pátek, 01 duben 2016 Oznámení o pøerušení dodávky elektrické energie (25.4.2016, 12:00 - 14:00) 660
Čtvrtek, 17 březen 2016 Velkoplošná deratizace obce Provodov 2016 861
Středa, 16 březen 2016 Provodovská trnka 2016 - vyhodnocení a podìkování 785
Úterý, 15 březen 2016 Pozvánka - Léteèko, 20.3.2016 659
Středa, 09 březen 2016 Pozvánka - Vynášení Maøeny, 13.3.2016, 14:00 u Urubèíkového 638
Pátek, 19 únor 2016 Pozvánka - Spoleèná køížová cesta, 28.2.2016, 15:00 u køíže na Komonci 695
Čtvrtek, 18 únor 2016 Zabehnutý pes v obci 778
Úterý, 16 únor 2016 Pozvánka - Provodovská trnka 2016, 5.3.2016, 18:00, KD Provodov 680
Úterý, 19 leden 2016 Pozvánka - Konèiny + Muzikantský ples, 6.2.2016, 9:30 a 19:30, KD Provodov 863
Čtvrtek, 14 leden 2016 Pozvánka - 4. folklorní ples, sobota 23.1.2016, 18:00, KD Provodov 749
Pondělí, 11 leden 2016 Tøíkrálová sbírka 2016 v Provodovì - vyhodnocení a podìkování 848
Čtvrtek, 07 leden 2016 Pozvánka - Zimní kino Provodov 2016 876
Čtvrtek, 07 leden 2016 Nabídka - Bezplatné energetické šetøení domácností zamìøené na úsporu energií v obci Provodov 696
Čtvrtek, 07 leden 2016 Podìkování - Provodovjané ve svìtì II 819
Úterý, 05 leden 2016 Pozvánka - Novoroèní besídka ZUŠ Morava, 18.1.2016, 16:30, 1. tøída ZŠ Provodov 582
Pondělí, 28 prosinec 2015 Pozvánka - Provodovjané ve svìtì II, 2.1.2016, 14:30, Hostinec na Maleniskách 738
Středa, 23 prosinec 2015 PF 2016 680
Pondělí, 21 prosinec 2015 Pozvánka - Koncert Hradišan s Jiøím Pavlicou, 10.1.2016, kostel P. Marie Snìžné, 14:00 917
Čtvrtek, 10 prosinec 2015 Pozvánka - Pøedvánoèní besídka ZUŠ Morava, 14.12.2015, 16:30, 2. tøída ZŠ Provodov 668
Pondělí, 23 listopad 2015 Pozvánka - Vyprávìnky u svíèky aneb posezení nejen pro seniory, 12.12.2015, 15:00, KD Provodov 678
Pondělí, 23 listopad 2015 Pozvánka - Provodovský jarmark, 28.11.2015, 16:00 náves pøed ZŠ Provodov 792
Středa, 11 listopad 2015 Pozvánka - Podzimní vystoupení FS Leluja, 21.11.2015, 18:00, KD Provodov 670
Čtvrtek, 05 listopad 2015 Pozvánka - divadelní pøedstavení "Cesta do pravìku", 29.11.2015, 15:00, KD Provodov 747
Pondělí, 02 listopad 2015 Výzva - historické fotografie z obce Provodov 751
Pondělí, 02 listopad 2015 Pozvánka - Provodovské hody, 7.11.2015 708
Pondělí, 19 říjen 2015 Nabídka Státního ústavu radiaèní ochrany na bezplatné mìøení radonu v domech a bytech 626
Pondělí, 19 říjen 2015 Nabídka - Mikrobiologický rozbor vody v obci Provodov 756
Pondělí, 19 říjen 2015 Oznámení - Zahájení pálení, Pìstitelská pálenice Bøezùvky, 29.10.2015 594
Čtvrtek, 17 září 2015 Zápis ovocných kvasù k pálení, nedìle 27.9.2015, 7:00 - 11:00, OÚ Bøezùvky 666
Středa, 02 září 2015 Pozvánka - Farní táborák na zahájení školního roku, 5.9.2015, 18:00 698
Středa, 19 srpen 2015 Oznámení o pøerušení dodávky elektrické energie (7.9.2015, 7:30 - 14:30) 865
Středa, 19 srpen 2015 Oznámení o pøerušení dodávky elektrické energie (3.9.2015, 7:30 - 14:30) 791
Středa, 19 srpen 2015 10. Truck sraz Zlín - Úplná uzávìra silnice III/49026 (21.-23.8.2015) 872
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Následující > Konec >>
Výsledky 101 - 150 z 612
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru